background preloader

Nordisk mytologi/asagudarna

Facebook Twitter

Viking3. Vikingar, Skade får en make. Vikingar, Idun och ungdomens äpplen. Vikingar, Tors kamp med jätten Hrungner. Vikingar, Hammaren Mjölner blir stulen. Vikingar, Tors fiske. Vikingar, Asagudarna. Lektion_se_24967_Nordisk_mytologi. Lektion-se_9730_asa-kryss. Odens rike: Ragnarök. I vikingarnas tro kallas berättelsen om när jorden går under och tiden tar slut för Ragnarök.

Odens rike: Ragnarök

Det är det sista stora slaget där Loke har bytt sida och slåss tillsammans med jättar och monster mot gudarna. Lena hälsar på hos smeden som gör vikingarnas livsfarliga och fruktade svärd. Vikingarna är övertygade om att han har magiska krafter, han som kan göra det hårda järnet alldeles mjukt. Lena testar bågskytte och tittar i vikingarnas utrustningsrum där det finns hjälmar, brynjor och en konstig yxa som är till för att kasta på fiender. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Vikingar. Vikingar, Kristendomen tar över. Vikingarna hade inte lätt att ta åt sig kristendomen.

Vikingar, Kristendomen tar över

Den romersk-katolska tron var full av under och mirakel, änglar, djävlar och överjordiska världar. Vikingarna var redan vana vid asatrons trollkonster, svartalver och gudariken, vilket i och för sig hjälpte. Den nye, ende överguden, som de kallade Vitekrist, var däremot lite svårare att ta åt sig i början. Varje asagud hade ju sin speciella uppgift, och många föredrog att tilltala ”rätt man för rätt jobb”, så att säga. De kristna missionärerna tyckte särskilt illa om de kvinnliga gudarna. Men många klamrade sig fast vid asatron ändå och dyrkade de gamla gudarna i smyg.

De kyrkor som vikingarna så småningom byggde var pampiga konstruktioner, som sträckte sig långt upp i himlen. Begravningsriter gick nu bara ut på att lägga folk i jorden. Det tog ett tag innan hela norden var kristnad, men sedan visade sig religionen vara mycket livskraftig. Vikingar, Rit och kult. Vikingarna dyrkade sina gudar på flera olika sätt.

Vikingar, Rit och kult

Många hade träpålar med utsnidade ansikten som gudabilder hemma. Ofta stod dessa i ett rum eller en bod för sig. Ställen som användes om och om igen för dyrkan av gudarna heter kultplatser. De vanligaste riterna kallades ”blot”, och gick ut på att offra till gudarna. Att blota betyder ”att stärka”, och detta var människornas försök att skänk kraft åt sina gudar. Det fanns tre viktiga blot som återkom år efter år, alvablotet i oktober för god skörd, midvinterblotet i januari för att bra kommande år och segerblotet för att fira vårens ankomst. Man offrade till de olika gudarna beroende på vad man ville ha. Det var vanligt att männen ledde blotet. Det fanns vissa människor som stod närmare gudarna än andra. Man känner inte till om vikingarna hade böner, men det är mycket troligt. Vikingar, Världsbilden. Innan kristendomen kom till Skandinavien dyrkade vikingarna asagudarna.

Vikingar, Världsbilden

Dessa var människolika på många sätt. De kunde gräla, slåss och göra fel. De kunde till och med bli dödade. Men de var alla mycket kraftfulla och varje gud var beskyddare av ett visst område. Vikingarna trodde att kosmos hölls samman av ett jättelikt träd, asken Yggdrasil (vilket betyder ”skräckhästen”). I trädets grenar fanns olika världar: Gudarnas hem Asgård, människornas värld Midgård, dödsriket Hel och oknyttens rike Utgård. Klicka på trädets grenar eller på länkarna nedanför - res till de olika världarna för att se vad som finns där! I trädets grenar • Asgård • Hel • Hvergelmer • MidgårdMimers Brunn • Urdarbrunnen • Utgård. Vikingar, Asagudar.