background preloader

Læringsmål i skolen

Facebook Twitter

Sosial kompetanse. I Kunnskapsløftet (LK06) heter det at opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» (Generell del).

Sosial kompetanse

Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre.

Grupper for lærere på Facebook. Undervisningstips“Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.”

Grupper for lærere på Facebook

Status lærer“Gruppen er tenkt som et profesjonsfelleskap hvor vi sammen skal kjempe for å bedre lærernes betingelser og status, og for kvalitet i skolen. Folk er svært forskjellige så vi må alle ha respekt og takhøyde for at andre har en annen språkform og humor enn en selv. Derfor, les alt i beste mening, men samtidig bør man absolutt holde seg fra personlig sjikane. Gruppen er ikke knyttet til en bestemt fagforening, parti eller særskilte interessegrupper, det står enhver fritt å diskutere alt med tilknytning til læreryrket.” Spesialpedagogisk forum“Spesialpedagogisk forum er ei gruppe der spesialpedagogar kan dele aktuelt fagstoff og reflektere omkring teori, forsking og spesialpedagogisk praksis.”

Kunst og design i skolen “En gruppe for Kunst og design i skolen, interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. Å lære å bli en taper. Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 31. mars og er gjengitt med tillatelse fra både Anne Greve og Klassekampen.

Å lære å bli en taper

Regjeringen arbeider nå med en endring av rammeplan for barnehagens innhold som legger opp til at det skal være mer direkte språkopplæring i barnehagen. I barnehagemeldingen som regjeringen nylig la frem, er målsettingen tydelig: det skal være mer læring gjennom voksenstyrte aktiviteter og klarere mål for barnas læring. Dette er dypt problematisk, og kan føre til at det norske samfunnet begynner å produsere tapere alt på barnehagestadiet. Alle er enige om at barn må lære å snakke og forstå norsk i god tid før de begynner på skolen. Ingen vil protestere mot at barnehagen er en viktig læringsarena.

En «voksenledet», strukturert språkopplæring blir fort et eksempel på det barnehageforskeren Berit Bae kaller «trange relasjonsmønstre»: den som spør, vet allerede svaret. Lek er det Bae kaller «åpne relasjonsmønstre». Lærerbloggen: Gjesteblogg: Kjære Haddy og Trond, av Sandra Holmenes. Dette er en gjesteblogg skrevet av Sandra Holmenes.

Lærerbloggen: Gjesteblogg: Kjære Haddy og Trond, av Sandra Holmenes

Hun er allmennlærer og anser seg selv for å være barnas advokat. Hun har jobbet i Osloskolen i 19 år. Hun har tidligere skrevet Åpent brev til kunnskapsministeren her på Lærerbloggen. Kjære Haddy og Trond, Først av alt; jeg beundrer deg stort, Haddy, for din kreative og vakre sjel! Trond, for meg er du vanskeligere å fange inn som person, det blir man nok som politiker. Gratulerer så meget med mirakelet. Hvilke briller vil dere vi skal bruke når vi møter deres datter? Trond; få med deg partiet ditt til makta igjen, og blås varm vind der sittende regjering har sveipet over med sin kalde ideologi. Gi lærerne tilliten tilbake! Thereses digitale klasserom. Hvordan undervise med kjernepunkter. Ideene jeg legger fram her er ikke mine, de er et resultat av flere bøker og forelesere, så jeg påstår på ingen måte at dette er originale tanker.

Hvordan undervise med kjernepunkter

Er det fornuftig, er det andre som skal ha æren, er det ufornuftig er det bare jeg som ikke er flink nok til å forklare. Da var det sagt.Jeg har de seneste årene hatt gleden av å undervise mange flotte ungdommer og gjort meg en og annen tanke om hvordan sørge for at elevene tilegner seg den kunnskapen de trenger. I den siste tiden har jeg fokusert på det jeg kaller kjernepunkter, emner som er essensielle for forståelse for et tema eller et fag.Eksempelvis har jeg i engelskfaget fokusert på høyt frekventerte ord og bøyningen av disse. "To be" er det nest mest brukte ordet på engelsk, da er det viktig at elevene kan bøyningen av det, både i presens og preteritum.

Det samme gjelder forøvrig de andre hyppig brukte verbene, hvor de tolv første er uregelrette. 1. Flyt fokus væk fra tavlen: elevaktiverende arbejdsformer — LEKTIONEN.DK. Her er en liste over elevaktiverende arbejdsformer.

Flyt fokus væk fra tavlen: elevaktiverende arbejdsformer — LEKTIONEN.DK

Læs også indlæggene om nogle af arbejdsformerne. Begrebskort - se dette spil som jeg har været med til at udvikle og læs indlægget om begrebskort (klik her).Stille spørgsmål til teksten - f.eks. "stil et spørgsmål som kan besvares udfra dagens lektie og giv det til din sidemand"Traditionelle repetitions opgaver (download eksempel)Tipskupon (se eksempel her)Mindmaps - den billigste: (Cmap) og den bedste: (MindNode)Stationslæring med poster. Læs indlægget om stationenlernen med eksempler (klik her).Speed-dating (bliv inspireret her)Hurtigskrivning (f.eks.

"skriv hvad du har lært idag")Brainstorm (bliv inspireret her)Matrix gruppearbejde. Hvilken vil du prøve af i din næste time? Jeg vil også meget gerne høre, om de erfaringer som du har gjort - eller kommer til at gøre - med min liste ovenfor. PedPod 02 Relasjoner på godt og vondt – hvordan motivere elever – Sembly AS.

Skriving i alle fag - noen gode ressurser. Et annet prosjekt som også jobber ut i fra skrivehjulet er SKRIV-prosjektet.

Skriving i alle fag - noen gode ressurser

I SKRIV-prosjektet (2010 - 2011) ble det utviklet ti teser om skriveopplæring i alle fag. Det var et mål for prosjektet å gi lærere noe de kan bruke når de skal hjelpe elevene til å utvikle skriving. At skriving i ulike fag stiller så ulike krav, gjør det risikabelt å si noe bastant og entydig om hva som fører til god skriveutvikling alltid og overalt.

Les mer her. SKRIV-prosjektets ti teser om skriveopplæring i alle fag: Diskuter formål for skrivearbeidet. Skriving er et komplekst område som krever mye både av lærerne og elevene. Litt forenklet kan vi si at det eksisterer to ulike trender innenfor skrivepedagogikken: Skriving på tvers av fag og Skriving på fagets premisser. Et sentralt prinsipp i Vurdering for læring er at elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.