background preloader

GAFE

Facebook Twitter

Utvecklingssamtal med hjälp av google classroom och google presentation. I ett tidigare blogg inlägg skrev jag om mina tankar kring att elever leder sitt eget utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal med hjälp av google classroom och google presentation.

Jag har under mina år som lärare provat olika modeller. Nu har jag testat en modell som jag funderat på ett tag och nu satt ihop och provat. Ett par samtal har jag hunnit med redan och det har gått mycket bra. Det blev precis som jag tänkt mig och det blev elevens samtal. Jag och min kollega har en klass med 34 elever, men vi är mentorer till varsin grupp och vi håller i vår grupps samtal. Eftersom jag känner att det här blev bra vill jag dela med mig av hur jag gjort. Så här har jag gjort: Jag började med att öppna en ny googel presentation och skapade en mall på en presentation som eleven ska göra klar, för att sedan ha den som sin presentation/power point på smartboarden när föräldrarna kommer.

Browser apps vs language learning. Sedan jag fick tillgång till iPads i undervisningen har jag kollat efter breda alternativ, men appar på iPad och smartphones är ofta ganska begränsade.

Browser apps vs language learning

När man i stället kopplar på appar och tillägg på sin webbläsare breddas möjligheterna. Jag testade en läs-app där man kunde markera ord, få de förklarade eller översatta och spara dem till ett eget förråd. Men där tog det stopp. Google Apps. Från vänster: Jonas Knutsson, Anna-Karin Almsvik, Lena Samuelsson, Carolina Borelius, Cecilia Bondesson, Annika Lund-Persson Just nu sitter vi på tåget hem från Mötesplats SFI i Malmö.

Google Apps

Vi har varit där och visat upp den hemsida, korta.nu/kalmarsfi, som SFI Studieväg 1 gjort, det senaste året. Hemsidan har utvecklats med hjälp av projektpengar från Skolverket. Men vi börjar från början… Vi startade arbetet hösten 2013. Eleverna på Studieväg 1 är elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Vilket har medfört att vi idag spelar in i Quicktime, lägger upp resultatet på Youtube och därefter länkar materialet till Google sites, korta.nu/kalmarsfi. En annan fördel med detta arbetssätt är att lärarna blir de som skapar sitt material. Och idag, 3/10, har vi alltså varit i Malmö och visat upp resultatet för ca 200 andra SFI-pedagoger och fått ett väldigt positivt gensvar. 82 Google Tools Tutorial Videos. How to use Google Drawings to create a mind map. Everything You Need To Know In Google Classroom (Part 2)

This is part 2 of a three part guide.

Everything You Need To Know In Google Classroom (Part 2)

View part one and part three. Google Classroom för lärare. Veckans tips – Flubaroo. Många gånger har jag fått frågan från lärare om att göra självrättande prov i Google.

Veckans tips – Flubaroo

Användningsområden är flera: snabbt förhör av t ex glosor, möjlighet för eleverna att testa sig själva inom ett område, hjälp när eleverna ska lära sig nya begrepp, snabba enkla prov eller varför inte exit ticket. Flubaroo är ett tillägg i Google kaklylark som gör det möjligt. Hur gör man? Första steget är att göra ett Google formulär med frågorna man vill ställa. Om man vill ha ett självrättande prov gäller det att ställa frågor med bara ett rätt svar. Om man skulle vilja ställa frågor där eleverna ska förklara med egna ord eller skriva längre texter? Du kan läsa lite mer om Flubaroo på deras hemsida här (sidan är på engelska).

En instruktionsfilm om Flubaroo: Your Students are Instant Messaging / Texting / Chatting using Google Docs in the Classroom. We love Google Docs.

Your Students are Instant Messaging / Texting / Chatting using Google Docs in the Classroom

We first started playing around with this classroom technology in August 2008 and we’ve been using it ever since. Google sites. GoogleFormularLathund.pdf. Skolresurser. Create an eBook with Google Slides. VT 2015, del 17 – Google Revisited. Skola, digitala verktyg och lite annat. Att ladda ner Chrome och skapa Googlekonto. 10 Tips to Know before Becoming a Google Educator. Done!

10 Tips to Know before Becoming a Google Educator

Amazing I actually got through the long hours of studying for the Google Educator qualifications. Creating this post was important to me because I wanted to share in detail my experience of the Google Educator journey. I did this journey because this was fun for me. So, yes I am officially a nerd, and yes, this was my summer hobby. I had two problems when I started. Challenging and adventurous are two words to describe this seven week journey.

What is it? The Google Educator Exam is for really anyone (especially educators) who would like to receive training on Google products that are used a home and used in schools. Go to the start page, which will introduce you to this journey HERE.You are given the following study material via terminology called Lesson 1 and Lesson 2. GAFE – Google Apps for Education. GAFE for beginners - Presentaciones de Google.

Google

Att skapa och dela ett dokument i Google Drive - Documentos de Google. Att beskära och rama in bilder i Google Drive - Documentos de Google. Work has gone Google 2013. Frågor och svar om GAFE i Helsingborgs kommunala skolor – Helsingborgs stad. Kunskapsstaden Helsingborg fortsätter att satsa på den digitala utvecklingen av skolan genom att erbjuda moderna och effektiva verktyg.

Frågor och svar om GAFE i Helsingborgs kommunala skolor – Helsingborgs stad

Från och med höstterminen 2014 kan elever och pedagoger inom Kunskapsstaden Helsingborg använda Googles tjänster som sorteras inom GAFE i det pedagogiska arbetet. GAFE står för Google Apps For Education. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om GAFE. Gafe - vad är det? Gafe – Google apps for education – är en digital webbplats med verktyg för samarbete, skapa dokument, presentationer, kalkyler, arbeta med ljud, film, bild, bloggar och lagring. Varför ska skolorna använda Gafe?

Alla skolor har tydliga krav från läroplanen att kunna erbjuda eleverna modern teknik. Kommer alla skolor att jobba med Gafe? Gafe kommer att från och med höstterminen 2014 finnas tillgängligt som ett erbjudande till alla skolor som vill använda det. Hur kommer man åt verktygen i Gafe? Gafe når du via en dator, en surfplatta, en smartphone eller liknande.