background preloader

Skriva-olika texttyper

Facebook Twitter

ZickZackSkrivrummetLgr11. Zickzackpedagogplanering_ak5. Zickzackpedagogplanering_ak4. File_download. File_download. File_download. File_download.

Bokrecensioner

Faktatexter- beskrivande/förklarande texter. Berättande text. Återberättande text. Instruerande text. Argumenterande text. Sambandsord.pdf. Genreplanscher. Olika typer av texter. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart. Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den.

Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart

Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället. I lektionen går vi igenom de olika budskapskategorierna; reklam, nyheter och information och deras olika syften. I lektionen tar vi även upp begreppen avsändare, målgrupp och syfte. Löpsedelgeneratorn. Bilaga_5.pdf. SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl. Kamratrespons, text. Skrivarpromenad. Skrivprocessen.pdf. Skribentens delar. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen1.

Skrivprocessen2. Skrivprocessen3. Skrivprocessen4. Skrivprocessen5. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Sprog & kultur.