background preloader

Iferrer

Facebook Twitter

Isabel Ferrer

Mestre d'Educació Primària

Programació i robòtica

AR. Curació de Continguts. Lectura i escriptura. Cartes conceptuelles. Apps android. Anglès. Twitter. Recursos. Sant Jordi. Xarxes Socials. Llibres Digitals. iPad. Rúbriques. Nadal. Rondallaires. Els meus blocs. PLE. Persones. Per pensar.

Codis QR. Escola. Eines. Storytelling. Pearltrees videos. Getting started.