background preloader

NYA SPRÅKET LYFTER FRÅN SKOLVERKET

Facebook Twitter

Nya språket lyfter
Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling.

Nya språket lyfter! är reviderad i enlighet med Lgr 11 och har byggts ut för att nu kunna användas i årskurserna 1-6. Observationsschema_2012_Interaktiv_MALL.pdf. Studiehandledning (rev. 2012).pdf. Lärarhandledning (rev. 2012).pdf. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter!

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling

Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya språket lyfter! Nya språket lyfter. Lärarmatris2012.doc. Google Drive Viewer.