background preloader

BFL

Facebook Twitter

50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. UR Samtiden - Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning - UR Skola. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Planeringsprocessen och bedomningsaspekter v2. Samtalskort. Elevstyrda utv.samtal i år ett. Det här tyckte jag var ett bra exempel på elevstyrda utvecklingssamtal i årskurs ett eller lågstadiet kanske. Något jag tänker använda och göra om så det passar mig inför utvecklingssamtalen i höst. Länk till Sara Perssons blogg: blogg-tips Hennes idé: ”Vi började med att prata om vad ett utvecklingssamtal är och varför man har det.

Nästa steg var att eleverna fick skriva en egen inbjudning till utvecklingssamtalet. Efter detta var det dags att skriva dagordning för utvecklingssamtalet. När det bara var några få dagar kvar tills de första eleverna skulle ha sina samtal körde jag ett litet rollspel med en elev inför de andra där jag låtsades att vara elev och eleven min förälder.

Inför själva samtalen dukar Jeanette och jag upp så många bord som behövs i klassrummet med elevens låda med arbeten, 2 dagordningar och de självbedömningar som behövs. Elever och vårdnadshavare kommer in efter hand och sätter sig och börjar. Ja, så gör vi alltså just nu. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Återkoppling som för lärandet framåt. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Skolverkets bedömningsstöd. Matris Medeltiden- adel ht 15. Formativ bedömning i praktiken. Den här sidan är framtagen speciellt för att tjäna som underlag vid en workshop om formativ bedömning i praktiken. Många av de exempel som finns på denna sida återfinns också på andra sidor i min blogg. Syftet med denna sida är att göra workshoparbetet lätthanterligt och exemplen lätta att hitta.

Du som inte varit med på workshoppen är också välkommen att använda sidan för inspiration! Valbara uppgifter att jobba med: 1. Pröva att spela in på youtube och lägga till annoteringar. Använd de andras arbetsgrupper för att spela in och kommentera. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7 tips för att arbeta formativt: Tips #1: Målformulering Julias inspelade mål härmade mina inspelade mål Centralt innehåll pedagogiskt ledarskap omgjorda till frågor. Tips #2: Självskattning och kamratrespons Matris som används till varje diskussionsseminarium i engelska c Exit tickets: avsluta meningen ”den här lektionen var viktig för mig eftersom…” ”på en skala 1-10, hur väl förtrogen är du med (…)?

Använd språkets kraft. Formativ_bedomning_fordjupad_lasning_ny.pdf. Se connecter à Facebook. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, and Descriptive Feedback. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” | Min undervisning. I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling!

Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund.

Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna. Båda de här teknikerna är bra var och en för sig men jag tycker att maximal effekt får jag när de kombineras. Facebook. Facebook. 091039_s. 1. Alignmentplanering - Kollegialt lärande. Planeringsprocessen.pdf.