background preloader

IKT

Facebook Twitter

Skolväskan - Ystad kommun. Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden. Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet i Stockholm, talar inte gärna om tekniken i sig.

Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden

Hon poängterar att it-användningen ingår som en central del i deras idé om lärande. Foto: Kristina Sahlén – Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. Därför skapas den klyfta vi ser i dag, säger Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor. – Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort. Sverker Brundin: "Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke. " Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer.

Vissa talar mycket genomtänkt om hur tekniken öppnar för bättre samarbete, hur de använder innovativa grepp som bloggar i språkundervisningen för att få kontakt med elever i andra länder. AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Popplet - Tankekartor. Infact. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. Webbstjärnans kursportal. Create, Engage, Assess through Mobile Devices. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Digitala prov. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy

Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Audience Response Systems. Kahoot Tutorial. IKT. Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet!

IKT

=D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. Vad kan det innebära? När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag.

Sen var det dags för matte med år 7. Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare. Hmm... kändes inte helt rätt.... Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt. Man kan ha mellan 2-4st svarsalternativ. Vinst? UserGuide.pdf. Wordpress guide. Med webbplatsens struktur på plats är det dags att börja fylla den med innehåll.

Wordpress guide

I det här avsnittet går vi igenom Wordpress redigeringsverktyg. Vi börjar med enkel text till våra statiska sidor och inlägg. Därefter går vi vidare till att infoga bilder, ljud och video på webbplatsen. Skriva sidor med WordPress redigeringsverktyg Oavsett om du vill redigera en befintlig sida eller skapa en ny är det WordPress redigeringsverktyg du kommer att arbeta med. Du når redigeringsverktyget genom att antingen redigera en befintlig sida eller ett inlägg, eller genom att skapa en ny sida eller ett inlägg. Ett viktigt inslag på webbplatser är länkar, antingen inom din egen webbplats eller till andra sidor på webben. Vill du länka till en sida på din egen sajt? Den markerade texten kommer nu att bli blå och understruken i redigeringsverktyget – detta signalerar att texten är länkad.

För att ta bort en länk så markerar du den länkade texten och klickar på ikonen med en bruten kedja i verktygsfältet. Prezi - Ideas matter. VERKTYG FÖR LÄRANDE. Gratis läromedel för lärare - Digitala läromedel. Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning. Elever som har någon sorts funktionsnedsättning kan använda appen Legimus för att ladda ner talböcker (skönlitteratur och fakta) på sina Iphone och Ipads.

Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning

Bibliotekarier kan registrera elever om de får föräldrarnas godkännande. Välj det språk du vill läsa och lyssna på. SpeakIt! Byter ut text till tal så du inte längre behöver läsa. SpeakIt! Användning: Speak It - Text to Speech in Google Chrome. Wikiguide.