Verktyg

Facebook Twitter
TrueCrypt 7.0a - krypteringsprogram
Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken? Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken? har länge haft krav på sig att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Då handlar det om att bygga verksamheten på medicinsk vetenskap och på regelrätt prövade behandlingsmetoder. Men vad betyder det egentligen när termen överförs till skolans värld? Hur kan man veta om det som sker i klassrummet vilar på vetenskaplig grund? Frågan visar sig vara inte helt enkel att besvara.
OneNote Blog - Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook OneNote Blog - Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook Want to get started using OneNote? This post is the first in a series covering the basics. The other tips we’ve published to date include:
Me - Personal and collaborative sticky notes web-app | http://corkboard.me
Popplet | Collect, curate and share your ideas, inspirations, and projects!

Popplet | Collect, curate and share your ideas, inspirations, and projects!

welcome back! Forget your password? Click here.

ABCya.com | Kids Educational Computer Games & Activities

ABCya.com is the leader in free educational kids computer games and activities for elementary students to learn on the web. All children's educational computer activities were created or approved by certified school teachers. All educational games are free and are modeled from primary grade lessons and enhanced to provide an interactive way for children to learn. Grade level lessons incorporate areas such as math and language arts while introducing basic computer skills. Many of the kindergarten and first grade activities are equipped with sound to enhance understanding. Fun children's Holiday activities are available in grade level sections! ABCya.com | Kids Educational Computer Games & Activities
Task Management At Its Best With Wunderlist Recurring to-dos Capture your daily, weekly and monthly to-dos. Subtasks Break big tasks intosmaller achievable goals.

Task Management At Its Best With Wunderlist