background preloader

TVT opetuksessa

Facebook Twitter

Voiko Wikipediaan luottaa? Tarkista ainakin nämä viisi asiaa. Laiskat heitot nettitietosanakirja Wikipedian paikkansapitämättömyydestä eivät välttämättä pidäkään paikkaansa.

Voiko Wikipediaan luottaa? Tarkista ainakin nämä viisi asiaa

Tutkimusten mukaan valtaosa Wikipedian artikkeleista on (lähes) täyttä faktaa. Mutta koska artikkeleja voi muokata kuka tahansa, välillä tieto voi olla väärää. Ennen nettiaikaa tietosanakirjoja kirjoittivat tieteenalojen auktoriteetit. Vanhimpaan edelleen julkaistavaan tietosanakirjaan, Encyclopædia Britannicaan, artikkeleja julkaisivat mm. Albert Einstein ja Marie Curie. Miten uskottava kenen tahansa vapaasti muokattavissa oleva Wikipedia oikeastaan onkaan? 1) Ovatko lähteet kunnossa?

Wikipedian periaate nojaa vahvasti lähteisiin. Lähteiden merkitseminen on erittäin tärkeää Wikipedian luotettavuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Otetaan esimerkki. Opetusteknologiaopas - välineitä interaktiivisen teknologian hyödyntämiseen a... Opetusteknologian eli tietoverkkoa ja erilaisia tieto- ja viestintätekniikan muotoja ja laitteita hyödyntävän opetuksen kenttä on monimuotoistunut.

Opetusteknologiaopas - välineitä interaktiivisen teknologian hyödyntämiseen a...

Ala on kehittynyt viime aikoina nopeasti ja uusia palveluita ja alustoja syntyy lähes päivittäin. Opetusteknologiasta puhuttaessa termit moodle, skype, blogi, vlogi, prezi, diigo, wiki. emodo, slideshare, kahoot ja monet muut vilisevät katkeamattomana virtana. Opiskelijoiden käytössä olevat älypuhelimet mahdollistavat opiskelijoiden osallistamisen ja motivoimisen opintojaksoille aivan uudella tavalla. Halusimme tai emme, tekniikka vyöryy vääjäämättä opetusalalle. Opetusteknologiaopas antaa käytännön vinkkejä opettajille. 2000-luvun ydintaidot ja oppimisen tulevaisuus. Geography iPad Apps. File_download. TVT -opetuksen pedagogisen tuen kehittämismalleja. Nyt tulee kerrankin lyhyt postaus mutta sitäkin painavampi.

TVT -opetuksen pedagogisen tuen kehittämismalleja

Viestintävirasto - [Teema] Kysymyksiä ja vastauksia luottamuksellisen viestin... Tietoturva nyt!

Viestintävirasto - [Teema] Kysymyksiä ja vastauksia luottamuksellisen viestin...

15.05.2015 klo 13:06. Kun saa oppia uutta eli ope oppijana. Kuuntelin eilen ulkoillessani tuoreen OKM:n julkaisun Tulevaisuuden peruskoulu.

Kun saa oppia uutta eli ope oppijana

Kirja perustuu asiantuntijaryhmien työhön, tutkimuksiin, kyselyihin ja selvityksiin. iPadin animaatio-ohjelmien vertailu. Perinteisen animaation tekemiseen Stop Motion (ilmainen) Arvio: ***** + Paras ilmaisista perinteisten perusanimaatioiden teko-ohjelmista, joka toimii riittävän hyvin useimpien koulujen käytössä.

iPadin animaatio-ohjelmien vertailu

Pisteitä kohotti erityisesti useiden ääniraitojen mahdollisuus eli samaan animaatioon voi lisätä puhuttua ääntä ja musiikkia useille raidoille. Ajastin on erittäin hyödyllinen apuväline. Media ja rajat. Mediassa kerrotaan päivittäin tai jopa tunneittain asioita ympäröivästä maailmastamme.

Media ja rajat

Median avustuksella tutustumme alueisiin, jotka sijaitsevat niin lähellä kuin kaukanakin meistä. Luemme, näemme ja kuulemme juttuja omasta asuinalueestamme, kotikunnastamme, lähiseuduistamme, maakunnastamme, kotimaastamme, Euroopasta ja maailman eri maista. Median kautta maailma rakentuu eteemme kuin palapeli, jossa on erilaisia ja erikokoisia alueita. Me omaksumme käsityksiä alueista ja niiden välisistä eroista. Näin media sekä ylittää rajoja että rajaa maailmaa. Abitti - Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Kokeen käynnistyttyä kokeen valvoja voi seurata kokelaiden etenemistä palvelimelta.

Abitti - Kohti sähköistä ylioppilaskoetta

Palvelimen näytön alalaidassa on lista kokeen suorituksen käynnistäneistä opiskelijoista ja heidän etenemisestään. Opiskelijan koneen näyttö muuttuu punaiseksi Kokelaan vastaukset talletetaan palvelimelle automaattisesti tietyin väliajoin. LUMA:sähköinen yo-koe maantiede 17.12.2014. Virtuaaliopetuksen päivät. Some-markkinoinnin trendit. Pelejä ja pelillisyyttä. Opiskelijat yllättivätOlin hämmästynyt!

Pelejä ja pelillisyyttä

Opiskelijani valitsivat ensimmäistä kertaa ohjelmoinnin jatkokurssin. Yleensä kaikki säikähtävät jo peruskurssilla niin pahanpäiväisesti, että jatkokurssille ei ole tulemista. No nyt oltiin uuden tilanteen edessä: minulla oli ryhmä opiskelijoita, jotka halusivat opiskella lisää hankalaa lauseohjelmointikieltä. Tämä tuli vähän yllättäen, voinko harkita asiaa?

- teki mieli kysyä. Halusin johdattaa opiskelijat heidän omalle maalleen, oman projektinsa pääarkkitehdeiksi - kuninkaiksi. Mikko Ripatti: Uuden oppimiskulttuurin esteenä ovat asenteet ja rohkeuden puute. Erään perheen pojalta oli mopo hajonnut.

Mikko Ripatti: Uuden oppimiskulttuurin esteenä ovat asenteet ja rohkeuden puute

Poika oli ryhtynyt korjaamaan mopoa. Vian hän oli osannut paikantaa sosiaalisessa mediassa käydyn vertaisryhmän keskustelun perusteella. Purettuaan moottorin eteen tuli ongelma, jota hän ei osannut korjata. Piti laittaa uusi kysymys keskustelupalstalle. LearningApps.org - interactive and multimedia learning blocks. Kulttuuritalo Valve Opetusmateriaali. Valveen elokuvakoulu kehittää erilaisia liikkuvan kuvan menetelmiä ja oppimateriaaleja, jotka auttavat mediakasvatuksen integroimista kouluopetukseen. Tavoitteena on, että elokuvaa käytetään kouluopetuksessa sekä opetuksen kohteena että opetuksen välineenä. Johtoryhmähommaa. Olen tänä syksynä tehnyt paluun koulumme johtoryhmään. Johtoryhmämme koostuu rehtorista, kahdesta apulaisrehtorista ja kolmesta tiiminvetäjästä. Itse olen yläkoulun puolen tiiminvetäjä. Tätä johtoryhmätyöskentelyä on resursoitu monella tavalla kunnolla, ja se näkyy -palkkapussin ohella - käytännössä muun muassa siinä, että olemme kaikki parhaillaan erinomaisessa pedagogista johtamista ja -johtajuutta käsittelevässä koulutuksessa.

Kouluttajat ovat Ulla Rasimus ja Jukka Ahonen ja työskentely ilahduttavan toiminnallista. Siitäkin johtuen on aivan loistavaa, että olemme koulutuksessa koko ryhmän voimin. Koulutus on sisältänyt tähän mennessä kaksi peräkkäistä lähiopetuspäivää. Näiden lisäksi nostan koulutuksen runsaudensarvesta esiin vielä yhden eli vaikuttavuuden näkökulman. Hopscotch esitystyökaluna - Positiiviset palautteet. Olin kohdannut epäkohdan opettajan työssäni ja päätin pyytää apua sen ratkaisemiseksi Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -ryhmältä.

Kyseessä oli siis joukkoistamisen (crowdsourcing) hyödyntäminen Facebookissa. Lähetin ryhmälle seuraavan viestin: "Virka-apupyyntö"Hei! Meillä on Wilmassa kaksi vaihtoehtoa antaa positiivista palautetta: "aktiivinen tuntiosallistuminen" ja "positiivinen palaute". Negatiivisia on kahdeksan (!) Ottaen huomioon, että postaukselle tuli nopeasti yli 80 tykkäystä, näytti selvästi siltä, että asia koettiin tärkeäksi. Paperilappuäänestys mobiilisti - Plickers. Ennen syyslomaa pääsin osalliseksi Osaava-hankkeen pedagoginen piristysruiske-koulutuksesta, jota TVT-opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso vetää. Hihaan tarttui moniakin pieniä ja näppäriä ideoita ja sovelluksia, joista erityisesti yhteen ihastuin. Keskustelu BYOD-pedagogiikan (Bring Your Own Device) tasa-arvoisuudesta on jatkunut tasaisesti sekä julkisuudessa että opettajainhuoneissa.

Kaikilla ei välttämättä ole varaa tietovälineeseen, jolla surffaten voisi oppitunnilla suorittaa vaikkapa tiedonhakua. Tottahan tuo on. Toisaalta, esimerkiksi liikunnan opetussuunnitelmassa mainitaan muunmuassa hiihtäminen ja luistelu, jotka eittämättä ovat sidonnaisia välineisiin. Plickers.com. Commonsin tila. Creative Commons 4.0 -lisenssit käännetty ensimmäisinä maailmassa. Creative Commons -lisenssien käännös suomeksi on ensimmäinen uuden avoimen lisenssiperheen käännös maailmassa. Lisenssit nopeuttavat ja helpottavat erilaisten tekijänoikeudella ja tietokantaoikeudella suojattujen aineistojen jakamista ja jatkohyödyntämistä. Englanninkielisen lisenssiperheen käännös suomeksi on tehty Taideyliopiston tekijänoikeuspalvelun projektissa, jonka on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

OKM:n tavoite on tehdä Suomesta tieteen avoimuuden kärkimaa vuoteen 2017 mennessä. EU:n komission Avoin koulutus ‑aloite vauhdittaa avointen oppimateriaalien käyttöä yliopistoissa. CC 4.0 -suomennoksen tehnyt tiimi. Mediailta oppilaille ja vanhemmille. Vapaita materiaaleja. Koulutuksen tutkimuslaitos - Jyväskylän Yliopisto. Herätys aikuiset – whatsapit ja somehommelit ovat lastemme todellisuus. Tyttäreni on kolmasluokkalainen. Ymmärrän, että pikkukakkosappsien aika on ohi – näytöllä vilkkuu whatsapp, insta, momio ja vlogit. Videoiden tekeminen. Huippuyliopiston kursseja ilmaiseksi. MOOCit eli Massive Open Online Courses ovat mullistaneet opiskelua. Kuinka käytän Twitteriä tehokkaasti? Oppiminen pelissä - perusteos peleistä ja pelillisyydestä - Järki. Oppiminen pelissä vetää ymmärrettävästi yhteen nuoren alan tutkimustiedon.

TVT ja perusopetus - Someopaste. Tälle sivulle kootaan perusopetuksen toimijoille hyviä vinkkejä TVT-asioista. Pedagogiset käytännöt - KenGuru. Tietokonepelien tekeminen ja ohjelmointi on jo oppilaiden ulottuvissa. Mikä on Koodaustunti? Koodi ei kiinnosta? Varaudu häviämään työelämässä lapsillesi - Pääkirjoitukse... Koodaus on in. Useimmille meistä tulee koodauksesta ensiksi mieleen pitkät kryptistä komentokieltä sisältävät tietokoneohjelmoinnin ajolistaukset.

Merkkeihin perustuvat ohjelmointikielet ovat toki yhä olemassa, mutta kun Virossa jo ekaluokkalaisetkin koodailevat pelejä on jokin muuttunut. Gamification. Geography iPad Apps. Sähköinen oppimateriaali ei ole vain kirjan jatke - Pääkirjoitukset - Pääkirjoitus - Helsingin Sanomat. Teaching Empathy Through Digital Game Play. 140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.

Tekijänoikeudet

Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa somu2023_www. Look Up. Universal-soundbank free online sounds. The Teacher's Guide To Twitter. Ääniefektejä mobiilivideoon. 48 iPad Apps for Teaching and Learning Geography / Earth Science.

Mikä on MOOC? Ilona IT » iPad opetuksessa. Oppimateriaalia verkosta! Akeope esimerkkeja nettitehtavista_03. Ilmastodiagrammin laadinta excel. Mobiilioppiminen luonnontieteissä / biologiassa.