background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Embedding Formative Assessment. Introduction to Embedding Formative Assessment Embedding formative assessment is a two-year professional development pack for schools and colleges that contains all the materials needed for a professional development day together with a complete set of materials for running eighteen monthly follow-up workshops.

Embedding Formative Assessment

Changing teacher practice is complex and these training materials are designed to help you address this challenge. In preparing this pack our aim was to share with you what is known about the nature of expertise in teaching and why changing practice is so hard. This is why it is necessary to create a supportive environment for teachers to develop together. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Plattform BFL - Hem. 10 tips för ett coachande förhållningssätt. Kenth Åkerman är inspiratör, författare, skribent och mental coach.

10 tips för ett coachande förhållningssätt

Han har arbetat med utveckling av service, klagomålshantering, motivation, coachande ledarskap och personlig utveckling i en mängd olika branscher. Kenth är Certifierad NLP trainer och HNLP Coach. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till bl a Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass och Kunden är ditt varumärke.

Är grundare av coacha.nu - mötesplatsen för din utveckling som ledare och människa (www.coacha.nu), samt driver sajten www.coachtipset.se, där du hittar daglig peppning i bloggen, filmer, citat och verktyg för din utveckling. Han skriver också Veckans Coachtips, ett kostnadsfritt veckobrev med små idéer för förändring och framgång. www.relationsbyggarna.se. ICFs_kärnkompetenser_svenska.pdf. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Think-Pair-Share Variations. Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback.

Formativ bedömning – glöm inte det andra benet!

Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Här är läraren främsta agent, som ska agera utifrån gjorda kontinuerliga bedömningar. 6+types+of+assessment.png 1 242 × 1 032 pixlar. Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Vygotskijs teorier i praktiken? Leken var en ny metod i utvecklingszonerna som Vygotskij såg och tog fasta på1.

Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Vygotskijs teorier i praktiken?

Vygotskij´s teori 1.1 Bakgrund Detta korta paper tar upp frågorna hur vi kan och i så fall om vi idag kan omsätta Vygotskijs teorier i praktiken. Bild1.png 935 × 527 pixlar. Förstelärartankar i Karlskrona. Måluppfyllnad i Mitt Flippade Klassrum. I går skrev jag ett rätt bestämt svar till hur jag ser på regeringens förslag till betyg från åk. 4.

Måluppfyllnad i Mitt Flippade Klassrum

I mitt inlägg så skriver jag bl.a. att jag inte tror att man höjer elevernas måluppfyllelse genom att ge betyg redan i fjärde klass. 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students. March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process.

7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. Fröken Flipps Frågelåda. När jag har hållit en föreläsning kring Flippat Klassrum eller diskuterat kring begreppet ”flippa” så är det några frågor som återkommer.

Fröken Flipps Frågelåda

Jag tänkte här försöka svara på några av dessa återkommande frågor. Viktigt att minnas att jag utgår från mitt egna flippade klassrum när jag beskriver. Nybörjarguide. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans. Denna Lärmodul är framtagen i Lärmoduler för kollegialt lärande av:Michael Rystad - utvecklingsstrateg, SvedalaLydia Folke - rektor, Västerås med feedback från Åsa Söderström, – lärare, Jönköping.

Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. PedagogiskaBloggar - Google Dokument. Vad innebär egentligen individualisering?

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. Det blir allt mer uppenbart när man tittar ut över det svenska pedagogiska landskapet att formativ bedömning verkligen börjat slå rot.

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning

Många lärare har förvisso arbetat formativt länge men utan att kalla det så. Höga förväntningar - check(!) Formativ bedömning – mitt specialpedagogiska perspektiv. 288527f7685a84bfe46da8fb883af7f4.jpg 281 × 960 pixlar. Trend eller frälsning - syn på lärande, undervisning och kunskap? Varje dag läser jag om lärare som vittnar om hur de får eleverna att lyckas allt bättre i sitt lärande genom att läraren anammat strategier som synliggör elevernas lärande. De flesta talar om BFL likt en frälsare som omvänt stora delar av skolsverige. Namn som Lundahl, Wiliam, Black och Hattie samt Svanelid med Tb5 omnämns och exemplifieras i sociala medier där många samlas för att diskutera, fortbilda sig och dela material. För mig, och er som tycker att detta arbetssätt är så självklart, är det svårt att förstå varför det ibland möter motstånd och kallas för “trend”. Jag kan inte se att det skulle vara en trend utan menar bestämt att det grundar sig i synen på lärande, undervisning och kunskap.

How to screw learning with one simple belief. Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz. Formativ bedömning. Lgrelva. 100 Important Google Drive Tips for Teachers and Students. Google Drive provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. But besides the basic features, there are lots of little tricks and hacks you can use to make your Google Docs experience even more productive. Five Future Trends That Will Impact the Learning Ecosystem. As summer reflections on the past school year turn into aspirations for the next year, it's important to keep in mind the big picture of change in education.

Five shifts in how we think about schools and education in general will help to regenerate the learning ecosystem, and will provoke our imagination about new possibilities for teaching and learning. 1. - Hur kan man synliggöra förmågorna? Don’t make these mistakes with flipped learning. Det inkluderande klassrummet. - Hur kan man synliggöra förmågorna? Don’t make these mistakes with flipped learning. DATORN i UTBILDNINGEN. KARIN BRÅNEBÄCK OCH CARINA NÄSLUNDH Foto: Carina Näslundh E-post: carina.naslundh@diu.se. 16 secrets of Google Drive - Apple Business - Macworld UK.

Och så var det det här med kamratbedömningen. Någon gång måste vara den första och idag blev det så. Eleverna skulle efter en bedömingsmatris, som jag har knåpat ihop men lite inspiration från nätet, bedöma varandra när de presenterade grundläggande stavningsregler, skiljetecken och språkriktighet. Så här i efterhand var det mer fokus på själva görandet i den muntliga presentationen och mindre på innehållet men jag tycker eleverna fixade det lysande. De arbetar i hem- och expertgrupper efter Pauline Gibons bok Stärk språket stärk lärandet. Webinars / Forthcoming Webinars. Alternatives to homework... Alternatives to homework... Education Visuals. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger.

Bedömning för lärande. Padlet (Wallwisher) Så Använder Du Socrative. Den här serien visar vad Socrative är, och hur du använder det. I korthet: Socrative är ett onlineverktyg för att låta ens elever svara på frågor – vanligtvis genom sina mobiltelefoner – och därigenom göra dem mer aktiva och få en snabb koll på deras kunskapsläge. Du hittar Socrative på socrative.com. Tjänsten är gratis. The 6 types of Questions your Students Need to Know about. Learning is all about asking questions and finding answers to them.

10 Teacher-Tested Tools for Flipping Your Classroom - Getting Smart by Susan Lucille Davis - blended learning, digital learning, education technology, flipclass, flipped class, flipped classroom, Online Learning, Teaching, the flipped classroom. For the past couple of weeks, I’ve spent some time addressing my earlier commitments to flipping at least some portion of my Language Arts classes. (You can learn about my ongoing saga at “4 Ways Flipping Forces Fundamental Change” and at “Why I Haven’t Flipped…Yet”). Återkoppling vanligt men stödjer inte alltid lärandet. Siv M Gamlem Återkoppling och dess positiva effekter på elevers lärande brukar ofta framhållas. Samtidigt har få studier gjorts om hur elever uppfattar den återkoppling som ges klassrummet. I Student perceptions of classroom feedback presenterar de norska forskarna Siv M. Gamlem & Kari Smith resultat från sin studie om just återkoppling.

7 Time-Saving iPad Tips For Teachers. Flipclass artikel. Nybörjarguide. Commons:FLIP. FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser. De senaste par åren har ”det flippade klassrummet” varit ett av de hetare ämnena i svenska diskussioner kring undervisning och lärande, men själva konceptet är egentligen amerikanskt. Kort sagt innebär det att den traditionella modellen för klassrumsundervisning vänds upp och ner. Istället för att läraren gör sin genomgång under lektionen och sedan ger eleverna i läxa att arbeta med sin förståelse av det som gåtts igenom, får eleverna genomgången i läxa, oftast som film. Tiden i klassrummet ägnas åt gemensamt arbete med förståelsen av det som undervisningen handlar om, och läraren och eleverna lägger tillsammans grunden för nästa genomgång med åtföljande diskussioner och problemlösningar.

Kursen “Det utvidgade kollegiet” Skollyftet kommer i höst att dra igång en s.k MOOC (Massive Open Online Course) för “Det utvidgade kollegiet” och är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver och som i sin tur är förankrad i Lgr 11: ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Ett kollaborativt innehåll I Digitala Skollyftet och det vidgade kursbegreppet kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde.

OC.qxp. Formativ bedömning. Data.bib.kau.