Iferrer

Facebook Twitter

Isabel Ferrer

Mestre d'Educació Primària

Curació de Continguts.

Lectura i escriptura

Cartes conceptuelles. Apps android. Anglès. Twitter. Recursos. Sant Jordi. Xarxes Socials. Llibres Digitals. iPad. Rúbriques. Nadal. Rondallaires. Els meus blocs. PLE. Persones. Per pensar. Codis QR. Escola. Eines. Storytelling.

Pearltrees videos

Getting started.