background preloader

Att läsa

Facebook Twitter

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet. KIT. Thomas Stenberg ville bli rektor, men inte där och då.

KIT

Efter över 30 år som lärare hade han visserligen gått en ledarskapsutbildning, men hans sikte var inställt på gymnasiet, inte grundskolan. I stället erbjöds han 2007 en tjänst som biträdande rektor på just en grundskola, dessutom en av Norrköpings problemskolor. Maud M rapport. I huvudet på en slöjdlärare. Som lärare i slöjd får jag jobba kreativt och skapa mycket.

I huvudet på en slöjdlärare

Men framför allt så får jag vara med i elevernas skapandeprocesser och leda dem vidare mot deras mål. Uppdatera bilden av slöjden. SKAPANDE.

Uppdatera bilden av slöjden

Förmåga att formge är en nyckelkompetens.Vi på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, välkomnar en diskussion om slöjdämnets relevans i vårt samhälle. Men det som har kännetecknat diskussionen är allmänt tyckande, ofta baserat på egna erfarenheter som ligger två eller tre läro­planer tillbaka i tiden. Det är även olyckligt att slöjd­undervisningen ofta diskuteras ut­ifrån vad eleverna gör, och inte utifrån vad de lär sig. I nu gällande läroplan innefattar slöjdämnet fyra kunskapsområden: slöjdens material, redskap och hantverkstekniker; slöjdens arbetsprocesser; slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer samt slöjden i samhället. Kreativt kaos. Utan titel.© Eva Jacobson/BUS 2010.

Kreativt kaos

”Slöjden är mer aktuell än någonsin” ”Smörknivsupproret” har det kallats, stödet som slöjdämnets försvarare samlat under pågående mediala debatt om slöjdens vara eller icke vara i den svenska skolan.

”Slöjden är mer aktuell än någonsin”

Och visst är det på tiden att slöjden gör sig hörd. I Pisa-studier och vardagligt tal om kunskap är det sällan ämnet diskuteras, mäts eller värderas. Slöjd associeras lätt med hobbyverksamhet eller ett förminskat ”pyssel”, vilket visar att många tycks ha missat poängen. Begreppet slöjd finns omnämnt sedan 1300-talet och betydelsen av det ursprungliga slöghþ är slughet, flitighet, klokhet och att vara händig, flink, fyndig och påhittig. Jeanette andersson pivi merilinen 1. FULLTEXT01. Mojligheter i skolskogen 101214. Kondradsbergs pedagogiska rum.

Efter nästan 25 år avslutas en epok.

Kondradsbergs pedagogiska rum

FULLTEXT01. Krut133 134. Ordning och oreda. Arkitekten Peter Lippman designar klassrum utifrån tanken att barn är vilda djur på savannen.

Ordning och oreda

Under ett bord, där en storblommig gardin hänger ner från bordskivan till golvet, gömmer sig två flickor med varsin Ipad. Till vänster, i två ärtgröna höga ljudisolerade soffor, sitter några pojkar och läser. A young Picasso or Beethoven could be the next Edison. Good news for parents: Those piano lessons or random toy parts littering your floors may one day lead to the next scientific breakthrough.

A young Picasso or Beethoven could be the next Edison

That’s according to new Michigan State University research linking childhood participation in arts and crafts activities to patents generated and businesses launched as adults. In the study, which is published in the most recent edition of the journal Economic Development Quarterly, the researchers defined “childhood” as up to 14 years old. The team of multidisciplinary researchers studied a group of MSU Honors College graduates from 1990 to 1995 who majored in science, technology, engineering or mathematics, or STEM. They found of that group, those who own businesses or patents received up to eight times more exposure to the arts as children than the general public. Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd.

Jag jobbar med kreativitet, drömmar, visioner och idéer varje dag i slöjd!

Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd

Tid att längta till. Både som pedagog och elev. Skapandet känner inga gränser så i de flesta projekt vävs många områden in naturlig och skapar en bred kunskap med innehåll från många ämnen. The wow factor. Anne Bamford är ett levande uppslagsverk.

The wow factor

När jag träffar henne under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september rabblar hon exempel på länder som valt att satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten. Finland, Kanada och Sydkorea ligger alla i topp i internationella undersökningar som Pisa och satsar brett på estetik och kreativitet i skolan. Tydligast är det i USA, säger Anne Bamford. – Där kontrollerar varje stat sin egen undervisning. De stater med de mest traditionella systemen är de som har sämst resultat, medan de stater som har satsat på estetiska ämnen och mer kreativ undervisning har höjt sina skolresultat. Expressens ledarredaktion. Replik till Ann-Charlotte Marteus som på ledarplats i Expressen den 7 januari undrar ”Hur många smörknivar tål Sverige?”

Vi delar inte hennes uppfattning att man ska ransonera slöjden i skolan. Vår fråga är ”Hur blir livet för framtida generationer om de inte får slöjda?” Äventyr som lockar till kunskap. Det är i början av juni och vi promenerar i skogen på Kärsön vid Drottningholm utanför Stockholm. Ett kort ögonblick är vi vilse, men då hör vi glada barnröster uppifrån en kulle. Mer slöjd åt folket! DEBATT ”Hur många smörknivar tål Sverige?” Frågar Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida (5 jan). Hon tycker vi ska lägga ner skolslöjden, eftersom eleverna har för många ämnen att brottas med. Det här kravet hörs allt oftare: lägg ner slöjden, låt ungarna idrotta i stället. Eller: låt barnen hålla på med datorer i stället för att virka grytlappar.

H&M kritiseras i Indien: "De har inte alls förbättrat våra arbetsvillkor" - SOCIALT ANSVAR. H&M menar själva att man satsar stort på att förbättra textilarbetarnas villkor - men nu får klädjätten kritik från arbetarnas intresseorganisation i Indien. "H&M tar inte sitt ansvar. " H&M hyllar gärna sig själva när det gäller socialt ansvar.

I november undertecknade bolaget ett globalt ramavtal med Industriall och menade att detta skulla leda till kollektivavtal, rättvisare löner och än bättre arbetsförhållanden för anställda i textilindustrin. Tidigare har klädjätten vid flera tillfällen uttalat att man aktivt arbetar med att förbättra villkoren för de anställda, men det verkar inte vara hela sanningen. "Det är som att vi sliter med döda kroppar" Ljudet är det första som möter den som kliver in i en indisk textilfabrik. Ett trettiotal fläktar snurrar på högvarv i taket. Slöjdaktivisten: hemslöjd är en del av lösningen. Ann-Charlotte Marteus: Hur många smörknivar tål Sverige? Slöjd i Örebro län: Svensk design hotas. Svensk design hotad av brist på bild i skolan - P4 Sjuhärad. Skolslöjd tränar entreprenöriella förmågor. Foto: Hanna Andersson. Textilslöjd – ett känslomässigt frirum i skolan med ett lärande syfte - Humanistisk fakultet - Umeå universitet. "Dina kläder dödar oss"

H&M-fabriker är fortfarande dödsfällor. Hemslöjden har flyttat hemifrån. Uppsatser.se: IT SLÖJD. Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla - Umeå universitet. Råd&Rön. Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremål? - Forskning om undervisning och lärande. Pedagogiska magasinet.