background preloader

Sosiale medier

Facebook Twitter

Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Stor interesse for informasjon frå Medietilsynet om falske nyheiter. Medietilsynet nådde rekordmange med råd og informasjon om falske nyheiter i fjor, går det fram av årsrapporten frå tilsynet. – I ei undersøking vi gjorde no i mars, sa halvparten av dei som var spurde, at dei har sett falske nyheiter om koronaviruset.

Stor interesse for informasjon frå Medietilsynet om falske nyheiter

Det er eit eksempel på kor viktig det er med tiltak som kan auke den kritiske medieforståinga i befolkninga, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Medietilsynet gjennomførte i 2019 for første gong ei stor undersøking om kritisk medieforståing i den norske befolkninga. Undersøkinga avdekte blant anna at dei over 60 år er særleg sårbare for falske nyheiter og desinformasjon på grunn av manglande digitale ferdigheiter. Kampanje for å styrke kritisk medieforståing hos dei eldre Som eit resultat av undersøkinga som kartla den kritiske medieforståinga i befolkninga, gjennomførte Medietilsynet blant anna ein digital kampanje i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA) og Faktisk. Les heile årsrapporten her. Ti tips mot falske nyheter plakat.

Alt du trenger å vite om sosiale medier. Vi.no er både en nettavis og en Facebookgruppe for alle som er 50+ Er du en av oss?

Alt du trenger å vite om sosiale medier

Følg oss her, og tips oss gjerne! (Vi.no): Du trenger ikke være gammel og akterutseilt for å synes det er vanskelig å følge med på siste nytt innen sosiale medier. Medier i endring - Medielabben. Tilpasser innholdet til hver enkelt.

Medier i endring - Medielabben

Mediene har alltid vært i endring. Barn og unges mediebruk. Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig. De nye medievanene gir nye muligheter for utvikling og læring, men også nye utfordringer. Barn og unge er eksempelvis i økende grad utsatt for mobbing og diskriminering på nett. Tidsbruk til medier og andre aktiviteter Barn og unge fra 9 til 16 år bruker fremdeles mye tid sammen med venner og familie. Slettmeg hjem - Slettmeg.no. Kan filterbobler bestemme hva vi tenker? Facebook er i dag den ledende nyhetskilden for mange mennesker.

Kan filterbobler bestemme hva vi tenker?

Jim Steyer, professor på Stanford og administrerende direktør av Common Sense Media sier fler og fler amerikanere får med seg nyheter på sosiale medier enn før. Sånn har det ikke alltid vært, men får man opp de samme nyhetene på Facebook som på ander nyhetskilder som VG, Aftenposten, New York Times eller CNN? Facebook blir styrt av algoritmer som baserer seg på søkeresultatene dine. Det vil si at man får mer innhold av hva de mener passer deg best. Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super. Når man registrerer seg for å få sin egen konto på sosiale medier må man gi fra seg endel informasjon om seg selv.

Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super

Det kan være hva du heter, hvor du bor, når du er født og andre opplysninger som sier noe om hvem du er. Alle disse opplysningene kan selskaper som Snapchat eller Instagram selge videre til reklamefirma som vil tjene penger på opplysningene du har gitt. De kan for eksempel ringe deg, de kan sende deg reklame i posten, eller det kan dukke opp tilbud rett på telefonen. Khalid Ezat Azam, som jobber i Medietilsynet, forklarer at dette er grunnen til at vi må ha aldersregler. – Man må sette en grense én plass og man har bestemt at 13 år der går skillet for barn. Han sier at alle under 13 år skal være beskyttet mot å måtte dele personlige opplysninger om seg selv. Ensomme og mye på sosiale medier. Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat og Reddit.

Ensomme og mye på sosiale medier

Det er bare noen av de sosiale mediene som finnes på nettet. Amerikanske forskere har spurt hvor mye tid nærmere 1800 amerikanere mellom 19 og 32 år bruker i disse elleve kanalene. Det vanligste er en time om dagen, oppgir de unge voksne selv. Men det er ikke sikkert at tallene stemmer helt ettersom det er opp til dem å huske tidsbruken. «Jeg føler at folk knapt kjenner meg» Sosiale medier skal være et sted der du kan komme i kontakt med andre mennesker.

Ironisk nok føler de unge voksne seg mer sosialt isolert jo mer tid de bruker på nettet. Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super. Sosiale medier. Sosial på nett. Regelverk Norges grunnlov § 100Denne loven sier at alle har rett til ytringsfrihet og rett til offentlig informasjon.

Sosial på nett

FNs barnekonvensjonArtikkel 13: Alle barn har rett til ytringsfrihet. Det vil blant annet si frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig eller skriftlig.Men, ytringsfriheten betyr likevel ikke at alt er lov. Det finnes begrensninger, blant annet skal man ta hensyn til andres rettigheter eller omdømme Åndsverkloven § 45cBilder av en person kan ikke deles eller vises offentlig uten samtykke av den som er på bildet, unntatt når:- bildet av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,- bildet viser forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse.

Sosiale medier. How to Use Twitter Lists to Follow Thousands (and Appear Superhuman) Sosiale medier. Dansk Skoleskak – læring og uddannelse. Vær med! Temasending: Sosiale mediers påvirkning. Sosiale medier kan være farlig. Sosiale medier stimuleres hjernen på en måte som ansporer til avhengighet.

Sosiale medier kan være farlig

I verste fall får vi informasjonbulimi og sluker kunnskap uten dybde og spyr det opp igjen i en prosess som gjør oss dummere. Vi har tidligere skrevet flere artikler som snakker om internettavhengighet. På dette feltet er det stor uenighet. Noen mener at internett er et fenomen som gir mennesket en nesten grenseløs fluktmulighet fra seg selv, sine følelser, hverdagslivets utfordringer, sosial samhandling og den ytre virkelighetens krav. Her mener man at Internett er et sluk som spiser opp menneskers tid og anstifter besettelser som hindrer annen livsførsel.

Internett som avhengighet eller lidenskap I et diskusjonsforum om internettavhengighet bidro en deltaker med følgende kommentar: “Kanskje internett åpner for et hyggelig samspill i en verden hvor mennesker blir mer og mer isolerte.” På dette området er flere forskere enig med ovenstående debattinnlegg. Vårt «søkende» behov. Sosial på nett. Innføring i sosiale medier « BuzzBlogg. Advarer mot sosiale medier: Er du nedfor bør du ikke surfe på Facebook - Sosiale medier. Facebook knyttes til stadig flere uheldige konsekvenser for den psykiske helsen vår.

Advarer mot sosiale medier: Er du nedfor bør du ikke surfe på Facebook - Sosiale medier

Eksperter ber folk være oppmerksomme og advarer spesielt folk med depressive symptomer. Alt fra lav selvtillit til sjalusi og depresjon har de siste årene blitt satt i sammenheng med bruk av Facebook og andre sosiale medier. I en fersk studie undersøkte forskere ved University of Houston i USA i hvilken grad folk sammenlignet seg med andre, og hvor ofte de opplevde depressive symptomer. Mennesker som brukte Facebook mye, tenderte til å ha flere depressive symptomer, skriver Science Daily. Forskerne understreker dog at studien ikke kan si noe om årsakssammenheng.

Sosiale medier kan være farlig.