background preloader

Agharta

Facebook Twitter

On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power. On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power © 2004 Joseph George Caldwell.

On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power

All rights reserved. Posted at Internet web sites and . May be copied or reposted for non-commercial use, with attribution. (31 December 2004) Contents Introduction and Summary. 1 Selections from The King of the World, by René Guénon. 7 Western Ideas about Agarttha. 7 Selections from Shambhala, by Victoria LePage. 8 The Shambhalic Tradition in the West 8 The Earth’s Chakric System.. 9 Gaia: The Earth as a Living Organism.. 10 Shambhala’s Hierarchy. 11 The Sign of Shambhala: Unidentified Flying Objects. 12 Selections from The Occult Roots of Nazism, by Nicholas Goodrick-Clarke. 14 The Modern German Occult Revival, 1880-1910. 14 The Modern Mythology of Nazi Occultism.. 22 Selections from Arktos: The Polar Myth in Science, Symbolism and Nazi Survival, by Joscelyn Godwin 25.

Nibiru news 2011 - Underground Aliens. The Cellular Cosmology of the Hollow Earth Back in 2008 a sports medicine doctor from Australia, Barry, posted about the science behind cellular respiration and drew parallels between the microcosmic and the macrocosmic of the hollow earth's 'cellular' respiration.

Nibiru news 2011 - Underground Aliens

I find it fascinating to come to understand the earth as a living, breathing entity. We have much to learn about the dynamo which drives and sustains life on a planetary level: 'Excellent work Shilo. I am a Sports Medicine Doctor. Ferrum Phosphate is the mineral salt controlling the cell wall. DC current from Electrolysis flowing thru iron causes the iron to become magnetic.

Imagine the earth like a bucket with water in it and holes in its side rotating at speed. The release of the energy of electrolysis in a cell tags nicely onto the proposed explanation of the energy released from the rims of the holes at the poles of the earth instead of from the Solar Stream. Hyperborea — The Land Beyond the North Wind Underground Aliens. Agharta, The Subterranean World. On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power. On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power © 2004 Joseph George Caldwell.

On Edward Bulwer-Lytton: Agharta, Shambhala, Vril and the Occult Roots of Nazi Power

All rights reserved. Posted at Internet web sites and . May be copied or reposted for non-commercial use, with attribution. (31 December 2004) Contents Introduction and Summary. 1 Selections from The King of the World, by René Guénon. 7 Western Ideas about Agarttha. 7 Selections from Shambhala, by Victoria LePage. 8. Synarchia. Jacek Bartyzel SYNARCHIA, synarchizm (gr. sýn – razem i árchein – panować, rządzić) – pojęcie jednoznaczne wyłącznie w sensie etymologicznym (jako antonim do słowa „anarchia”), tudzież dążności do zaprowadzenia ustroju porządkującego wszystkie sfery bytu społecznego (religijną, polityczną, gospodarczą i kulturalną) podług zasad hierarchii, ładu, autorytetu i władzy.

Synarchia

Jako zapewne pierwszy słowa s. – atoli w prostym, opisowym znaczeniu współrządów kilku osób – użył duchowny anglikański Thomas Stackhouse (1677-1752) w opublikowanym 1737 dziele New History of the Holy Bible from the Beginning of the World to the Establishment of Christianity; właściwym autorem tego pojęcia w szerszym i głębszym sensie jest francuski ezoteryk i okultysta Joseph-Alexandre S a i n t - Y v e s (1842-1909), który po śmierci ojca (1880) odziedziczył tytuł (nadany rodzinie Saint-Yves przez papieża!) 1. S y n a r c h i z m o k u l t y s t y c z n y. 2. Droga do Szambali. „Hajj nazwyał się „Guru Pandit Wielkiej Szkoły Aghatryjskiej”.

Droga do Szambali

Gdzie indziej występują odniesienia do „Świętej Krainy Aghartthy”. W czasie nauki poinformował on Saint-Yvesa, że jego szkoła zachowała pierwotny język ludzkości i jego 22-literowy alfabet zwany Vattan albo Vattanian.” Francuz odkrył wkrótce, że dzięki treningowi jest w stanie otrzymywać myślowe wiadomości od rezydującego w Tybecie Dalajlamy, jak też odbywać duchowe podróże do Agharty. Szczegółowe opisy tego odnaleźć można w stworzonej przez niego serii pt.

„Misje” („Mission des Souverains”, „Mission des Ouvriers”, „Mission de Juifs”, „Mission de l’Inde”). Z ostatniej z pozycji dowiadujemy się, że Agharta jest ukrytą krainą leżącą gdzieś na Wschodzie, którą rządzi władca wspomagany przez dwóch kolegów: „Mahatmę” i „Mahangę”. Zgodnie ze słowami Saint-Yvesa, „magowie z Agharty” musieli udać się do piekielnych rejonów, aby pracować nad usunięciem ze świata chaosu i negatywnej energii. Droga do Szambali według Rericha.