background preloader

SRO

Facebook Twitter

Printable Games for Adults - Best Coloring Pages For Kids. Put your brain to the test with our adult printable games.

Printable Games for Adults - Best Coloring Pages For Kids

We have all sorts of fun ones. Matchsticks, dots, mazes, mad libs, spot the difference and more. Puzzles and games help keep your brain firing and improve mental processes and memory. Keep your mind sharp, and have fun doing it! Print all of our games and puzzles for free. Wedding Ad Libs Game for Adults. Drama Toolkit - Drama Games. Adult Coloring Archives - Best Coloring Pages For Kids. Landscape Coloring Pages Coloring the landscape is a wonderful artistic form of expression.

Adult Coloring Archives - Best Coloring Pages For Kids

How can you make these landscapes come alive. … Kindness Coloring Pages Kindness is something we all can share. Tattoo Coloring Pages for Adults Tattoos are cool and expressive. Easy Coloring Pages for Adults Sometimes we just want it easy. Coloring Pages for Teens - Best Coloring Pages For Kids. Coloring is all the rage and teens love it to!

Coloring Pages for Teens - Best Coloring Pages For Kids

We wanted to include you, so we have some great Coloring Pages for Teens! There are some fabulous inspirational coloring pages, some flourishes, hard coloring pages and of course, flowers. Take a gander, print and color to your hearts content. Get this AWESOME coloring book Just for Teens. Svjetski dan zaštite okoliša - 5. lipnja. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP).

Svjetski dan zaštite okoliša - 5. lipnja

Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju vlastitu ulogu i odgovornost u razmišljanju i djelovanju s ciljem održivog razvoja našeg okoliša. Posljednjeg desetljeća svi osjećamo posljedice klimatskih promjena (kiše, poplave, suše, hladnoća....) i utjecaja na okoliš. Pri tom odgovornost za njih ne nose samo politike pojedinih zemalja i nevladine organizacije (NVO) koje bi trebale više naglašavati i zagovarati okolišnu politiku, već i sekundarne djelatnosti (industrija, rudarstvo, energetika ...) kao najveći proizvođači štetnih stakleničkih plinova, te pojedinci koji svojim razmišljanjem i životnim stilom utječu na okoliš u kojem žive. Mark Bittman: What's wrong with what we eat. YouTube. Quelle est la valeur des vitamines ? - Ginnie Trinh Nguyen.

Mia Nacamulli: How the food you eat affects your brain. YouTube. YouTube. Portal za škole - Važni datumi. 10. rujna - Hrvatski olimpijski dan Početci olimpijskih igara odvijali su se u Olimpiji na grčkom poluotoku Peloponezu.

Portal za škole - Važni datumi

Bila su to športska natjecanja koja su prema mjestu održavanja dobila naziv igre olimpijade. 19. kolovoza - Svjetski humanitarni dan I ove godine međunarodna zajednica obilježava Svjetski humanitarni dan. Posvećen je humanitarnim radnicima koji spašavaju žrtve ratova i prirodnih katastrofa i treba nas podsjetiti da se u mnogim zemljama i dalje provode humanitarne operacije kako bi se što prije osigurala neophodna pomoć ugroženima. 13. kolovoza - Međunarodni dan ljevaka Međunarodni dan ljevaka je dan kojim se diljem svijeta pokušava pobuditi svijest o prednostima i nedostacima te osobine. 12. kolovoza - Međunarodni dan mladih Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1999. godine donijela rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih te se on kontinuirano obilježava svake godine 12. kolovoza. 08. kolovoza - Svjetski dan mačaka Godine 2002.

Europska unija. Višejezičnost U skladu s njegovim statusom demokratske međunarodne organizacije jedno je od temeljnih načela EU-a višejezičnostpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN•••.

Europska unija

Cilj je te politike komunicirati s građanima na njihovim jezicimazaštititi bogatu jezičnu raznolikost Europepromicati učenje jezika u Europi. Taj je pristup bez presedana i među višejezičnim državama, pa čak i međunarodnim organizacijama. Načelo se temelji na Povelji EU-a o temeljnim pravimapretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN••• – kao građanin EU-a imate se pravo obratiti institucijama EU-a na bilo kojem od 24 službena jezika, a one moraju odgovoriti na istom jeziku.

Pravo EU-a i drugi zakonodavni tekstovi objavljuju se na svim službenim jezicima, osim irskog, zbog manjka resursa (na irski se trenutačno prevode samo propisi koje donesu i Vijeće Europske unije i Europski parlament. Sjednice Europskog vijeća i Vijeća Europske unije usmeno se prevode na sve službene jezike. Skolskaknjiga - Nastavna sredstva. E-usmjeravanje - Profesor stranog jezika/Profesorica stranog jezika.

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor stranog jezika/Profesorica stranog jezika Kratak opis Profesori stranog jezika poučavaju strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski itd.) u različitim obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama, školama stranih jezika, višim školama i na fakultetima).

E-usmjeravanje - Profesor stranog jezika/Profesorica stranog jezika

Potrebno obrazovanje Za obavljanje poslova profesora stranoga jezika, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij nekog od stranih jezika. U Republici Hrvatskoj strane jezike može se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje. Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik, a nakon diplomskog i integriranog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar struke.

Opis poslova Profesor stranog jezika prenosi učenicima znanje stranog jezika, i to pismenog i usmenog izražavanja. Znanja, vještine i poželjne osobine Uvjeti rada Srodna zanimanja. Sat razrednika - Zbornica. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (prezentacija) - Zbornica. Vrednovanje Praćenje sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija Provjeravanje procjena postignute razine kompetencija Ocjenjivanje pridavanje brojčane ili opisne (vladanje) ocjene rezultatima praćenja i provjeravanja Elementi ocjenjivanja donosi ih učitelj zajedno s drugim učiteljima istog razreda – stručni aktiv (KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE) Vrednovanje ponašanja provode razrednici i stručni suradnici tansparentno, javno i kontinuirano, poštujući učenikovu osobnost i dajući svakom jednaku priliku Vredovanje učenika s teškoćama.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (prezentacija) - Zbornica