background preloader

Verktyg

Facebook Twitter

URL Droplet. TrueCrypt 7.0a - krypteringsprogram. Otixo: Use all your cloud-based files from a single login. Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken? Har länge haft krav på sig att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nytt krav i lagen – men hur gör man i praktiken?

Då handlar det om att bygga verksamheten på medicinsk vetenskap och på regelrätt prövade behandlingsmetoder. Men vad betyder det egentligen när termen överförs till skolans värld? Hur kan man veta om det som sker i klassrummet vilar på vetenskaplig grund? Frågan visar sig vara inte helt enkel att besvara. Formuleringen i skollagens första kapitel, femte paragrafen, är kort och gott: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. I den proposition som ligger till grund för den nya skollagen utvecklas tankarna lite mer. Att läroplaner och kursplaner ska ha en vetenskaplig förankring är kanske inte så komplicerat. Men kravet på vetenskaplighet stannar inte där. Frågan är vad det här innebär i praktiken. Hans-Åke Scherp , pedagogikforskare vid Karlstads universitet, menar att det i bästa fall gör skolledaren till en forskningsledare. . – Jag är osäker på det. . – Precis. Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook.

Want to get started using OneNote?

Getting Started Tip# 1: Setting up a notebook

This post is the first in a series covering the basics. The other tips we’ve published to date include: Tip 2: Adding photos, screenshots and links Tip 3: Find stuff in your OneNote notebook (search) Tip 4: Record and add audio and video Tip 5: Connect task lists & turn notes into emails Some of you might want to know what OneNote is. Today you’ll learn how to: Set up a notebookAdd sections and pagesName sections and pages Setting up a new notebook Here you can see how OneNote is organized. To create a new notebook: Go to File, and click New.Choose My Computer.

Your new notebook opens with a section already in place,and you can add as many sections to it as you want. Visible Tweets – Twitter Visualisations. Now with added prettiness! Docs for Facebook. Me - Personal and collaborative sticky notes web-app. TodaysMeet.

MeetingWords: Realtime Collaborative Text Editing. SurveyMonkey: Gratis webbaserade enkätprogram & frågeformulärverktyg. Pen.io - Publish Content Online. Speakingimage. Primary Pad · Superfunky Collaborative Writing For Schools. Collect, curate and share your ideas, inspirations, and projects!

Edistorm - Edistorm - Online Brainstorming and Planning. Add a sticky note and post it online. Kids Educational Computer Games & Activities. PDF to Flash page flip - flipping book software. Tripline. Block Posters - Create large wall posters from any image for free!

Task Management At Its Best With Wunderlist. Recurring to-dos Capture your daily, weekly and monthly to-dos.

Task Management At Its Best With Wunderlist

Subtasks Break big tasks intosmaller achievable goals. Share Share your lists with colleagues and friends. Notes Add Notes to make sure all your ideas are captured. Due dates Set Due Dates to guarantee that no deadline is missed. Reminders Add a Reminder to make sure no to-do is forgotten. Notifications Updates via push, email and in-app notifications. Print Print your to-dos and lists with just one click. Add to Wunderlist Easily add web content straight from your browser. Cloud sync Sync your lists seamlessly across all your devices. Mail to Wunderlist Turn emails into actions by simply forwarding them. All your devices Free on iOS, Mac, Android, Windows and Web.

Ahead. Prezi - The Zooming Presentation Editor. Share Photos, Videos, Text, Music and Documents Easily. A complete suite of media editing tools.