background preloader

Jennyantonsson

Facebook Twitter

Lektionstips. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. EPA står för enskild, par och alla.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum

Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”. Jag startar med en enskild flödesskrivning. Där skriver de ner precis det som de tänker kring en speciell fråga, exempel på fråga som vi arbetat med nyligen är när vi inledde religionskursen med frågan ”Vad betyder religion för dig, vilken roll spelar religionen i ditt liv?”

SPRÅKFÖRÄNDRING, SOCIOLEKTER. Charlottas klassrum: Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt. "Det här arbetsområdet har verkligen förändrat min syn på grammatiken.

Charlottas klassrum: Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt

Från att vara något nödvändigt ont som man inte har någon större nytta av (vad hjälper det att jag vet att det ordet är ett substantiv eller ett adjektiv) till något som man kan använda till att verkligen förbättra sitt skrivande. Språkets byggstenar. Ordlista - grammatiska begrepp. Mening En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.

Ordlista - grammatiska begrepp

Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. En mening kan bestå av: en huvudsats eller flera samordnade huvudsatser – Maria gråter. – Eric skriver |och| John läser.en huvudsats tillsammans med en eller flera bisatser – Maria gråter |eftersom hon inte lyckades så bra med sin uppsats. – John läser |trots att han är så trött |att han nästan inte kan hålla sina ögon öppna.ett utrop eller en uppmaning – Oj! – Lyssna! Vem älskar grammatik?: Tyst kunskap. Tomas Riad, professor i nordiska språk, menar att vi inte kan prata om språkets struktur om vi inte har gjort den tysta kunskapen hörbar.

Vem älskar grammatik?: Tyst kunskap

Vi kan använda språket, men vi kan inte prata om det utan grammatiska kunskaper. Han berättar hur den tysta kunskapen om grammatik kan utnyttjas i grammatikundervisningen och ger också flera exempel på färdighetsutvecklande grammatikövningar och övningar av problemlösningstyp. Från Grammatikdagen 2012. Inspelat på Kulturhuset i Stockholm den 3 februari 2012.

Ord, grammatik & skrivregler. Greppa grammatiken. Etik-de 55 viktiga! Skönlitterära böcker som berör andra världskriget. Tema/ämnes- övergripande. Vågen - ordning ger makt: del 1 av 7 9 november 2014 kl 10:45 - Unga Radiotea... ODVKIN-NY. Länkskafferiet - Teman - Andra världskriget (1939-1945) Hédi Fried 8 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Tyskarna kom till staden Sighet i Rumänien i mars 1944.

Hédi Fried 8 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1

Historia. Det är året 1942 och Friedrich får chansen att studera vid Napola, en elitistisk och nationalpolitisk uppfostringsanstalt under führerns regim.

historia

Lästips till Förintelsens minnesdag. Koncentrationslägret Auschwitz befriades den 27 januari 1945.

Lästips till Förintelsens minnesdag

Sedan 2005 är dagen en internationell minnesdag då Förintelsens offer uppmärksammas över hela världen. LitteraturMagazinet tipsar om läsning. I Sverige har den 27 januari varit en nationell minnesdag för Förintelsens offer sedan 1999. Barnen som bestals på sin framtid – Om ett inställt födelsedagskalas. Tänk om Margot och Anne Frank hade kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

Barnen som bestals på sin framtid – Om ett inställt födelsedagskalas

Anne Franks storasyster Margot kunde ha fyllt 88 år igår den16 februari 2014. Men kalaset är inställt. Tema Andra världskriget år 6-9 - Kalmar kommun - Invånare. Svenska (åk 6-9) Bokpratsspel ny version. Svenska. Förstelärare i Svedala. 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet.

Förstelärare i Svedala

Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Läs- och skrivundervisning. Språkutvecklande arbetssätt. Genrepedagogik & Cirkelmodellen. Inför nationella prov i svenska. Np Sva åk 9. Texter att lyssna på inför NpSva9. 2010-01-08 11:26 Joakim Wendell Här nedan hittar du texter och uppgifter till ett gammalt nationellt prov.

Texter att lyssna på inför NpSva9

Texterna är i pdf-format, så du behöver Adobe reader för att kunna läsa dem. OBS! Texterna syns inte om du använder Internet Explorer. Använd därför hellre Mozilla Firefox. Att fundera på angående texterna: Ordlista kopplad till centralt innehåll och kunskapskrav i Svenska. SVENSKA. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden. Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik.

Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.”

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Pojken i randig pyjamas. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Svenska. Helt rätt bok! Svenska. Pedagogiska hemsidor. Digital medborgare regler. Klassrumsregler.

Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Flippa. Förmågorna. Elevledda utvecklingssamtal. Cirkelmodellen. Genrepedagogik Cirkelmodellen. Språkutvecklande arbetssätt.

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Språkdagarna 2012 Josefin Nilsson - Språkdagarna+Josefin+Nilsson.pdf. Checklista_fyra_sprakfardigheter. SIOP.pdf. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens. Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang.

Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Hanna Stehagen Fd Nylander presentations. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi. Undervisa lässtrategier by Cecilia Lind on Prezi.

Bättre lärare med kollegialt samarbete. I sin avhandling ”Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik” har Lill Langelotz följt ett antal lärare vid en skola i Göteborg under två och ett halvt år. Lärarna ingick i ett arbetslag som testade ett sätt att handleda varandra för att på så vis öka kompetensen och samarbetet på skolan. BFL i undervisning – en metodöversikt.

BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem.

Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Presentationer #SETT15. Vad är en bra lektion? Genrepedagogik. Förmågorna. Big 5/BFL. BFL Nyckelstrategier. Extra anpassningar.

Nottingham. Utmanande undervisning. SvA och nyanlända. Läsa och skriva. Läsa och skriva.

Familj