background preloader

Linia energetyczna

Facebook Twitter

A. (Anke) Huss - Diergeneeskunde. Radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels in different European outdoor urban environments in comparison with regulatory limits. Untitled. Living near big power line may up Alzheimer's risk. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology - Abstract of article: Does apartment/'s distance to an in-built transformer room predict magnetic field exposure levels?

Items where Author is "Huss, Anke" - edoc. 1135.1.full. Power-Line EMFs: New Focus on Alzheimer's Disease. It's not just childhood leukemia anymore.

Power-Line EMFs: New Focus on Alzheimer's Disease

Linie wysokiego napięcia a zdrowie. Dodano: 09:27 6 lutego 2009Aktualizowano: 14:54 18 listopada 2011Źródło: www.reuters.com Ryzyko to wzrasta z każda chwilą mieszkania w pobliżu linii o mocy 220-280 kV.

Linie wysokiego napięcia a zdrowie

To odkrycie zespołu prowadzonego przez doktor Anke Huss z Uniwersytetu w Bernie. Mowa o liniach wysokiego napięcia używanych do transmisji dużych ilości elektryczności. Huss wraz z współpracownikami przyglądnęli się spisom ludności i danym dotyczącym śmiertelności około 95% ludności Szwajcarii. Linie wysokiego napięcia a zdrowie. Health Risks Associated with Living Near High-Voltage Power Lines.

Linie wysokiego napięcia groźne dla zdrowia - bałamutna teza? - Badania i rozwój. Mieszkanie w odległości mniejszej niż 300 metrów od linii wysokiego napięcia i pola magnetycznego, które wytwarzają, może zagrażać zdrowiu.

Linie wysokiego napięcia groźne dla zdrowia - bałamutna teza? - Badania i rozwój

Do takich wniosków, na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie francuskiego Niezależnego Ośrodka Badań i Informacji na temat Promieniowania Elektromagnetycznego (CRIIREM – Centre de Recherche et d’Information Independantes sur Les Rayonnements Electromagnetiques) doszli naukowcy - podaje „Rzeczpospolita”. Badaniami objęto ochotników, mieszkańców Normandii. Grupa 2868 badanych gospodarstw domowych ulokowana jest w miejscach oddalonych do 300 metrów od linii wysokiego napięcia.

Z tego 976 gospodarstw nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie takich linii. W jednych i drugich gospodarstwach badaniami objęto wszystkie dorosłe osoby w nich zamieszkujące. 15,8 proc. osób z pierwszej grupy deklaruje odczuwanie stanów depresyjnych, podczas gdy z drugiej grupy tylko 7,9 proc. Dr Pierre le Ruz znany jest również jako przeciwnik telefonii bezprzewodowej.

Mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia jest szkodliwe? Przynajmniej tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie francuskiego Niezależnego Ośrodka Badań i Informacji na temat Promieniowania Elektromagnetycznego (CRIIREM).

Mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia jest szkodliwe?

Eksperyment w Normandii Badania przeprowadzono w Normandii. Health Risks Associated with Living Near High-Voltage Power Lines. Linie wysokiego napięcia groźne dla zdrowia - bałamutna teza? - Badania i rozwój. Linie wysokiego napięcia powodują alzheimera? | Medycyna Osoby mieszkające w odległości poniżej 50 metrów od przesyłowych linii energetycznych wykazują podwyższone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera lub demencji starczej - twierdzą szwajcarscy badacze.

Linie wysokiego napięcia powodują alzheimera?

O ich odkryciu informuje czasopismo American Journal of Epidemiology. Studium przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Bernie. Z zebranych przez nich informacji wynika, że prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń wyraźnie wzrasta wraz z wydłużeniem czasu życia w okolicy linii przewodzących prąd o napięciu 220-380 kV.

Połączenia tego typu służą zwykle do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Autorzy badania zebrali informacje na temat aż 4,7 miliona obywateli Szwajcarii w wieku powyżej 30 lat i skorygowali je o dane dotyczące ich statusu ekonomicznego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń wzrastało wraz z czasem przebywania w pobliżu linii przesyłowych. Autor: Wojciech Grzeszkowiak. Electromagnetic fields and public health. Scenihr_o_041. Electric & Magnetic Fields.

Description Electric and magnetic fields (EMFs) are invisible areas of energy, often referred to as radiationDictionary of Environmental Health, that are associated with the use of electrical power and various forms of natural and man-made lighting.

Electric & Magnetic Fields

EMFs are typically characterized by wavelength or frequency into one of two radioactive categories: Non-ionizing: low-level radiation which is generally perceived as harmless to humans Ionizing: high-level radiation which has the potential for cellular and DNA damage. A. (Anke) Huss - Veterinary Medicine. 06%20-%20Van%20Rongen.pdf. 06%20-%20Van%20Rongen.pdf. IRAS Services - Exposure assessment to environmental electromagnetic fields. Electric magnetic fields your health. Linia 400 kV – co z nieruchomościami pod inwestycję? GrodziskNews.pl – Portal Informacyjny o Grodzisku Mazowieckim. Sprawa budowy linii 400 kV przebiegającej przez cztery gminy naszego powiatu wciąż budzi niesłabnące emocje.

Linia 400 kV – co z nieruchomościami pod inwestycję? GrodziskNews.pl – Portal Informacyjny o Grodzisku Mazowieckim

Wątpliwości mieszkańców wywołuje już nie tylko przebieg linii, lecz także kwestia nabycia gruntów pod inwestycję. – Jeśli na naszej ziemi pojawi się linia wysokiego napięcia, to wartość reszty naszych gruntów bardzo zmaleje – skarżą się mieszkańcy. W tej właśnie sprawie zwrócił się do nas mieszkaniec Jaktorowa. – Mamy kilkanaście hektarów ziemi, ale tej inwestycji po prostu się boimy, przecież w momencie postawienia na niej linii 400 kV reszta gruntu znacznie straci na wartości.

No bo kto będzie chciał kupić ziemię w sąsiedztwie słupów i przewodów wysokiego napięcia – zastanawia się pan Maciej. Kancelaria Notarialna Monika Ciesielska Notariusz. Rezolucja ws PE. Jak blisko domu linia wysokiego napięcia - Przepisy i regulacje. Zaniepokojenie wynika z projektu budowy linii wysokiego napięcia w odległości kilkudziesięciu metrów od siedzib ludzkich.

Jak blisko domu linia wysokiego napięcia - Przepisy i regulacje

Według ekspertyz brytyjskich – mówiła poseł Anna Bańkowska – linie takie mają negatywne oddziaływanie na życie ludzi. W całej Unii Europejskiej budowane są nie bliżej niż 400 m. od zabudowań albo całkiem pod ziemią. Kodeks postepowania administracyjnego. Postepowanie administracyjne wyklady 3 fragment. DOBRE ODSZKODOWANIE : Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów. Słupy na polach warte miliardy złotych Artykuł z Gazety Prawnej z 15 kwietnia 2009r.

DOBRE ODSZKODOWANIE : Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów

Tylko 10 proc. nieruchomości pod infrastrukturą energetyczną ma uregulowany stan prawny. Pojedyncze roszczenia za bezumowne korzystanie z gruntów przekraczają nawet 10 mln zł. Brak rozwiązań systemowych w sprawie odszkodowań hamuje inwestycje w sieci. Właściciele nieruchomości, na których stoją słupy energetyczne i nad którymi przebiegają linie energetyczne, coraz częściej próbują od energetyki uzyskiwać odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Miliardowe roszczenia - Trzeba odgórnie uregulować problem wysokości opłat za służebność gruntową pod istniejącą infrastrukturą liniową. PSE Operator już w ubiegłym roku oszacował, że gdyby zgodził się na roszczenia właścicieli działek, to odszkodowania mogłyby wynieść nawet 17 mld zł.

Procedura administracyjna. A.

Procedura administracyjna

Główny akt regulujący procedurę administracyjną: Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (KPA) Postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne – administracyjne prawo formalne (procesowe), w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów[1] bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej[2]. Postępowanie administracyjne sensu stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym[3]. Regulacje postępowania administracyjnego w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Ogólne zasady postępowania administracyjnego. Ogólne zasady postępowania administracyjnego - normy wyszczególnione w art. 6-16 Kodeksu postępowania administracyjnego, ustalające dyrektywy działania organów administracji publicznej. Niezastosowanie bądź nieprawidłowe zastosowanie zasad stanowi rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego. §Zasada praworządności (legalności)[edytuj | edytuj kod] Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (nie jest związany podstawą prawną podaną przez stronę). Tak więc podstawą prawną decyzji administracyjnej nie mogą być przykładowo preambuły aktów normatywnych, uchwały Rady Ministrów czy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Zasady postępowania administracyjnego wyrażone w przepisie art. 7 k.p.a. - Biuletyn prawny. Postępowanie administracyjne. Zasady postępowania. - Sciaga.pl. Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji. Zobacz wątek - Protest Linia energetyczna 400kV. Petycja w sprawie podjęcia przez Parlament Europejski działań zmierzających do uniemożliwienia łamania prawa wspólnotowego w dziedzinie środowiska naturalnego, w tym dyrektyw środowiskowych i programu „Natura 2000” oraz wspierania przez administrację publiczną a w szczególności Rząd RP działalności spółek skarbu państwa w sprawie realizacji inwestycji przesyłowych liniowych elektroenergetycznych na terenie województwa dolnośląskiego w Polsce.

Obywatele 6 gmin: miasto Wrocław, Długołęka, Czernica, Siechnice (do 2010 Święta Katarzyna), Żórawina i Kobierzyce od września 2006 r. sprzeciwiają się budowie Linii Elektroenergetycznej 400 kV obecnie 400 kV + 2x110 kV po stronie wschodniej aglomeracji wrocławskiej. Inicjatorem inwestycji były spółki skarbu państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i PSE – Operator S.A.

Od początku inwestycja ta budziła kontrowersje wśród lokalnej społeczności. Decyzja środowiskowa z dnia 29.12.2006 została w terminie zaskarżona. ELŻANOWSKI CHERKA WĄSOWSKI. DOBRE ODSZKODOWANIE : Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.