background preloader

SV

Facebook Twitter

2 dagbok. Min checklista berättelse. Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. Läsförståelse: Aktiv läsning - UR Skola. Läsa faktatexter. TCRWP. En%20perfekt%20mening. Kom%20ih%C3%A5g%20n%C3%A4r%20du%20skriver%21. Att våga välja nya vägar. En ny kurs där konceptet är berättande med utgångspunkt i: att skapa text där ord, bild och ljud samspelar Vi är några kollegor på jobbet som har tagit på oss att se vad vi kan göra för kurs utifrån ovanstående formulering i kursplanen för svenska.

Att våga välja nya vägar

För någon vecka sedan träffades vi för att diskutera vidare samt höra vilka förslag vår kollega Kia har på bilderböcker vi kan använda. Ja, du undrar förstås vad kursen ska innehålla och hur upplägget är tänkt. Än så länge finns kursen bara i våra huvuden. I grova drag jobbar vi med att skapa några olika moment som exempelvis: Bilderböcker: presentation av exempel på hur bild och text samspelar och förstärker varandra i bilderböckeriMovie: att göra trailers med stöd i de bilderböcker som har i första momentet presenteratsSkapa en text i en app där jag kombinerar foton/bild med ord och ljudSkriftligt berättande som också bygger på tidigare presenterade bilderböcker Förresten så ska vi nog också ha med exempel på faktaböcker.

E471192503. BARNPROGRAM OM SPRÅKET, BOKSTÄVER, BÖCKER MM. Att göra den enskilda läsningen gemensam. De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet.

Att göra den enskilda läsningen gemensam

Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Som om det ena skulle utesluta det andra. Självfallet behövs båda. Argumenten för att ge eleverna lektionstid till att läsa tyst och enskilt är dock starka: Det finns förstås sätt att efterbehandla läsningen. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. Kungsbacka utvecklar - att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg.

Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15. Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg).

Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15

Seminarium med specialpedagog Ulrika Burman Ulrika är specialpedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö med inriktning mot IKT. Hon talade om betydelsen av att tidigt upptäcka barn som har svårigheter i sitt språk- skriv och läslärande. Tidiga insatser gör att färre elever behöver stöd in senare skolår. Av olika anledningar kan svårigheter som t.ex. dyslexi trots allt kvarstå. Observationsscheman Dokumentation och uppföljning av elevernas utveckling är viktigt.

Första veckan samt föräldrainformation Vi tittade på Erica Lövgrens videoblogg: Att Skriva sig till Läsning – den första veckan. Lärande rum – den tredje pedagogen Även rummet är en stödstruktur för lärandet. InteraktionerVerktyg och tecken (artefakter)Hopp om utvecklingKreativitet Workshop – fundera, diskutera och visualisera Lärande Rum. Skriva sig till läsning.