background preloader

SuperMates 4t Projecte Malalties minoritàries.

Facebook Twitter

Aquesta carpeta conté tots els recursos que hem emprat en el nostre projecte de Malalties minoritàries relacionat amb les Matemàtiques.

3 Tipus de malalties minoritàries - projectederecerca13c. A continuació, us presentem diverses malalties minoritàries: - La síndrome de Marfan: El nombre d'afectats per la síndrome de marfan és de 1 per cada 5.000-7.000 persones.

3 Tipus de malalties minoritàries - projectederecerca13c

Els símptomes són pit enfonsat, pit sortit, extremitats i dits sortits irregularment llargs, mala posició dentària, alçada superior a la mitjana, també pot provocar miopía, desprendiment de retina i glaucoma i tendència a desenvolupar aneurismes de aorta. La qualitat de vida que tenen els afectats... La síndrome de Marfan no té cap tractament curatiu, tot i que ara s'estan portant a termes alguns projectes d'investigació a Madrid i a Barcelona. Mario Ramos Rodríguez. Educa3D - Contenidos digitales de matemáticas 1º, 2º y 3º ESO. Federación Española de Enfermedades Raras. Mitjanstecnologics. Crea y diseña tus propios gráficos y diagramas online. Pixton para Divertirse. Plataforma de realidad aumentada que potencia tus ventas.

Home. Socrative. Descargar Movie Maker Gratis para Windows. Connect With Students and Parents in Your Paperless Classroom.