background preloader

Informationssöknng

Facebook Twitter

MIK-vecka på S:t Petri skola. När regeringen i våras beslutade om förtydliganden och förstärkningar i styrdokumentet gällande digitalisering i skolan och skolbibliotekens roll diskuterade vi med rektor hur vi skulle kunna göra för att möta dessa förstärkta uppdrag.

MIK-vecka på S:t Petri skola

Vad ska vi göra för att eleverna ska utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling och hur ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information? Det tillkom också en ny lydelse under rektorns ansvar att skolbibliotekens verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. För gymnasieskolan har det beslutats om ändringar i bl a ämnesplanen för samhällskunskap med förtydliganden av hur digitaliseringen påverkar samhället och en förstärkning av medie- och informationskunnighet.

Inledande hemuppgift Sökkritik. Källkritik på nätet. Övningar i källkritik på gymnasiet - Väggaskolans bibliotek. Lektion 1: Bli bekant med Wikipedias innehåll. God kvalitet i Wikipedia. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Att tolka bilder När vi dagligen bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem.

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Här lär du dig läsa bild på samma sätt som du läser text. Så här gör du en bildanalys. Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ nya checklistan för #källkritik #skola #lärare. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. Sommarblogg: Första hjälpen för källkritik på internet. Här är tipsen som gör ditt googlande lättare. Känner du dig som en expert på Google?

Här är tipsen som gör ditt googlande lättare

Eller är du en novis på att använda sökjätten? Var du än står inom det spannet så kan vi garantera dig att de här tipsen kommer revolutionera sättet du använder dig av Google. Är du redo för en lista som kommer få dig att se på Googles ensamma sökfält på ett helt nytt sätt? Huffington Post har satt ihop en lista med enkla knep som kommer hjälpa dig att hantera sökjättens motor. Sök efter citat Säg att du letar efter vem som är upphovsman till ett bra citat du har hört. Gör så här i stället: Sätt ditt citat inom citationstecken. Leta efter relaterade ord. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Svindlande höjder - Lärande med Stockholms g... NE och Wikipedia ur källkritisk synvinkel – jätteintressant ämne som stadens gymnasiebibliotekarier nyligen har fördjupat sina kunskaper kring.

Svindlande höjder - Lärande med Stockholms g...

Ylva Pettersson, lärare vid Katedralskolan i Skara och styrelsemedlem i Wikimedia Sverige har föreläst för vårt nätverk och vi fick många nya insikter om våra två käraste encyklopedier på nätet. Att vi varnar våra elever för Wikipedia på grund av dess bristande tillförlitlighet är ju standard. NE lyfts ofta fram som ett kvalitetsgranskat bättre alternativ. Därför var det intressant att höra Ylva Pettersson utmana något av NE:s kvalitetsgaranti.

Det största problemen med NE i detta sammanhang menar Ylva Pettersson dels är dåliga källhänvisningar, dels tycker hon att det inte ges någon vidare information om de experter vi förutsätts lita på. 9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk gransk... Fatema skickade denna bild till mig och jag märker på lektionerna att när vi diskuterar medias syn på religioner och då främst Islam, så är det en fråga ni visar stort intresse för.

9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk gransk...

Därför har jag utformat denna bedömningsuppgift utifrån ert intresse och engagemang! Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor? Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner stödord/stödmeningar och ta med tillbaka till skolan för vidare diskussion i basgrupp * Vilka ”belägg” ger filmen till att 9/11 var en konspiration? Skolan: * Vi ska tillsammans läsa Commission Report – Executive Summary, diskutera innehållet och översätta ord vi inte förstår. * EPA – metoden: 1. 2. Perspektiv trovärdig vinklad syfte. Bloggar. Hitta fria texter. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.

Hitta fria texter

Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete. Jag har varit inne på Wikipedia i ett tidigare inlägg, och kommer tillbaka till källan idag eftersom det är en resurs som våra elever använder hela tiden.

Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete

Men frågan är hur? Och hur kan ett arbete med Wikipedia få eleverna att bli mer medvetna om källans förtjänster och brister. hands wikipedia aussiegall by nojhan CC (by, nc) Wikipedia är, som vi alla vet, ett fritt och oberoende projekt vars mål är att skapa ett uppslagsverk. Tanken med projektet är att alla kan bidra med innehåll, redigera och skapa artiklar. En lämplig utgångspunkt.