background preloader

Manligt och kvinnligt språk

Facebook Twitter

Kvinnor mer diplomatiska i fikasnack - Nyheter. Det är viktigt att alla kan säga vad de tycker om politik och religion i diskussioner på jobbet.

Kvinnor mer diplomatiska i fikasnack - Nyheter

Men man måste också visa respekt för arbetskamraterna, och inte kränka någon. Den principen håller åtta av tio personer med om i en enkät som gjorts av analysföretaget Silentium, med drygt 1 000 svarande. Samtidigt finns en minoritet som är mer rättfram och mindre diplomatisk. Den gruppen domineras av män. 15 procent av männen anser att man ska kunna säga sin mening, utan att behöva tänka sig för. Bara sex procent av kvinnorna håller med. Inte helt överraskande, konstaterar Silentiums vd Johan Talenti. Samtidigt kan man fråga sig om män tror att det finns en förväntan om att svara så, eller om det verkligen är deras åsikt.

Mer än var tredje svarande har någon gång låtit bli att säga sin mening, för att undvika konflikt eller dålig stämning. Det är också mer än var tredje som uppger att de blivit irriterade på en arbetskamrat efter någon diskussion om ett känsligt ämne. Världens språk: Könsspråk. Hur påverkar språket vår syn på män och kvinnor?

Världens språk: Könsspråk

Tidningen Fuls redaktion arbetar medvetet för att neutralisera språket och i Spanien vill språkvetare göra spanskan mindre sexistisk. I Thailand finns det tredje könet, Kathoey, som är helt accepterade i samhället. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Språkforum: Könsneutralt språk - bra eller dåligt? Språkvetaren Karin Milles berättar: Kvinnorörelsen har inte bara ställt krav på jämställda löner och tillgång till politisk makt.

Språkforum: Könsneutralt språk - bra eller dåligt?

Den har också krävt att språket ska hänga med i utvecklingen. 2009 kom riktlinjer för språket i Europaparlamentet. Men är det könsneutrala språket vägen till befrielse för kvinnorna? Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Prata bättre och smartare! - P4 Jämtland Eftermiddag. Hur bra är du på att prata egentligen?

Prata bättre och smartare! - P4 Jämtland Eftermiddag

Vet du hur du ska prata för att det ska funka bäst - med din partner, dina barn eller på jobbet? Vad är viktigt att tänka på när man ska prata med andra? Och hur kan vi lära oss att prata bättre - och kanske smartare? Den här serien om att prata bättre och smartare har sänts i P4 Jämtland åren 2009-2011 och här finns den samlad för att du ska kunna lyssna på det du är intresserad av. Retorik Monica Frank arbetar med att att lära ut kommunikation på olika sätt. Det handlar om hur man kan använda sin egen röst, ord, gester och kroppsspråk samt hur man kommunicerar utan ord.

Lyssna så får du coachens bästa tips för hur du ska snacka bättre och smartare! Klicka här så får du fler tips! Genuskramen – om manligt och kvinnligt - P4 Gävleborg. Myter om kvinnors språk 18 januari 2011 kl 14:00 - Språket. En vanlig uppfattning om kvinnor är att de talar mer än män.

Myter om kvinnors språk 18 januari 2011 kl 14:00 - Språket

Man hör också ofta att kvinnor i sitt språk är mera inriktade på att skapa samförstånd, medan män talar mera direkt, utan att linda in sina åsikter. Dessa påståenden har upprepats i ett otal populärvetenskapliga böcker under senare år, men är de sanna? - Nej, det vetenskapliga underlaget för uttalanden av detta slag är ofta obefintligt. Det säger Deborah Cameron, som är professor i språk och kommunikation vid University of Oxford, England. Hon har i sin forskning gjort upp med flera av de vanligaste myterna om skillnaderna mellan manligt och kvinnligt språk. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om uttal och stavning:- vem bestämmer om alfabetets bokstäver? Manligt & kvinnligt språk. Manliga politiker talar kvinnligare.

En ny studie visar att kvinnors sätt att kommunicera även börjar prägla männen.

Manliga politiker talar kvinnligare

Brigitte Mral. Bild: Börje Gustavsson Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, har forskat om kvinnors språk i den offentliga debatten. 1. Vad karaktäriserar kvinnors språk? – Kvinnor är ofta konkretare och tydligare. Kvinnorna är mer intresserade av dialog och beskrivs ofta som kommunikatörer och som lyssnare. 2. . – Det är en förändring vi har sett de senaste tjugo åren, och det handlar i Sveriges fall om att kvinnorepresentationen i riksdagen har ökat drastiskt.

Vi har även sett en omvandling i och med internet och alla bloggar där språket är intimare och personligare. 3. . – Ja delvis, det är extra tydligt i Sverige, men titta bara på Angela Merkel i Tyskland.