background preloader

Hnel

Facebook Twitter

Helen Engdahl

Malinsklipp B som i Berättarperspektiv. Den elektriska flickan. Ulf Nilsson Den elektriska flickan Man brukar tala om brinnande och förtärande kärlek.

Den elektriska flickan

Men det är bara ljumt prat i jämförelse med den heta historia jag nu ska berätta. Svenska skrivande. Cirkelmodellen. Cirkelmodellen. Instruerande text. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Nyanlända. Genrepedagogik. Återberättande text. Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen. Vårt arbete med återgivande text började med ett besök på Naturrum på Kulbackens museum.

Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen

När vi var där tog jag många kort på eleverna och det vi såg. Nästa dag fick eleverna jobba med att sortera korten i kronologisk ordning. Sedan pratade vi om vilka tidsord vi kan och vad de betyder. Nästa uppgift var att skriva en bildtext till varje bild. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Terminstart efter sommarlov. Nyanlända sva. Svenska olika texttyper. Språkutvecklande lektioner. Mitt Flippade Klassrum. I dagens DN publiceras följande artikel: Oredan ökar i klassrummen trots tuffare tag Det som förvånar mig mest är att folk fortfarande blir förvånade av att ”tuffa tag” inte hjälper för att strukturera och skapa ordning i klassrummen.

Mitt Flippade Klassrum

När man försöker lösa ett problem i klassrummet genom att använda sig av metoder som kanske fungerade för 50 år sedan på dagens unga och morgondagens vuxna, ja snacka om att använda ”fel” metoder. Forskningen inom pedagogiken går framåt. Utvecklingen av alla de verktyg som finns tillgängliga i klassrummet går framåt. Språkutvecklande arbetssätt.

Svenska olika texttyper. Mottagande och undervisning av nyanlända. Lektioners struktur. Skriva berättelser. Genrer/texttyper.