background preloader

Skolväskan

Skolväskan

http://www.ystad.se/skolvaskan

Related:  Lärare

How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures User Reviewed Two Methods:Classroom ManagementLesson PlanningCommunity Q&A Being a good teacher can be the most rewarding and exciting job in the world - however, being a teacher who doesn't work effectively can be stressful, painful, and exhausting. 7 sätt att använda bloggar i skolan >Att blogga har blivit var mans sysselsättning. Många gör det i någon form och då ofta på fritiden. Jag har tidigare nämnt hur vi använder bloggar inom IT-programmet men presenterar här en lista på hur jag anser att en blogg kan användas i skolan för att utveckla undervisningen och skapa en mer kreativ läromiljö. Video In The Classroom: Equipment Checklist Teaching has always been visual, but what was once communicated on fusty overhead slide projectors or whiteboards that get erased, is now distributed to students in full HD video that they can review whenever and wherever they need. And whether you’re using video in the classroom for personal reflection, or to create new content for your students, it has never been easier to give video a go. What Equipment Do You Need to Get Started? Of course, you know about digital camcorders, but if you’d like to get classroom technology that has multiple uses in a classroom, here are some of the tools that will make the task of creating great visual lessons easy and impactful (check out part 2 of this blog and get tips on filming and editing): TabletsNotebook ComputersSmartphonesSound

Länkskafferiet Metodbanken Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar. Välkommen - Digitalis filosofi till hemsidan för boken Digitalis filosofi, utgiven på .SE:s förlag och producerad av Infontology. Det finns många uppfattningar om Internet och de möjligheter och konsekvenser som ”nätet” kan ha. Den här boken lägger ett pussel där bitarna utgörs av mänskliga relationer, datorer, tankemodeller och olika sätt att uppleva verkligheten. I pusslet kan man ana ett mönster. Vad som verkar vara helt olika saker kan i själva verket hänga nära samman.

Why BYOD Makes Sense: Thinking Beyond a Standardized 1:1 I was recently asked, "Why are you giving the teachers choice of a laptop? Why not just go all in with one device?" My answer, simply stated, is that homogenization of any tool is never a good idea in a context that is intended to foster creativity.

Länkskafferiet - Lankskafferiet.org Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 Materialet ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6. Bedömarträningsmaterialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven.

Välkommen till LÄTT ATT LÄRA! Har haft mycket att göra. En del länkar är döda och jag tänker nu jobba med att uppdatera varje sida. En sida i taget. The Use of Social Media in School Share this infographic on your site! Embed this infographic on your site! The editors at Best Masters in Education decided to research the topic of: Teens are actively Tweeting, Posting, Liking, and Commenting all across Social Media and there doesn't seem to be an end in sight. Increasingly, teachers and schools are attempting to leverage the engaging qualities of Social Media for use in the classroom and beyond - connecting students, teachers, and parents better than ever before. The use of social media in school can't be left to chance; it needs to be mediated.

Nu har jag bestämt mig för att utmana DIG, Jan Björklund Jag utmanar DIG! Antar du utmaningen att skapa Världens bästa skola? Nu har jag bestämt mig för att utmana DIG, Jan Björklund att tänka utanför boxen. Det är dags att du vågar välja något nytänkande och framtidsskapande.

Related:  SkolaHemsidor med tipsjohfamKreativa verktygSOLänksamlingarJobbetIKT