background preloader

Iferrer

Facebook Twitter

Isabel Ferrer

Mestre d'Educació Primària

Ambients d'aprenentatge

Disseny textos i fotos. Convivència. Programació i robòtica. AR. Curació de Continguts. Lectura i escriptura. Cartes conceptuelles. Apps android. Anglès. Twitter. Recursos. Sant Jordi. Xarxes Socials. Llibres Digitals. iPad. Rúbriques. Nadal. Rondallaires. Els meus blocs. PLE. Persones. Per pensar. Codis QR. Escola. Eines. Storytelling. Pearltrees videos.

Getting started.