background preloader

Svenska

Facebook Twitter

SVENSKA TEMA. TeachersPayTeachers.com - An Open Marketplace for Original Lesson Plans and O... 6 Creative Ways to Group Elementary Students for Activity Work. Looking for creative ways to group your elementary students for class activities?

6 Creative Ways to Group Elementary Students for Activity Work

The following post is adapted from a list of strategies developed by Teach For America alum and staff member Alice Chen. It includes fun ways of grouping children, or asking them to contribute to a class discussion, to introduce a new activity or break up long periods of work with some movement. 1. Picture and Word Jigsaws Cut up words or pictures relevant to the unit topic, for example, listening words or pictures of facial expressions that depict someone listening. 2.

Line the children up by birthdays, height, alphabetical order of their first name, surname, age, or shoe size. 3. Organize a collection of colored sticks in advance so that you have the right number for the class and for the number and size of the groups you want, for example, four of each color for groups of four. 4.

Retorik

File_download. Min flykt. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Kulor i hjärtat. Det osynliga barnet. Den sista text vi läste gemensamt i Hjärtat i år var Tove Janssons novell Det osynliga barnet.

Det osynliga barnet

Vi började gemensamt genom att titta på framsidan och samtala om vilke associationer titeln och bilden väckte. Google drive. TLC v 19, Greppa språket, podcasts, checklista. Google drive. TLC v 19, Greppa språket, podcasts, checklista. Appar för elever i behov av särskilt stöd by Tove Andersson. Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Läsårets sista novellsamtal. I mina grupper i Svenska 1 valde vi att avsluta med novellsamtal.

Läsårets sista novellsamtal

Då vi tidigare använt Aidan Chambers modell kändes det naturligt att fortsätta med den. Eleverna visste hur den fungerade och de kunde fokusera på texten i sig och inte så mycket på hur samtalet skulle gå till. För att få ett bra samtal fick eleverna i förväg ut den mall som jag gjort. Grammatikbolaget: Adverblåten. Referatmarkörer. Skc3a4rmavbild-2015-05-21-kl-20-09-14.png (PNG Image, 700 × 390 pixels) ”Ingen temperaturhöjare i relationen” Webbmagistern. Minoritetsspråk - Institutet för språk och folkminnen.

Minoritets

Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Svenska satsdelar frågesport - vetgirig.nu. Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Kamratrespons på avslutningstal.doc. Avslutningstal - mall.doc. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Argumenterande genren. File_download. Argumenterande genren. Sommarprat. Skrivarpromenad. Fahrenheit 451. 19 bilder som bevisar varför det är rätt att bli vansinnig över ...

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola.

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination

Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag. Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre.

Kontakt. Kontakt. Tema/ämnes- övergripande. Retorik – Konsten att övertyga. SVENSKA TEMA. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Källkritik för yngre elever. Talböcker på skolbiblioteket. Sv 7-9 torg Kampanjer Liber. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning

Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.”

Referatteknik med Fröken JE. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Boken vs. filmen - igen - LitteraturMagazinet, Sveriges största litterära mag... Den enda fråga jag själv skulle tänka mig att ställa är Får vi gå nu?

Boken vs. filmen - igen - LitteraturMagazinet, Sveriges största litterära mag...

Kommentera Så där jobbig ska jag också bli när jag slutat. Såna människor.. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum! Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus. Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande.

Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att utveckla ett resonemang i svenska. Att gestalta en upplevelse. Har du någon gång varit med om en upplevelse som du delat med andra? Det kan t ex vara en konsert, en match eller en särskild händelse. När man delar upplevelser med andra kallas det för kollektiv upplevelse. Minns du hur det kändes? Poesifredag – del 2. Under fem fredagsförmiddagar arbetar eleverna på ESTEV med poesi tillsammans med Linnéa i biblioteket. Vi läser dikter av olika poeter och provar framför allt på att själva skriva poesi genom att använda olika skrivmetoder, eller “skrivövningar” som det brukar kallas när en provar att skriva efter tydliga regler.

Under vår tredje träff läste vi en dikt av poeten Gunnar Björling. Att människa. Kielijelppi: Textbindning. Kontrollera att textens olika delar hänger ihop och att tankarna följer varandra på ett logiskt sätt. 1. Bind ihop satser (och meningar) med hjälp av ord som och, men, eftersom och fastän. Sobloggalfa. Hemma. Lärarhandledning: Andra världskriget. Tips och material från lärare. Gräv djupare i texten med sitting drama. ‘Choose Love’ 21-Day Challenge. I never know where interviews are going to take me – but I can almost always be sure they will take me back—back in time. And although most days I try my best to look forward, sometimes it’s enlightening to reflect back and see something I can only see with time. This is my story, as well as a challenge, should you choose to accept … It was this, the second to last question during my interview on Better Worldians Radio that stirred something inside me: “With the success of your book and popularity of your website I imagine you could be busier than ever.

How do you keep the balance and keep living Hands Free?” I briefly described several strategies I used when I began my journey that are still in practice today. Olika_slags_fragor. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läsfixare-bokmärke. Stjärnläsare smart läsare. Helt rätt bok! Skrivprocessen bedömning. En hjälte för mänskligheten.

Vi har nog alla haft en superhjälte som vi såg upp till som barn. Bokpratsspel ny version. 50 olika sätt att redovisa en bok. SVENSKA TEMA. Projekt Ove 8A 2014. #flippatklassrum. Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie. Den knäppa lektionen mellan två arbetsområden. Förintelsens minnesdag - Svenska/SvA år 8. Liv Strömquist Tänker på dig! Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Övningsuppgift talanalys. Lararmalin. Gemensam läsning. File_download. File_download. Nyordslistor. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper.

Vardagstryck & affischer. Jul. Julafton. Fish Bowl. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. ESL Games and Game Board. 5 goda vanor som gör dig mer effektiv. Mobile. En av oss (1) Alternativ läslogg. Tagxedo - Word Cloud with Styles. HTML5 Word Cloud. Canva – Amazingly simple graphic design for blogs, presentations, Facebook covers, flyers and so much more.

Tomten (1941) - Filmarkivet. Page.