background preloader

Bättre undervisning

Facebook Twitter

Teaching controversial issues professional development pack for teachers SWE. Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue. 2 November, 2016 - 11:46 När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

Eleverna behöver bland annat lära sig söka och använda information på ett kritiskt sätt, lösa problem, samarbeta och lära av varandra. Ofta används samlingsnamnet 21st Century Skills för att beskriva detta. Eftersom samhället ständigt utvecklas måste alla lära sig att lära för att kunna fortsätta lära genom hela livet. Annars klarar man sig varken som medborgare eller på arbetsmarknaden. Flera undersökningar visar att det är svårt att integrera it i undervisningen så att eleverna både utvecklar ämneskunskaper och lär sig att lära. En ny syntes av John Hattie och Gregory Donoghue ger viktiga ledtrådar för det här arbetet och för den generella utvecklingen av undervisningen och lärande: Learning strategies: a synthesis and conceptual model. Bild från www.nature.com Arbetssätt och lärstrategier ser ut på olika sätt beroende på vad undervisningen syftar till. Läs mer. Tangible user interface. A tangible user interface (TUI) is a user interface in which a person interacts with digital information through the physical environment.

Tangible user interface

The initial name was Graspable User Interface, which is no longer used. Småkryp och bloggande blev ingång till källkritik. Barn och surfplatta.

Småkryp och bloggande blev ingång till källkritik

Foto: Maria Franzén Gredelby skola är en liten F-3-skola med tvåhundra elever mitt i centrala Knivsta, knappt två mil söder om Uppsala. Här arbetar Maria Franzén som klasslärare för en förstaklass som kallas Ettan Gul. Efter sommaren flyttar hon och klassen till Högåsskolan, en nybyggd F-6-skola som kommer att ha drygt dubbelt så många elever. - Jag är grundskollärare 1-7 i svenska och so-ämnen och har jobbat som lärare i mer än tio år, främst på lågstadiet. För tre år sedan gick jag Lärarlyftet i bild på Uppsala universitet. Allt samlas i bloggen Under läsåret 2014/15 har klassen byggt en blogg som ger en bild av vad eleverna lärt sig och arbetat med under sitt första år i grundskolan.

. - Bloggen är själva navet i undervisningen. Klassen ställde källkritiska frågor Grundskolans läroplan är tydlig med att källkritik ska vara en integrerad del i undervisningen redan i lågstadiet. Eleverna skapade faktafilm - Filmskapandet är själva nyckeln till det här arbetssättet. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv.

Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier?

Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning.

Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket. Kanske kan du lära dig något av det precis som jag? Bakgrund och formativt förhållningssätt Jag undervisar på högstadiet i tre nior och har således både svenska och engelska i tre klasser.

Jag tänkte berätta lite hur jag skapar planeringar och vad utgår jag från då jag planerar för vad vi ska arbeta med i klassrummet i svenskämnet. Innovating pedagogy. If you want to get an idea about how education and learning are changing I can recommend that you read the Open University's report Innovating pedagogy 2014.

Innovating pedagogy

It is their third annual report and is now becoming a much awaited publication on the latest pedagogical trends. This series of reports explores new forms of teaching, learning and assessment for an interactive world, to guide teachers and policy makers in productive innovation. This third report proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education. To produce it, a group of academics at the Institute of Educational Technology in The Open University proposed a long list of new educational terms, theories, and practices. We then pared these down to ten that have the potential to provoke major shifts in educational practice, particularly in post-school education. John Hattie. How a Bigger Purpose Can Motivate Students to Learn.

Jane Mount/MindShift A few years ago, psychologist David Yeager and his colleagues noticed something interesting while interviewing high school students in the San Francisco Bay Area about their hopes, dreams and life goals.

How a Bigger Purpose Can Motivate Students to Learn

It was no surprise that students often said that making money, attaining fame or pursuing a career that they enjoyed were important to them. But many of them also spoke of additionally wanting to make a positive impact on their community or society — such as by becoming a doctor to take care of people, or a pastor who “makes a difference.” What’s more, the teens with these “pro-social” types of goals tended to rate their schoolwork as more personally meaningful. Given this information, Yeager and his colleagues wanted to know: could such a bigger sense of purpose that looks beyond one’s own self-interests be a real and significant inspiration for learning?

Can Drudgery Be Eliminated from Learning? It’s complicated, though.