background preloader

Bedrijfscultuur

Facebook Twitter

MagEzine April 2021. Gelukkig zijn in je job hangt niet alleen af van je takenpakket.

MagEzine April 2021

Minstens even belangrijk is de bedrijfscultuur: het geheel aan normen en waarden dat op de werkvloer heerst. Welke cultuur past het best bij je? En hoe vis je uit welke cultuur een bedrijf heeft, nog voor je er aan de slag gaat? Praktische tips. Voor je kan nagaan welke cultuur het best bij je past, moet je weten welke verschillende culturen er bestaan. Volgens organisatiewetenschappers kan je de meeste culturen wel onderbrengen onder een bepaald type. Innovatieve cultuur => focus op nieuwe producten en diensten De leidinggevenden stimuleren hun mensen om creatief en proactief te zijn.

Welke bedrijfscultuur past het best bij me? Wil je weten welke bedrijfscultuur het best bij je past, dan moet je jezelf kritisch durven analyseren. Vind je het moeilijk om jezelf te analyseren? Hoe weet ik welke cultuur het bedrijf heeft waarbij ik solliciteer? 1. 2. Doen ze hun werk graag? Ken je niemand die er werkt? 3. 4. Barbara Peirs. Bedrijfscultuur. Gelukkig zijn met je job hangt zelden alleen af van je takenpakket.

Bedrijfscultuur

Minstens even belangrijk is de bedrijfscultuur: het geheel aan waarden en normen die heersen op de werkvloer. Bedrijfscultuur - een beetje humor :-) Wat is bedrijfscultuur? Er bestaan talloze definities van bedrijfscultuur, de ene al ingewikkelder dan de andere.

Wat is bedrijfscultuur?

In essentie is de bedrijfscultuur de manier waarop het er in een bedrijf dagelijks aan toegaat. Kenmerken van bedrijfscultuur -Bedrijfscultuur ontwikkelt zich doorheen de geschiedenis van de organisatie. -heeft te maken met waarden, normen, symbolen en rituelen. -wordt gecreëerd en in stand gehouden door mensen van het bedrijf. Soorten bedrijfscultuur. Aangezien elke bedrijf haar eigen cultuur heeft is het heel moeilijk om bedrijfsculturen op te splitsen in categorieën.

Soorten bedrijfscultuur

Toch is het mogelijk om enkele basismodellen te onderscheiden: De machtscultuur Alle verhoudingen in het bedrijf zijn op macht gebaseerd. Het resultaat: talrijke interne twisten rond posities en privileges. Deze harde en competitieve manier van met mekaar omgaan schrikt veel werknemers af. De rolcultuur Deze vinden we voornamelijk terug in overheidsbedrijven. De taakcultuur Hier staat het gestelde doel voorop. De 4 factoren die de bedrijfscultuur bepalen. Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: Aanpak, voorbeelden, tips. Bedrijfscultuur: drie definities Sanders en Neuijen (1999) beschrijven bedrijfscultuur als ‘de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van – en de belanghebbenden bij het bedrijf’.

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: Aanpak, voorbeelden, tips.

Schein (1992) hanteert als definitie voor organisatiecultuur: ‘een patroon van gedeelde basisaannames die de groep heeft geleerd bij het (succesvol) oplossen van problemen’. Andere definities vermelden vooral houding en gedrag: ‘De wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen.’ Hoe de organisatiecultuur veranderen? Geplande verandering van de bedrijfscultuur! Dat is de centrale vraag in deze casus over een bedrijf dat daarin vast loopt.

Wij signaleren dat cultuur-programma's meestal vastlopen. De volgende elementen zien we in de discussies over verandering van organisatiecultuur terugkomen: Kernwaarden, mentaliteitsverandering, communicatie, gedragstraining, leiderschap en focus op het primaire proces. Bedrijfscultuur: België Nederland. In België is de baas nog echt de baas.

Bedrijfscultuur: België Nederland

Hij neemt de beslissingen en zijn ondergeschikten voeren die zonder morren uit. Vergadertijgers zijn schaars. Net zoals werknemers die het beter denken te weten en op eigen houtje handelen. Een nogal schril contrast met onze noorderburen. Geen wonder dat het af en toe stormt in de lage landen. Het verschil in Belgische en Nederlandse managementcultuur werd vorige maand pijnlijk duidelijk bij bank-verzekeraar Fortis. Bedrijfscultuur: Vlaanderen Nederland. Bedrijfscultuur: Vlaanderen Nederland. Zoals de Nederlandse zakenman of –vrouw verbaasd opkijkt wanneer er tijdens een businesslunch in Brussel wijn op tafel komt, zo reageert de Belgische ondernemer verbouwereerd wanneer er tijdens een zakenmeeting karnemelk en bammetjes met leverworst worden geserveerd.

Bedrijfscultuur: Vlaanderen Nederland

Om maar te zeggen: er zijn wel wat verschillen te bedenken tussen de bedrijfscultuur in Vlaanderen en Nederland. De Vlaamse, in Nederland werkende journalist Gerd De Smyter schreef er een boek over: Belg in de Boardroom. De Belgische aanpak voor ambitieuze managers. Dit boek wordt deze week twee maal gepresenteerd: vandaag, maandag 22 april, bij De Brakke Grond, het Vlaams cultuurhuis in Amsterdam, en donderdag 25 april in de Nederlandse Ambassade in Brussel. Beide presentaties zijn gratis, maar je moet wel aanmelden. Knopen doorhakken Volgens de flaptekst van De Smyters boek worden Belgische bedrijfsleiders in Nederland “als diplomatiek, kostenbewust en besluitvaardig” ervaren.

Bedrijfscultuur: Nederland / Frankrijk. Bedrijfscultuur: Nederland / Engeland. Bedrijfscultuur: Nike - Fujitsu - Ikea. Bedrijfscultuur bij Eandis. Onze medewerkers zijn de kern van onze activiteiten.

Bedrijfscultuur bij Eandis

We willen hen elke dag motiveren en begeleiden om het beste van zichzelf te kunnen geven. Hoe we dat doen? We plaatsen onthaal en integratie voorop Je start met een onthaal dat twee tot vijf dagen duurt, afhankelijk van je job. Je maakt daarbij onder meer kennis met ons bedrijf en onze aandacht voor veiligheid. We geven kansen aan iedereen Onze medewerkers hebben erg uiteenlopende achtergronden, en we laten ruimte voor zogenaamde aandachtsgroepen. Bovendien is interne mobiliteit bij Eandis erg belangrijk. We hebben veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling Om interne mobiliteit mogelijk te maken, is er veel ruime voor opleidingen en ontwikkelingstrajecten. Niet toevallig beschikt Eandis over twee opleidingscentra die dagelijks talloze collega’s ontvangen.

We werken aan een familiegevoel Door onze vestigingen verspreid van de kust tot de Kempen, bieden we jobs over gans Vlaanderen. Randstad: Cultuur en waarden. Janssen bedrijfscultuur: samen voor één doel. Plus Uitzendkrachten: Open en losse bedrijfscultuur. USG people: Waarden en bedrijfscultuur. ING: Open en dynamische bedrijfscultuur. Essent: Bedrijfscultuur. Bedrijfscultuur Comfort Home. Bedrijfskeuzetest. Bedrijfsleven of Overheid? Test. IKEA - Cultuurquiz. Onderneming van het Jaar 2016 - Vyncke. OVHJ16: finalist - Boma International. OVHJ16: finalist - Gemaco Group. OVHJ16: finalist - LVD Group. OVHJ 2015: finalist - Accent Jobs. OVHJ 2015: finalist - Renson.

OVHJ 2015: DEME - Onderneming van het Jaar 2015. OVHJ 2015: finalist - B&R bouwgroep.