background preloader

Pedagogiska tips

Facebook Twitter

Collaborative Learning Spaces: Classrooms That Connect to the World. Editor's note: This post is co-authored by Fran Siracusa, co-founder of and educational technologist for Calliope Global. As citizens of the world, students in today's classrooms seek global contexts for learning. Opportunities for networked and international collaborations are bringing both the world to classrooms and classrooms to the world.

With a focus on international standards of instruction, globally-minded programs inspire students to be curious through investigation and reflective in analysis of thought. These pathways lead to the development of cultural literacy by allowing students to examine issues of global significance through interconnected sharing of experience and exchange of ideas. Collaborative learning spaces empower students to work with each other and with students in classrooms of the world to assume multiple perspectives, explore alternative solutions, and thoughtfully solve problems. 1. 2. 3.

Det papperslösa klassrummet | Förstelärare i Svedala. Tanken att arbeta digitalt utan papper är något som jag funderat på en tid. Möjligheterna har funnits länge då eleverna har haft Chromebooks sedan en tid tillbaka. Med hjälp av ny input av en kunnigare kollega på området så arbetar jag nu på ett annorlunda sätt i mitt klassrum och även om jag inte är helt har kommit ifrån att använda mig av papper så har jag åtminstone reducerat mängden.

Bakgrund Arbetet med det papperslösa klassrummet bedrivs i ett tätt samarbete med min närmaste kollega. Utöver att minska mängden papper så ansåg vi att elevgruppen behövde nya utmaningar och nya sätt att se på sitt lärande. Förutsättningar I det papperslösa klassrummet arbetar jag och min kollega uteslutande genom Google Classroom: eleverna får sina uppgifter där, vi samlar länkarna som de ska använda sig av där och vi lägger även länkar till de filmer vi tittar på där, så att eleverna har möjlighet att gå tillbaka och titta på dem igen vid behov. Genomförande Utveckla förmåga att reflektera Att diskutera: