background preloader

Sva

Facebook Twitter

Första hjälpen för källkritik på internet. Ordklasser Pronomen. Ordklasser konjunktioner. Ordklasser Prepositioner. Ordklasser konjunktioner. Ordklasser Adverb. "Adverb" är ord som du använder för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

Ordklasser Adverb

Det finns några olika sorters adverb. Adverb som beskriver en handling Olle gick snabbt till skolan. Adverb som ger mer information om ett tillstånd Hon är ovanligt vacker. En mycket snabb bil. Adverb som ger mer information om en handlingsbeskrivning Sture jobbade mycket hårt i tisdags. Ordet adverb betyder ursprungligen "som hör till ord". Övningsuppgift Skriv ner vad ett adverb är.

Adverb som beskriver en handling Du kan använda adverb när du skall beskriva en handling. Exempel: Jag studerar flitigt. Andra exempel: Ulla, kan du skriva ner vad vi tar upp på mötet. Lägg märke till! Nedanstående ord beskriver inte en handling. Man kan tro att det är adverb på grund av deras placering i meningen. Pär sprang själv i skogen. Dessa förstärkta ord är alltså alla adjektiv. Exempel på skillnaden mellan adjektiv och adverb: Han simmar piggt vidare.

"Piggt" är här adverb och beskriver handlingen. Grammatik Adjektiv. Svenska ord, Idiom H. Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra. Vi ♥: Cirkelmodellen. SFI-appar för yngre och äldre elever. Jag fick en fråga om appar för SFI som fick min hjärna (och hjärta) att gå igång.

SFI-appar för yngre och äldre elever

SFI och arbetet med nyanlända elever har alltid legat mig varm om hjärtat. Dessa underbara barn som genom att vara just barn, leker sig in i den svenska skolan. Vilka appar skulle fungera för dem, för att ge dem en större chans att integreras i den svenska skolan, ge dem en större chans att kunna delta på sina egna villkor, och också kunna dela med sig av sina egna berättelser i ord och bild. Jag har letat efter appar som ökar ordförrådet i text och bild, appar som låter, som härmar, som spelar in lektioner för att sedan kunna lyssnas på flera gånger, appar för att dokumentera och göra egna berättelser, appar för samarbete och reflektion… Jag har delat upp dem i två grupper: en samling för yngre elever och en samling för äldre elever.

Synonymer.se - Lexikon & ordbok för svenska synonymer. Nyanlända och lärande. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Lär Dig Svenska. Klartext. Rätt nycklar låser upp texten. – Vad betyder ”specerivaror”?

Rätt nycklar låser upp texten

Kan man dela på ordet – vad är varor? Något man köper, ja. – Vilken är funktionen? Specerivaror, ni har förstått att det är en typ av varor som man packar i kassar. Klass 8 grön och Laila Guvå på Tunaskolan i Tumba tittar närmare på ett citat ur boken om Gilbert Grape, som råkar sitta på klassrumsväggen. Så här kan man göra för att förstå ord, berättar Laila Guvå för eleverna. . – Eller så googlar man, säger en tjej. – Ja, men det är inte alltid man förstår förklaringen av ordet, svarar Laila.

Visar. Att förklara ord som eleverna kan få problem med sitter förstås i ryggraden för alla andraspråkslärare. . – Då måste de ha egna strategier för att ta reda på betydelsen. Från forskningen samlade de strategier för ordförståelse, textförståelse och frågeförståelse som är lätta att tillämpa för eleverna. På textnivå handlar det mycket om att lära sig läsa mellan raderna. . – Min erfarenhet är att eleverna ofta hoppar över den typen av frågor. Länkskafferiet - Teman - Svenska som andraspråk.

Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Tycka - Tänka - Tro. Lista över svenska idiomatiska uttryck. För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck

För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. B[redigera | redigera wikitext] Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa.

Beväpnad till tänderna - Att vara så förberedd som det går.Bida sin tid – Tåligt avvakta med att göra något planerat till ett mer gynnsamt tillfälle. C[redigera | redigera wikitext] Cirkeln är sluten – Något har återgått till ett begynnelsetillstånd efter ett komplicerat skeende. D[redigera | redigera wikitext] Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang.

Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Magister Björn — Att komma igång med genrepedagogik i 10 steg.