background preloader

Visible learning

Facebook Twitter

"Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat" “Synligt lärande” en “Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” av Sveriges Kommuner och Landsting.

"Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat"

I rapporten presenteras studien “Visible learning” av John Hattie. Hattie har sammanställt 138 påverkansfaktorer där de rangordnas i skalan 0 och uppåt. Påverkansfaktorer mellan 0,2 och 0,4 har måttliga effekter och faktorer över 0,4 anses ha stora effekter på studieresultaten. Medeleffekten är starkast för lärare (0,49), läroplan/undervisningsprogram (0,45) och för eleven och undervisningen (0,4). Visible Learning visualized in a beautiful infographic. John Hattie, Visible Learning. Pt 2: effective methods.