background preloader

Att läsa

Facebook Twitter

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet. KIT. Maud M rapport. I huvudet på en slöjdlärare. Som lärare i slöjd får jag jobba kreativt och skapa mycket.

I huvudet på en slöjdlärare

Men framför allt så får jag vara med i elevernas skapandeprocesser och leda dem vidare mot deras mål. Det är dock inte alltid jag behöver leda dem vidare, ibland kan jag titta och förundras över hur eleven lär sig och utvecklas. Uppdatera bilden av slöjden. SKAPANDE.

Uppdatera bilden av slöjden

Förmåga att formge är en nyckelkompetens.Vi på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, välkomnar en diskussion om slöjdämnets relevans i vårt samhälle. Men det som har kännetecknat diskussionen är allmänt tyckande, ofta baserat på egna erfarenheter som ligger två eller tre läro­planer tillbaka i tiden. Det är även olyckligt att slöjd­undervisningen ofta diskuteras ut­ifrån vad eleverna gör, och inte utifrån vad de lär sig.

I nu gällande läroplan innefattar slöjdämnet fyra kunskapsområden: slöjdens material, redskap och hantverkstekniker; slöjdens arbetsprocesser; slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer samt slöjden i samhället. Kreativt kaos. Utan titel.© Eva Jacobson/BUS 2010 Vilka riktlinjer kan hjärnforskningen ge skolan för att den på bästa sätt ska utveckla barnhjärnan för kommande behov?

Kreativt kaos

Enbart inlärning av den kunskap vi i dag har om vår omvärld och om oss själva hjälper inte. Eftersom vi inte vet exakt vad som behövs för framtiden måste vi se till att vi utvecklar en kreativ förmåga att hantera oväntade situationer. Genom att skolpolitiker tar hjärnforskningen till hjälp finns möjligheten att utveckla en skola för vår tid, som kännetecknas av snabba förändringar och ett starkt flöde av ny information. Hjärnforskningen visar nämligen att om hjärnan belastas med alltför stora mängder kunskap per tidsenhet kan inte denna kunskap behandlas effektivt.

Detta betyder att nutidens västerländska kunskapsskola, där målet är att ge barnen största möjliga mängd fakta, måste byta inriktning. ”Slöjden är mer aktuell än någonsin” ”Smörknivsupproret” har det kallats, stödet som slöjdämnets försvarare samlat under pågående mediala debatt om slöjdens vara eller icke vara i den svenska skolan.

”Slöjden är mer aktuell än någonsin”

Och visst är det på tiden att slöjden gör sig hörd. Jeanette andersson pivi merilinen 1. FULLTEXT01. Mojligheter i skolskogen 101214. Kondradsbergs pedagogiska rum. FULLTEXT01. Krut133 134. Ordning och oreda. Arkitekten Peter Lippman designar klassrum utifrån tanken att barn är vilda djur på savannen.

Ordning och oreda

Under ett bord, där en storblommig gardin hänger ner från bordskivan till golvet, gömmer sig två flickor med varsin Ipad. Till vänster, i två ärtgröna höga ljudisolerade soffor, sitter några pojkar och läser. A young Picasso or Beethoven could be the next Edison. Good news for parents: Those piano lessons or random toy parts littering your floors may one day lead to the next scientific breakthrough.

A young Picasso or Beethoven could be the next Edison

That’s according to new Michigan State University research linking childhood participation in arts and crafts activities to patents generated and businesses launched as adults. In the study, which is published in the most recent edition of the journal Economic Development Quarterly, the researchers defined “childhood” as up to 14 years old. The team of multidisciplinary researchers studied a group of MSU Honors College graduates from 1990 to 1995 who majored in science, technology, engineering or mathematics, or STEM. They found of that group, those who own businesses or patents received up to eight times more exposure to the arts as children than the general public.

“The most interesting finding was the importance of sustained participation in those activities,” said Rex LaMore, director of MSU’s Center for Community and Economic Development. Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd. Jag jobbar med kreativitet, drömmar, visioner och idéer varje dag i slöjd!

Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd

Tid att längta till. Både som pedagog och elev. Skapandet känner inga gränser så i de flesta projekt vävs många områden in naturlig och skapar en bred kunskap med innehåll från många ämnen. The wow factor. Anne Bamford är ett levande uppslagsverk.

The wow factor

När jag träffar henne under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september rabblar hon exempel på länder som valt att satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten. Finland, Kanada och Sydkorea ligger alla i topp i internationella undersökningar som Pisa och satsar brett på estetik och kreativitet i skolan. Expressens ledarredaktion. Replik till Ann-Charlotte Marteus som på ledarplats i Expressen den 7 januari undrar ”Hur många smörknivar tål Sverige?”

Expressens ledarredaktion

Vi delar inte hennes uppfattning att man ska ransonera slöjden i skolan. Vår fråga är ”Hur blir livet för framtida generationer om de inte får slöjda?” På Youtube finns en film som heter ”Vad vore världen utan hantverk?” En banal fråga kan tyckas, men om du verkligen tänker till – VAD vore världen utan hantverk? Äventyr som lockar till kunskap. Mer slöjd åt folket! DEBATT ”Hur många smörknivar tål Sverige?”

Mer slöjd åt folket!

Frågar Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida (5 jan). Hon tycker vi ska lägga ner skolslöjden, eftersom eleverna har för många ämnen att brottas med. Det här kravet hörs allt oftare: lägg ner slöjden, låt ungarna idrotta i stället. Eller: låt barnen hålla på med datorer i stället för att virka grytlappar. Den som tror att slöjd är en rest från det gamla bondesamhället, vet mycket lite. Miljökunskap; varifrån kommer virket, hur långt har den fraktats? I slöjden kan formspråk från olika kulturer manifesteras och integreras, inget är fel eller rätt. H&M kritiseras i Indien: "De har inte alls förbättrat våra arbetsvillkor" - SOCIALT ANSVAR. H&M menar själva att man satsar stort på att förbättra textilarbetarnas villkor - men nu får klädjätten kritik från arbetarnas intresseorganisation i Indien. "H&M tar inte sitt ansvar. " H&M hyllar gärna sig själva när det gäller socialt ansvar.

I november undertecknade bolaget ett globalt ramavtal med Industriall och menade att detta skulla leda till kollektivavtal, rättvisare löner och än bättre arbetsförhållanden för anställda i textilindustrin. Tidigare har klädjätten vid flera tillfällen uttalat att man aktivt arbetar med att förbättra villkoren för de anställda, men det verkar inte vara hela sanningen. "Det är som att vi sliter med döda kroppar" Ljudet är det första som möter den som kliver in i en indisk textilfabrik.

Ett trettiotal fläktar snurrar på högvarv i taket. Det är svalt i rummet trots att dussintals anställda håller en hög produktionstakt. Slöjdaktivisten: hemslöjd är en del av lösningen. När du hör ordet slöjd tänker du kanske på lackad furu eller det eviga sandpapprandet av en smörkniv i skolan. Då ska du tänka om, tycker Nisse Stormlod från Roren utanför Vallsta. Han kallar sig hemslöjdare. Ann-Charlotte Marteus: Hur många smörknivar tål Sverige? Slöjd i Örebro län: Svensk design hotas. Svensk design hotad av brist på bild i skolan - P4 Sjuhärad.

Skolslöjd tränar entreprenöriella förmågor. Foto: Hanna Andersson. Publicerad: 2015-12-11. Textilslöjd – ett känslomässigt frirum i skolan med ett lärande syfte - Humanistisk fakultet - Umeå universitet. "Dina kläder dödar oss" H&M-fabriker är fortfarande dödsfällor. Hemslöjden har flyttat hemifrån. Uppsatser.se: IT SLÖJD. Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla - Umeå universitet. På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö? Råd&Rön. Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål? - Forskning om undervisning och lärande. Pedagogiska magasinet.