background preloader

Biologie

Facebook Twitter

Genetics

DNA - The Double Helix. d7e6596e-96a4-4551-91ef-24229d0cabce_Knockout_Leerlingenhandleiding. WebQuest. Biologieonderwijs voor de toekomst. Understanding Evolution. Escherichia coli long-term evolution experiment. The 12 evolving E. coli populations on June 25, 2008.

Escherichia coli long-term evolution experiment

University LS/HHMI High School Science Outreach Program: Resources. Lesson: Nat. of Sci. mini-lesson: Checks Lab. Before Doing this lab, consider doing the NEW High-Tech Version: The E-Mail Lab.

Lesson: Nat. of Sci. mini-lesson: Checks Lab

(Details below under EXTENSIONS AND VARIATIONS. TEACHER PREPARATIONS: 1. Developing Independent Learners – The 7 Monkeys! The 15 minute forum tonight was led by our two science NQTs – Faye Hedley (@f_hedley) and Becky Owen.

Developing Independent Learners – The 7 Monkeys!

They shared a strategy they have been using called ‘The 7 Monkeys’. The 7 Monkeys is a way of enabling students to learn a concept, process or idea independently with minimal teacher input. Each ‘monkey’ is a different activity that the students undertake to support their learning. Evolution Extension: Hominoid Drawings. The seven drawings available for downloading from this site, in PDF format, were drawn by Ryan Scott McCullar*, for Martin Nickels at Illinois State University.

Evolution Extension: Hominoid Drawings

Each one is a full scale profile, identified, and with a metric ruler for convenience (and to confirm the scale). If you can use a laser printer (e.g. at your district office, school, or local library), your results should be of very good quality, although inkjet printouts should be quite usable. A fast internet connection would also facilitate your downloading success. Each drawing requires about 100K of memory, so, in order to speed up the download time, they are available separately, and must be downloaded as seven separate items. To retrieve each item, just click on its name (in dark blue print) below. *Scott McCullar is currently Professor of Art at Springfield College in Illinois.

Welkom in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland. Kennemerduinen. Met zijn afwisselende landschap en rijke planten- en dierenwereld is het nationaal park een heerlijke plek om te wandelen of te fietsen.

Kennemerduinen

Op steenworp afstand van de drukke randstad ligt hier nog een prachtig stuk natuur. Er zijn twaalf ingangen. De meeste ingangen liggen in de binnenduinrand, maar in het westen is het gebied ook via strandopgangen toegankelijk. Het is altijd spannend om zoogdieren in het wild tegen te komen. Soms lukt het om een ree of vos te betrappen. Na zonsondergang worden de vleermuizen actief. Drinkwater Op 1 mei 2002 is het oppompen van grondwater in en om de Kennemerduinen gestaakt. Excursies. Oneindig Noord Holland / De zanderij van Middenduin. Vanaf deze locatie kijkt u uit over de voormalige zanderij van Middenduin.

Oneindig Noord Holland / De zanderij van Middenduin

Deze natte duinvallei kent een grote rijkdom aan vochtminnende vegetatie. Voor iedereen is in het voorjaar het zachte geel van de ratelaar te zien en in augustus het witte bloempje van de parnassia. 261107_sr_am_npzk. Biology101.org. Human Physiology - Respiration. BIO 301Human Physiology Respiration.

Human Physiology - Respiration

Eiwitten vouwen: the game - Biologie Biotechnologie Scheikunde Techniek. Eén van de moeilijkste taken in de biologie is uitvogelen hoe een lange eiwitstreng zichzelf in 3D opvouwt.

Eiwitten vouwen: the game - Biologie Biotechnologie Scheikunde Techniek

Supercomputers doen hier jaren over, maar drie Amerikaanse wetenschappers denken dat gamers het beter kunnen. Ze ontwikkelden Foldit, het online eiwit-opvouwspel waarmee iedere puzzelaar zijn steentje bij kan dragen aan de wetenschap. Live zien? Kom dan op vrijdag 23 september 2011 naar Discovery Festival, een nachtelijk evenement dat wetenschap combineert met kunst en muziek. Zie de website van Discovery Festival voor meer informatie over het programma. Juist deze week werd het eerste belangrijke met Foldit verkregen onderzoeksresultaat gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur.

Foldit [1] schotelt je een eiwit [2] voor waarvan niemand precies weet hoe het er in 3D uitziet. Net als in de natuur moet je hierbij rekening houden met dingen als elektrisch geladen zijgroepen en hydrofiele [4] of hydrofobe [5] delen. Een screenshot van Foldit. Bionieuws, nieuwsblad voor de biologie. Editie 11, 26-06-2010 onderwijsKijken met twee oogkleuren Albert Munting van Scholen-gemeenschap de Goudse Waarden in Gouda stelde deze vraag.

Bionieuws, nieuwsblad voor de biologie

Dwarse vragen van leerlingen? Mail uw vragen naar redactie@bionieuws.nl. Door Maartje Kouwen © bionieuws. Increase Brain Power - How to work out your brain and get smarter. Ombouwen van reguliere lessen tot context-concept lessen. Auteur: Fred Janssen In dit artikel wil ik laten zien dat het ombouwen van reguliere lessen tot context-concept lessen niet heel moeilijk hoeft te zijn of veel tijd hoeft te kosten.

Ombouwen van reguliere lessen tot context-concept lessen

Ik zal een aantal mogelijkheden stapsgewijs beschrijven in opklimmende moeilijkheidsgraad. De eerste stap verwijst niet naar een bepaald type context-concept onderwijs maar naar belangrijke voorwaarde voor het uitproberen van nieuw onderwijs: lestijd. De aanpak hier wordt geillustreerd met voorbeelden uit de biologie maar de hier beschreven aanpak is voor alle vakken bruikbaar. Stap 1: Van kaft tot kaft naar verantwoord schrappen Veel docenten ervaren overladenheid als een belangrijke belemmering om context-concept onderwijs in te voeren. Neem eindtermen als leidraad De stof die leerlingen aan het eind van hun middelbare school moeten kennen en kunnen is omschreven in eindtermen. Biology Lesson Plans: Activities, Experiments, Life Science Labs. Home - Orange Babies. Imagine: Profielwerkstuk. References. Donald Clark Plan B. “The invention of printing, though ingenious, compared with the invention of letters is no great matter” said Thomas Hobbes.

He was right, as the invention of the writing is the big bang of learning technology as it led to a still expanding universe of knowledge. Writing allows us to transcend memory. We create and store written content and others can distribute, retrieve, access, read, communicate and search other people’s stored creations through this medium. Energietransitiemodel light. Tsjok's blog. Astronomie gat zwarte gaten.docx (1.7 MB) <–ARCHIEF Gravitatie of zwaartekracht wordt als natuurkracht volledig beschreven door de Algemene Relativiteitstheorie van Albert Einstein (1916). Deze theorie ligt aan de basis van het begrip “zwart gat”. Reflections. I quite like making posters (graphorisms, if you will), to collect up ideas from readings, articles, science and the like.

I find orgnising the thoughts into something visual and attractive helps clarify them for myself and they add a splash fo colour to otherwise texty blogposts. I often attach them to tweets, and these tend to generate more interaction that text links alone.