background preloader

TeachTalk

Facebook Twitter

How To Market Your Book Using Content Marketing in Five Easy Steps   - Written Word Media. You’ve probably heard the term “content marketing” bandied about in the past few years.

How To Market Your Book Using Content Marketing in Five Easy Steps   - Written Word Media

If you’re still not quite sure what content marketing is, you’re not alone. You may have heard of SEO (search engine optimization) before, and content marketing is very similar. It’s really just the modern term for SEO-like practices that focus more on the written content than on the technical structure of the article. In this article we’ll break down the ins and outs of content marketing and how you can use it as an author to market your ebooks. Hyfs är viktigare än lust i skolan. Picasso, Björk, Dylan - den sortens kreativa figurer vill arbetsgivare inte ha.

Hyfs är viktigare än lust i skolan

De vill ha folk som sköter sitt jobb, kommer i tid och håller anfall av kubism och skriksång på en miniminivå. Kreativitet är inte så magiskt eller användbart som många tycks tro. I det verkliga vardagslivet, där de flesta av oss lever, är det viktigare att utveckla de egenskaper som bor i engelskans conscientiousness: punktlighet, arbetsmoral, effektivitet, uthållighet. Conscientiousness gör dig inte bara uppskattad på jobbet. Enligt en sammanställning i tidskriften Time förutsäger denna kvalitet framgång på många arenor i livet. Samvetsgranna människor trivs bättre i sina äktenskap, mår bättre och lever längre än andra. Vuxenvärlden borde med andra ord drilla barnen i dessa klassiska karaktärsdygder - eller icke-kognitiva färdigheter, som de numera kallas.

Men det gör den ju knappast. Det ter sig också troligt att föräldrarna tar sitt stökiga barns parti. "Studenterna kräver att få mer serverat nu än tidigare. ”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas” Allt sedan de första Pisaresultaten publicerades 2001 har Finlands utbildningssystem setts som ett föredöme.

”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas”

Politiker och journalister har vallfärdat till Helsingfors i hopp om att lära av den skolpolitik som har sagts ligga bakom framgångarna. Ofta betonade särdrag inkluderar hög lärartillit, en gedigen lärarutbildning samt avsaknaden av friskolor, skolinspektioner och nationella prov. Till och med färre läxor och mindre undervisning har framhållits som en anledning till de höga prestationerna. De senaste åren har dock finländska elevers resultat fallit.

Samma system som i början av 2000-talet genererade höga resultat verkar nu alltså halka efter. Min nya bok om den finska framgångssagan visar att de populära förklaringarna inte håller. Skolornas och lärarnas ofta hyllade autonomi är ett talande exempel. Men vilka är då orsakerna bakom landets framgångar? Debattartikeln är skriven av forskaren Gabriel Heller Sahlgren. Men varför har då landets resultat nu börjat sjunka? ”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas” SXSW 2013 - The best interface is no interface by Golden Krishna. How Relearning Old Concepts Alongside New Ones Makes It All Stick. By Samara Freemark and Stephen Smith, American RadioWorks UCLA researcher Dick Schmidt gazes across the driving range at a line of golfers trying to improve their game.

How Relearning Old Concepts Alongside New Ones Makes It All Stick

It’s a breezy day at the Westchester Golf Course and there’s a relentless roar of jet traffic from the nearby Los Angeles airport. Schmidt is a retired professor of psychology at UCLA, and an authority on how humans learn and develop motor skills. As Schmidt watches the golfers practice the same swing with the same clubs, over and over, he chuckles. There’s a much better way to learn than this kind of rote physical memorization. “I give conference presentations to golf instructors and professionals,” Schmidt said. Schmidt explains that repetitive drilling on the same task is called “block practice.”

Tim Lee draws a five-iron from his bag to demonstrate. “So I might try to hit a knockdown shot to start with, and then I might try a hook and then a slice,” Lee said. Lee recently retired from McMaster University in Canada. Lärkraft. Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 1) Nu har skolverkets förslag till nya skrivningar om digitaliseringen av skolan kommit.

Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 1)

Det är våra styrande dokument det handlar om, så det är viktiga förslag. Jag kommer att skriva några bloggar med utgångspunkt från dem. Den första handlar om själva förslaget, vad det innehåller och lite tankar runt det. Efterföljande blogg(ar) kommer att handla om skolans digitalisering betraktat som en innovationsprocess. Vad är det vi behöver förändra? På uppdrag av regeringen har Skolverket nyligen (2016-03-18) kommit med ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska komma in i undervisningen. Mot bakgrund av samhällets internationalisering, migration och digitalisering, konstaterar skolverket att eleverna måste ”kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”. Under rubriken ”Skolans uppdrag” har följande stycke tillkommit: Nytt kunskapsmål Under ”Kunskaper” har det tillkommit ett helt nytt kunskapsmål.

Ämnesplanerna.