background preloader

Organiseeri klassis tegevust

Facebook Twitter

Tunnikavad - Peaasi.ee. Tunnikavad - Peaasi.ee. MyAdvent. Fun Online Educational Games for Kids. Meme Generator. The Fastest Meme Generator on the Planet. Easily add text to images or memes. Draw Add Image Spacing Upload new template My Blank Transparent Square Bold (only works for some fonts) Italic (only works for some fonts) Max Font Size px Shadow/Outline Width Text Align Vertical Align Apply these settings to ALL text boxes ← Transparency color. Note: font can be customized per-textbox by clicking the gear icon. Enable drag/drop & resize Use resolution of original template image, do not resize. Effect (beta): Pro-tip: If you Login or Join Imgflip, your captioned memes will be saved in your account Private (must download image to save or share) Remove "imgflip.com" watermark Generate Meme Reset Save Text Box Settings What is the Meme Generator?

It's a free online image maker that allows you to add custom resizable text to images. How can I customize my meme? You can move and resize the text boxes by dragging them around. Can I use the generator for more than just memes? Yes! Can I make animated or video memes? Yes! Kõnekujundid - Õppeaasta. Kõnekujundid EPITEET – kaunistav või kirjeldav täiendsõna, mis väljendab põhisõna omadust.

Kõnekujundid - Õppeaasta

Epiteet võib olla nii omadussõnaline, nimisõnaline, tegusõnaline, määrsõnaline, nt imekaunid silmad, emake-maa, hõiskav laas, muretult istuv mehehakatis,lõputu juuli,lösakil hoone. VÕRDLUS – nähtuste võrdlemine sarnasuse alusel, võrdlemisel kasutatakse abisõnadena nagu, kui, otsekui, sarnane, taoline jne, nt salapärane nagu öö, kaunis kui roos,rumal kui kana,kõrgub mäena. METAFOOR – ilma vormitunnuseta võrdlus, kusjuures kahte mõistet või nähtust võrreldakse mitteloogiliste seoste alusel, et tekiks uus kujutlus, nt päike – sinitaeva silm,kahvatu kuu, kuldsed uned,lumelained,vikerkaar joob merest vett,suvi maeti eile sinna. Hando Runnel - 60ndad eesti kirjanduses. H ando Runnel on pärit Järvamaalt. 1957-1962 õppis Eesti Põllumajanduse Akadeemias agronoomiat.

Hando Runnel - 60ndad eesti kirjanduses

Kõrgkool jäi lõpetamata, sest kirjanduslikud huvid viisid Runneli tööle ajakirja Looming toimetusse, pärast seda jäi ta vabakirjanikuna püsivalt elama Tartusse. Hando Runneli eluhoiak on olnud läbivalt eetiline. Selle keskmes on luuletaja suhe kodumaaga, rahvaga ning elu ja ühiskonna suurte probleemidega. Runneli luules on nähtud kaht põhitahku: tema varasemat loomingut on nimetatud päikeseluuleks, 1970. aastatest alates aga saatuseluuleks. Hando Runnel on sündinud 24. novembril 1938. aastal Järvamaal. "Lauluraamat ehk Mõõganeelaja ehk Kurbade kaitseks" (1972) on külapoisist saanud ilmakodanik ja kodukülast kodumaa. Filosoof pildistab tõdeNõnda kui fotograaf puud. Meie eendume eksperimendiks, meie elu on pooleldi proov, pole käreldust järel mis nendiks, kas me katse on luhtunud või loov.

Taga tulevad kiitsakad karjad, nemad söövad me järelt kõik marjad. Sissejuhatus. Quizalize - Pinpoint classroom progress in real-time. Wizarding World - Official website of Harry Potter and Fantastic Beasts and home of the Wizarding Passport. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template. WordItOut – enjoy word clouds, create word art & gifts. TypeRacer - Test your typing speed and learn to type faster. Free typing game and competition. Way more fun than a typing tutor! URL Shortener, Custom Links & Link Management. Yellkey. Super Teacher Tools. Random Student Generator.

The Transum name selecting application helps teachers choose students in a completely random way.

Random Student Generator

Click on the select button to find one of the student names in the class list. Edit the class list using the text boxes to the right of this page. Saving Names Click on the 'save' button at the top of the list of names to save them to a cookie on the computer you are currently working on. The names will then be available the next time you visit this page on this computer up to 365 days from now. More Classes? This version of our Generator is designed to remember one class only. Arrange Students If you have saved the list of names in the class list on the right of this page you can also: Classroom Timers - Fun Timers. Online-Stopwatch Classroom Timers - Fun Timers for classrooms and meetings :-)Holiday Timers - More Fun Timers - But these are Holiday Themed!

Classroom Timers - Fun Timers

:-)Random Name Pickers - Probably the BEST random Name Pickers online! All Free and easy to use :-)Random Number Generators - Need to pick some random numbers? - Try our Random Number Generators! :-)Sensory Timers - Sensory Timers and Relaxing Timers. Classroom Timers and Fun Timers Welcome to our amazing Classroom Timer Section! They just add some extra fun to the usual countdown timers :-) Classic Classroom Timers: Our Classic Classroom Timers have an animated design showing the time lapsed and time remaining.

Egg TimerEgg Timer Clock CountdownClock Countdown. ClassroomScreen. ClassTools.net. Flippity.net: Easily Turn Google Spreadsheets into Flashcards and Other Cool Stuff. Interactive whiteboard software that puts the teacher back in the center. - Changing the way you learn. Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool 

AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.