background preloader

Suport Gust per la lectura

Facebook Twitter

Biblioteca Digital Bibliomèdia.


El Grup Bibliomèdia és un àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya format per persones dedicades a l’educació, que treballem per a l’establiment i consolidació de la biblioteca escolar en centres educatius d’infantil, primària i secundària.

LIJ a Primària

LIJ a Secundària. Gèneres literaris. Clubs de lectura. Recomanacions. Leer para aprender.