background preloader

Informationssöknng

Facebook Twitter

Källkritik på nätet. Övningar i källkritik på gymnasiet - Väggaskolans bibliotek. Lektion 1: Bli bekant med Wikipedias innehåll. God kvalitet i Wikipedia. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska Kategori: Förstå kunskapskraven, På svenska: Förstå kunskapskraven Taggar: Källkritik, Kunskapskrav, Svenska Att pröva och ompröva i teknik 3.83K Views Frågeställningar för systematiska undersökningar i kemi 4.87K Views På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska 384 Views Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ nya checklistan för #källkritik #skola #lärare. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sommarblogg: Första hjälpen för källkritik på internet. Här är tipsen som gör ditt googlande lättare. Känner du dig som en expert på Google?

Här är tipsen som gör ditt googlande lättare

Eller är du en novis på att använda sökjätten? Var du än står inom det spannet så kan vi garantera dig att de här tipsen kommer revolutionera sättet du använder dig av Google. Är du redo för en lista som kommer få dig att se på Googles ensamma sökfält på ett helt nytt sätt? Huffington Post har satt ihop en lista med enkla knep som kommer hjälpa dig att hantera sökjättens motor. Sök efter citat Säg att du letar efter vem som är upphovsman till ett bra citat du har hört. Gör så här i stället: Sätt ditt citat inom citationstecken. Leta efter relaterade ord Ett vanligt problem när man sätter sig vid Google är att den sökning man ska göra oftast har flera olika synonymer, och på förhand är det svårt att veta vilket av orden som ger bäst sökträffar.

Gör då så här: Sätt tecknet ~ framför "smärtor" och Google kommer söka på alla relaterade ord samtidigt. Exkludera vissa ord. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket.

Svindlande höjder - Lärande med Stockholms g... NE och Wikipedia ur källkritisk synvinkel – jätteintressant ämne som stadens gymnasiebibliotekarier nyligen har fördjupat sina kunskaper kring.

Svindlande höjder - Lärande med Stockholms g...

Ylva Pettersson, lärare vid Katedralskolan i Skara och styrelsemedlem i Wikimedia Sverige har föreläst för vårt nätverk och vi fick många nya insikter om våra två käraste encyklopedier på nätet. Att vi varnar våra elever för Wikipedia på grund av dess bristande tillförlitlighet är ju standard. NE lyfts ofta fram som ett kvalitetsgranskat bättre alternativ. 9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk gransk... Fatema skickade denna bild till mig och jag märker på lektionerna att när vi diskuterar medias syn på religioner och då främst Islam, så är det en fråga ni visar stort intresse för.

9/11 – konspirationsteori vs Commission Report – kritisk gransk...

Därför har jag utformat denna bedömningsuppgift utifrån ert intresse och engagemang! Bedömningsuppgift: 9/11 – kan sanningen ha flera sidor? Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner stödord/stödmeningar och ta med tillbaka till skolan för vidare diskussion i basgrupp * Vilka ”belägg” ger filmen till att 9/11 var en konspiration? Skolan: * Vi ska tillsammans läsa Commission Report – Executive Summary, diskutera innehållet och översätta ord vi inte förstår. * EPA – metoden: 1. 2. Perspektiv trovärdig vinklad syfte tolkning objektiv tendens Fundera kring de båda källornas trovärdighet. Jag vill att ni bortser från era personliga åsikter och utifrån ett källkritiskt perspektiv granskar båda källorna lika väl! Bloggar. Hitta fria texter.

I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.

Hitta fria texter

Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete. Jag har varit inne på Wikipedia i ett tidigare inlägg, och kommer tillbaka till källan idag eftersom det är en resurs som våra elever använder hela tiden.

Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete

Men frågan är hur? Och hur kan ett arbete med Wikipedia få eleverna att bli mer medvetna om källans förtjänster och brister. hands wikipedia aussiegall by nojhan CC (by, nc) Wikipedia är, som vi alla vet, ett fritt och oberoende projekt vars mål är att skapa ett uppslagsverk. Tanken med projektet är att alla kan bidra med innehåll, redigera och skapa artiklar.

En lämplig utgångspunkt Wikipedia är en lämplig utgångspunkt för ett källkritiskt arbete i skolan eller för ett arbete kring hur elever hanterar källor i sitt skolarbete. Jag upptäckte av en händelse att mina elever tyckte att eftersom materialet på Wikipedia är fritt och gratis samt tillgänglig på nätet, behövde de inte ange källan. Vi måste lära oss mer om resursen Mitt svar blev att vi måste använda Wikipedia i skolarbetet, och jag måste lära mig och mina elever mer om resursen.