background preloader

Verktyg

Facebook Twitter

URL Droplet. TrueCrypt 7.0a - krypteringsprogram. Otixo: Use all your cloud-based files from a single login. Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken? Har länge haft krav på sig att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken?

Då handlar det om att bygga verksamheten på medicinsk vetenskap och på regelrätt prövade behandlingsmetoder. Men vad betyder det egentligen när termen överförs till skolans värld? Hur kan man veta om det som sker i klassrummet vilar på vetenskaplig grund? Frågan visar sig vara inte helt enkel att besvara. Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook. Want to get started using OneNote?

Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook

This post is the first in a series covering the basics. The other tips we’ve published to date include: Visible Tweets – Twitter Visualisations. Now with added prettiness! Docs for Facebook. Me - Personal and collaborative sticky notes web-app. TodaysMeet. MeetingWords: Realtime Collaborative Text Editing.

SurveyMonkey: Gratis webbaserade enkätprogram & frågeformulärverktyg. Pen.io - Publish Content Online. Primary Pad · Superfunky Collaborative Writing For Schools. Collect, curate and share your ideas, inspirations, and projects! Edistorm - Edistorm - Online Brainstorming and Planning. Add a sticky note and post it online. Kids Educational Computer Games & Activities. PDF to Flash page flip - flipping book software.

Tripline. Block Posters - Create large wall posters from any image for free! Task Management At Its Best With Wunderlist. Ahead. Prezi - The Zooming Presentation Editor. Share Photos, Videos, Text, Music and Documents Easily. A complete suite of media editing tools.