background preloader

Ikt1991

Facebook Twitter

Kristian Ellefsen

Lærer på Kanebogen skole i Harstad

Nettressurser

De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt. Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen.

De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt

Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Vi er to artikkelforfattere med svært ulike utgangspunkt, og man skulle kanskje tro at vi har svært lite å være enige om: Simen Spurkland er en matematikk- og musikklærer som bruker masse digitale muligheter i timene sine og fremsnakker det digitale hver gang han får anledning (blant annet på mattebloggen sin), mens Marte Blikstad-Balas’ forskning ofte blir nevnt av ulike samfunnsdebattanter som et bevis på at det er nødvendig å begrense digitalisering av skolen.

Likevel er det altså slik at vi er enige om det meste, både når det kommer til hva de største utfordringene i dagens digitale klasserom faktisk er, og når det kommer til hva de slett ikke er. Digital i skolen. - Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap. - Potensialet for læring som ligger i barns bruk av teknologi hjemme blir i liten grad utnyttet i skolen, hevder mediepedagog Anne Mette Bjørgen ved Høgskolen i Lillehammer.

- Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap

Fungerer dette, kan imidlertid læringen flyte på tvers, og elevene kan bli mer interesserte og motiverte i å lære fag, Bjørgen mener skolen har et særskilt ansvar for å løfte elevenes digitale ferdigheter. Digital lek hjemme I følge undersøkelsene hennes opplever ofte elevene at skole og hjem er to veldig forskjellige digitale verdener. Hvordan lykkes med implementering av digitale verktøy i skolen?  «Digital kompetanse omfatter både ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger når det gjelder digitale verktøy.

Hvordan lykkes med implementering av digitale verktøy i skolen? 

Alle disse er nødvendige for å kunne bruke digitale verktøy på en god måte.» lærer Forslag: - Tydelig forankring i ledelsen - Målrettet plan for skolens digitale satsning - Rom for refleksjon. Digital skole hver dag.