background preloader

LÄSFIXARNA

Facebook Twitter

Lässtrategier - För äldre barn

SAMLADE LÄSFIXARE. Våra läsfixare. Lasfixarkort_med_text1.pdf. Lässtrategilektion "Reportern" REPORTERNReportern ställer frågor på tre nivåer om texten.

Lässtrategilektion "Reportern"

Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. När vi introducerar Reportern så gör vi det genom att använda Lena Franzens korta texter hämtade ur Monica Reichenbergs bok:" Läsförståelse genom strukturerade textsamtal".

Lasse, 6 år åker tåg till mormor och morfar alldeles själv. Vem ska Lasse hälsa på? Vart ska Lasse resa? Varför stiger inte Lasse av tåget i Lund? Vad skulle du ha gjort om du var i Lasses situation? I de texterna finns det mycket outskriven information och du måste leta ledtrådar och dra slutsatser. Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten. I vår kursplan för ämnet idrott och hälsa står det i det centrala innehållet att eleverna i åk 1-3 ska känna till Allemansrättens grunder.

Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten

Nu på våren kändes det som ett ypperligt tillfälle att ge eleverna möjlighet till det. Vi valde att göra det i form av en friluftsdag i vår skolskog. Som inspiration använde vi ett fantastiskt material som "Håll Sverige rent" har gett ut. Cowboyen fixar läsförståelsen. Det är torsdagsförmiddag på Råby skola i Nyköpings kommun.

Cowboyen fixar läsförståelsen

I årskurs ett droppar de nio eleverna in i klassrummet för att ha dagens lektion i läsförståelse. På en whiteboard har Marie Trapp skrivit upp ett berättelseschema. Med hjälp av stödorden händelse, personer, miljö och vad som händer först, sedan och till sist, ska berättelsen benas upp. I dag ska eleverna ha sitt fokus på cowboyen. Denne läsfixare svingar sin lasso och fångar in de viktigaste orden, nyckel-orden.

Marie börjar läsa sagan om de tre bockarna Bruse. . – Den största vinsten med den här lässtrategin är att vi ökar elevernas läsförståelse, menar Marie Trapp. I den lilla F–3-skolan går bara 28 elever. Det var när 1–7-läraren Marie Trapp gick speciallärarprogrammet som hon kom i kontakt med lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlunds tankar om olika läsförståelsestrategier i hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategilektion "Reportern" Spågumman. Sammanfattning. Så här gör du! Studiehandledningen hittar du genom att klicka på knappen ”Till Studiehandledningen” nedan.

Så här gör du!

Den återfinns även i övre menyraden. Övningstexterna hittar du genom att klicka på knappen ”Till texterna” nedan. De återfinns också i övre menyraden, och är sorterade efter den ordning de används i studiehandledningen. Du kan också klicka dig vidare till rätt övningstext direkt från studiehandledningen. När du har klickat dig fram till den övningstext du har valt kan du välja att se texten anpassad till datorskärmen eller för utskrift. Vi rekommenderar att jobba med materialet tillsammans i en studiecirkel inom till exempel ett lärarlag. Vi önskar dig lycka till i ditt arbete! Sagor med Cowboyen. Läsloggbok. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s6 Reportern på djupet.

Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s8 Reportern på ytan. Spågumman. Arbetsgång. Elevunderlag. Sammanfattning. Berättelseschema cowboy. Läsfixare-bokmärke.pdf. Vilka texter passar att träna med. Cowboyen. Detektiven. Reportern. Konstnären.