background preloader

Novelltema

Facebook Twitter

Tusen ett tusen två tusen tre. Nyårsnovell av Jonas Hassen Khemiri.

Tusen ett tusen två tusen tre

DÄR står han nu och antingen så är det han eller så är det hans bror. Det är han. Det måste vara han. Man ser det på kläderna, på kroppshållningen, på blickarna som han kastar mot stationsklockan. Det är inte hans bror. HAN plockar fram sin mobil, han slår numret för femte eller kanske sjätte gången. TÅG kommer, tåg går. FOLK säger att de är lika. VISST var det en grym fest och vart ska du resa och ska vi inte ta en kaffe och tjejen nickar och tar ut andra hörluren också och de ställer sig i kaffekön och pratar om snökaoset och försenade tågresor och var de firade jul och hon bakom kassan får harkla sig för att de ska sluta prata och beställa.

DET är nästan så att han slutar betrakta sig själv utifrån. JAG var utklädd till Zorro och min bror lånade mina gamla rollspelsgrejer och klädde ut sig till orch med avancerad gummimask som luktade sött som godis och hemmagjort stridsgissel av papier-maché och en brynja av nyckelringar. ALLT gick att mäta. Arbete med novell - Svenska & Engelska med Lotta. Ett halvt ark papper – Svenska (Grundskolan 7-9) De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen.

Ett halvt ark papper – Svenska (Grundskolan 7-9)

Du får dem som wordfiler genom att klicka på länken. Först finns alltid en ruta med det centrala innehållet, en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Sedan följer lektionsupplägg med fokus på det centrala innehållet men med en uttalad ambition att verkligen använda det rika materialet som finns på webbplatsen. Ord, bild, ljud – här finns resurser! Materialet är nedladdningsbart som wordfiler som du kan redigera, för att ge dig som lärare både inspiration, utmaningar och möjlighet att själv utveckla och gå vidare.

Läsa och skriva (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil) Författarporträtt, Skrivande för reflektion i bloggens form, Kreativt skrivande, Text och bild Berättande texter (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil) Närläsning och tolkning, Gustafsson möter Strindberg, Film: Att döda ett barn. En novell med ett budskap om det skörbara och vackra i livet. Margit Bethlen, 1927 - 1970, var en författare från Budapest i Ungern, som har skrivit en del kända noveller.

En novell med ett budskap om det skörbara och vackra i livet

Under min lärarutbildning på Högskolan i Falun, under tidigt 1990-tal, studerade vi olika skönlitterära former, bland annat noveller. Jag mötte då för första gången novellen Maskrosen. Den skrev jag nästan genast ner på min rassliga skrivmaskin, ord för ord, eftersom den berörde mig så starkt. Jag kommer här att skriva ner den för andra gången, eftersom jag ser den som en parallell till en del av mitt liv. Film. Noveller är tacksamt att arbeta med - de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Film

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller. Novellrecept För att träna på skrivandet av egna noveller kan man göra stafettnoveller. Skrivandet kan också stödjas av att få exempel att härma, som görs i detta klipp av Malin Larsson. En annan novell som passar sig bra för högläsning är Pälsen av Hjalmar Söderberg.

Så här blev en novell i Malins klass. Hans-Eric Hellberg. Ulf Nilsson Den elektriska flickan Man brukar tala om brinnande och förtärande kärlek.

Hans-Eric Hellberg

Men det är bara ljumt prat i jämförelse med den heta historia jag nu ska berätta. Den utspelade sig någon gång i början av seklet i en liten by i skogstrakterna i Blekinge. Det var när elektriciteten var ny och man även ute på landet kunde få elektriskt lyse vid köksbordet. 05.html (Historietter) Det var en kall vinter det året.

05.html (Historietter)

Människorna krympte ihop i kölden och blevo mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden, ty han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän doktor Henck hade däremot icke någon päls: i stället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henck var mager och blek. . - Jag har haft ett dåligt år i år, sade doktor Henck till sig själv, när han vid tretiden på julaftonen, just i middagsskymningen var på väg upp till sin gamle vän John Richardt för att låna pengar.

Att_doda_ett_barn.pdf. Ett halvt ark papper – Svenska. Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. – Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning.

Ett halvt ark papper – Svenska

Svenskaifokus.blogg.se - En blogg kring undervisning i svenska.