background preloader

Uppgifter

Facebook Twitter

Språkhistoria uppgift HT2014. Upplägg och prov i språkhistoria VT2013.

Språkhistoria PM

Språkhistoria textanalys Sv3. Kompletteringsuppgift språkhistoria Sv3 vt 16. Hen diskussionsuppgift. Index of /~ave0131/svenska 3/spr khistoria. Språkhistoria I Svenska 3. Om Gustav Vasas Bibel: Ur GVB "J haffuen hördt, at thet är sagdt, Ögha för ögha, Tand för tand.

Språkhistoria I Svenska 3

Men iagh sägher idher, at j skolen icke stå thet onda emoot, Vthan är thet så, at någhor slåår tigh widh thet höghra kindbenet, så wendt honom ock thet andta til. Och om någhor wil gå til retta medh tigh, och tagha tin kiortel jfrå tigh, lät honom ock haffua kåpona medh. Och om någhor nödhgar tigh ena milo, så gack twå medh honom. "Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.

Jämför texten ur Gustav Vasas bibel med texten från Äldre Västgötalagen som finns i häftet. 1. 2. Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3. Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar.

Efter det nationella provet blev det dags för språkhistoria i Svenska 3

Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Jag tänkte här dela med mig av mitt arbete, då mina elever överlag tyckte att området var intressant. Eleverna fick sätta ett helhetsomdöme på arbetsområdet och de kunde välja mellan 1-4, där 1 var mindre bra och 4 mycket bra. Klassens snitt blev 3,4 och alla elever valde att svara 3 eller 4. Hur inledde jag då arbetsområdet? Språkhistoria (Svenska 3) by Frida Persson on Prezi. Svensk språkhistoria by Josefin Hellman on Prezi.

Uppgift språkhistoria.pdf. Språk och språkhistoria - PAGY-SVE3. Utifrån denna observation drog språkforskare under 1800-talet slutsatsen att många av de europeiska språken var släkt med sanskrit och persiska.

Språk och språkhistoria - PAGY-SVE3

Några forskare gick så långt att språken härrörde ur ett urspråk som talats vid Kaspiska havet av ett folk som sedan gett sig ut på vandring åt olika håll varefter språket splittrats och förändrats. Utifrån dagens språk har vissa språkvetare försökt att rekonstruera urspråket, indoeuropeiska. Frågan är om det funnits ett urspråk och om det i så fall går att rekonstruera? Idag är vi inte alls säkra på det. MEN att språken är släkt vet vi med säkerhet. I språkvetenskap delar man in språk i språkträd t ex australiska språkträdet, indoeuropeiska språkträdet. Det indoeuropeiska språkträdet Om ni tittar på det indoeuropeiska språkträdet ser ni att några språk fattas. Ett språk som fortfarande är ett mysterium är det språk som talas i norr Spanien, baskiska. Antalet språk i världen håller ironiskt nog på att minska.

Inspelning med manx gaeliska. Medeltida SMS. Ibland drabbas man av gamla minnen.

Medeltida SMS

Idag var det mitt gamla arkeologliv som föll över mig. För en massa år sedan grävde jag i Gamlebyen i Oslo, dvs det medeltida Oslo. Det ligger inte där Karl Johan är utan mer österut om Jernbanestasjon. SprÅkhistoria - Lessons. Språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden.

SprÅkhistoria - Lessons

Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. I allmänhet går förändringarna inte fortare än att språket är sig ganska likt under en människas livstid. Men på några århundraden blir förändringarna stora, och efter några årtusenden är nästan allt annorlunda.

Inom språkhistoria studerar man hur och varför förändringarna sker och vilka resultat de får. Nutida språkhistoria ägnar stor uppmärksamhet åt sambandet mellan språklig variation och språklig förändring och åt samspelet mellan samhällsförändring och språkförändring. Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3. Att undervisa i att skriva PM Snart är det dags för mina treor att skriva sina första PM i kursen Svenska 3.

Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3

I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Att undervisa i PM-skrivande är inte alltid det enklaste. Kursen i sig är minst sagt utmanande och att skriva utredande texter på en vetenskaplig nivå är inget som man lär sig från en dag till en annan. Progressionen genom gymnasiesvenskans tre år är central för att eleverna i årskurs 3 ska vara mogna för att anamma det vetenskapliga förhållningssättet.

I mina treor har vi arbetat med språkhistoria i tre veckor och det är också inom detta område som de ska skriva sina PM.