background preloader

Systemkrise?

Facebook Twitter

'Inequality' is behind the rise of Isis, says author Thomas Piketty. John Fullerton: When Growth Bumps Into the Biosphere. Vi har brug for på ny at tænke det umulige. Vi lever i en tid, hvor utopiske forestillinger bliver anset som upraktiske og umoderne.

Vi har brug for på ny at tænke det umulige

Det er naivt, hedder det sig, at fantasere om en verden, der er grundlæggende anderledes end den, vi lever i. Vi taler om det samfund, vi kender, som det eneste mulige. Vi taler om, hvad der er. Vi taler om, hvordan det, der er, kan trimmes og justeres. Vi taler ikke om, hvad der kunne være. Lad mig ved indgangen til det nye folketingsår minde om, at sådan har det ikke altid været. Inequality for All. Dangers of Fracking. How to Fix Money and Banking System - Positive Money Proposals. What We Need We’ve spent the last four years researching the problems caused by the current debt-based monetary system and how to fix them.

How to Fix Money and Banking System - Positive Money Proposals

This is what we think needs to change to fix our broken money system: History has shown that when banks have the power to create money, they create too much in the good times, causing financial crises, and then create too little money in the bad times, making recessions and unemployment even worse. They put most of the money that they create into house price bubbles and speculation on financial markets, and only put a small amount into businesses outside the financial sector. We simply don’t think that banks, with all their incentives and need to maximise their profits, can be trusted with something as powerful as the ability to create money. Tax Evaders. Russell Brand May Have Started a Revolution Last Night. Bog for bog: Finanskrisen skyldtes ikke grådighed. Der er jo ingen, der tror på, at grådigheden opstod i 00’erne.

Bog for bog: Finanskrisen skyldtes ikke grådighed

Den har altid været der. Finanskrisen skyldes nærmere, at man lidt efter lidt havde fjernet den kontrol, man klogeligt oprettede efter krisen i 30’erne, siger professor i økonomi Christen Sørensen. Han var en af de få, der forsøgte at advare imod en forestående krise, før markedet krakkede i 2008. Her anbefaler han fem bøger, der kan hjælpe os til at forstå finanskrisen. 1. Du snyder os lidt på konceptet, når du fremhæver en rapport i stedet for en bog. »Ja, det gør jeg, fordi det er den mest den mest autoritative og den mest grundige rapport om baggrunden for finanskrisen. Undersøgelseskommissionen bag rapporten havde fået til opgave at finde årsagerne til krisen – giver de en analyse af, hvorfor man havde dereguleret den finansielle sektor?

»I den tidligere nationalbankdirektør Alan Greenspan havde det frie marked en person, der tillod alt. Hvem har ellers ansvar for finanskrisen i USA? Derivatives - The Unregulated Global Casino for Banks. Note the little man standing in front of white house.

Derivatives - The Unregulated Global Casino for Banks

The little worm next to lastfootball field is a truck with $2 billion dollars. There is no government in the world that has this kind of money. This is roughly 3 times the entire world economy. The unregulated market presents a massive financial risk. The corruption and immorality of the banks makes the situation worse. If you don't want to bank with these banks, but want to have access to free ATM's anywhere-- most Credit Unions in USA are in the CO-OP ATM network, where all ATM's are free to any COOP CU member and most support depositing checks. Keep an eye out in the news for "derivative crisis", as the crisis is inevitable with current falling value of most real assets.

Sikke en fest - dr.dk/DR1. Bagsiden: ’Mere kul på’ Klodens klima kokser.

Bagsiden: ’Mere kul på’

Det strømmer ind med videnskabelige advarsler. Det er her og nu, udledningerne af drivhusgasser skal bremses. Sådan lyder det fra Verdensbanken, fra FN’s miljøafdeling, fra Det Internationale Energiagentur og fra WMO, Den Verdensmeteorologiske Organisation. Men ha, ha, det vrøvl vil vi da blæse på. Sådan har svaret været fra USA’s højreekstreme republikanere, betalt af kul- og olielobbyen. Nu har USA’s højreekstremister fået dansk følge. I teksten hedder det: »Angsten for de såkaldte klimaforandringer er nærmest blevet en religion, der ikke kan eller må kritiseres, fordi den regnes for et fastslået faktum. Skatteborgerpenge Man gætter nok ikke galt, hvis man antager, at pengene til DFU’s dyre annonce til syvende og sidst er hentet i skatteborgernes lommer.

Så sandt som det er skrevet. Dansk Folkeparti: Et kulfrit Danmark er helt forkert. Krisen og den udeblevne systemkritik II. Kære Per Bilde, Niels Finn Christiansen, Bent Moos, Svend Mortensen, Jørgen Lindgaard Pedersen, Niels Chr.

Krisen og den udeblevne systemkritik II

Sidenius, Vibeke Sperling og Leif Søndergaard. Tak for kronikken d. 11. april, som reagerer og kommenterer min pamflet Krisen og den udeblevne systemkritik. Formålet med den var kort og letlæseligt at bruge den aktuelle krise til at vise, at det kapitalistiske system er selvdestruktivt. Det nødvendiggør nogle forenklinger, men legitimerer selvsagt ikke grundlæggende fejl i ’analysen’. I anerkender, at mit motiv for at ’frikende’ politikerne, erhvervslivet og bankerne for krisen er at fokusere på kapitalismen som system. I nævner også politikernes ansvar for »den husejervenlige skattepolitik«. Som en mønt på højkant Bankernes uansvarlighed med hensyn til boliglån var ganske vist den umiddelbare årsag til ’boblen’. Denne iagttagelse er ikke særlig original.