background preloader

Emelieandersson

Facebook Twitter

JK Rowling's life advice: ten quotes on the lessons of failure. JK Rowling has some inspirational advice for graduating students – or for anyone in this universe, really.

JK Rowling's life advice: ten quotes on the lessons of failure

Monica Lewinsky: The price of shame. RSA Animate. Bryan Stevenson: We need to talk about an injustice. Well this is a really extraordinary honor for me.I spend most of my timein jails, in prisons, on death row.I spend most of my time in very low-income communitiesin the projects and places where there's a great deal of hopelessness.And being here at TEDand seeing the stimulation, hearing it,has been very, very energizing to me.And one of the things that's emerged in my short time hereis that TED has an identity.And you can actually say things herethat have impacts around the world.And sometimes when it comes through TED,it has meaning and powerthat it doesn't have when it doesn't.

Bryan Stevenson: We need to talk about an injustice

And my grandmother was tough, but she was also loving.When I would see her as a little boy,she'd come up to me and she'd give me these hugs.And she'd squeeze me so tight I could barely breatheand then she'd let me go.And an hour or two later, if I saw her,she'd come over to me and she'd say, "Bryan, do you still feel me hugging you? " And then she said, "I just need you to promise me three things, Bryan.

" Write your story, change history - Brad Meltzer.

Artiklar - Populär historia

Källkritik. Återuppståndelsen. Söndagsmässa.

Återuppståndelsen

Det är fullsatt vid Hillsong Curch Stockholms tredje och sista sammankomst den här söndagen i januari. Pastor Andreas Nielsen berättar att gudstjänsterna ska kännas som en energiboost för besökarna. Sekulariseringen i Sverige har avstannat. Nu går de unga i bräschen för religionen. I strid ström börjar människor fylla nöjespalatset Nalen i Stockholm. . – Hörrni, första låten loopar inte. På båda sidorna om scenen hänger två stora plasmaskärmar med budskapet: »Worship«. Lovsången som följer är mer rockkonsert än gudstjänst.

Varje söndag håller Hillsong Church Stockholm tre gudstjänster i Nalens lokaler, och de är i startgroparna till en fjärde. . – Uppenbarligen fyller vi ett behov. År 2005 höll en av Tysklands ledande filosofer, Jürgen Habermas, som länge hävdat att religion inte hör hemma i det moderna samhället, ett tal där han plötsligt bytte ståndpunkt. Habermas hävdade att religion har slutat vara en privatsak. Sekulariseringen av det svenska samhället verkar ha avstannat. Kristendomens historia. I sex avsnitt får vi följa med på en resa genom kristendomens historia.

Kristendomens historia

Diarmaid MacCulloch, religionshistoriker tar oss med på resan. Första delen handlar om de första kristna. Uppstod verkligen kristendomen i och med att aposteln Paulus reste till Rom från Jerusalem för att förkunna Jesu lära? I första avsnittet berättas att kristendomens ursprung snarare låg mycket längre österut och att dess högsäte kan ha funnits i Bagdad i stället för i Rom. Del 2: Katolicismen. Del 3: Ortodoxi. Del 4: Reformationen. Del 5: Evangelikalismen. Del 6: Tvivlet på Gud. Historisk film som en nyckel till samtiden. Historiska filmer i skolan - källa till olika sorters kunskap Film har under de senare decennierna fått en allt starkare status i skolan.

Historisk film som en nyckel till samtiden

Detta har delvis att göra med att film numera räknas som en del av det vidgade textbegreppet i skolan, men också med det faktum att tillgången till film har blivit större genom modern teknik. Många lärare använder spelfilmer som ett sätt att skapa inlevelse och en djupare förståelse för olika kunskapsområden. Tack vare att många kommunala mediecentraler köper in rättigheter till spelfilmer kan lärare välja bland ett stort utbud av påkostade filmer som har anknytning till undervisningen. En del skolor har också specialavtal med filmdistributörer eller köper filmer med institutionella rättigheter. Det är inte ovanligt att historielärare låter elever analysera historiska spelfilmer ur källkritiska perspektiv. Historiska filmer som samtidsdokument Ulf Zander är docent och forskarassistent i historia vid Lunds universitet.

Tips för lärare Romartiden. Stuff You Missed in History Class. Ett exempel på kommersiellt historiebruk (en reklamfilm från Poolia) För klassrummet.

Lärarbloggar

English literature. 11 must-see TED Talks. The Weird Science of Naming New Products. Photo The announcement came in November with two names attached: one famous, one not, or at least not yet.

The Weird Science of Naming New Products

The famous name was Paul McCartney. Anyone who wanted to try a virtual-reality experience starring the former Beatle — replicating the sensation of standing center stage with him as he sang “Live and Let Die” to 70,000 screaming fans — had only to download a special video file, put the file into an app for their Android phone and slip the phone into a cardboard headset designed by Google. The not-yet-famous name was of the virtual-reality production process that created this experience. Reviewers said it was “mind-­blowingly cool” and an “exciting preview of the future,” but it was also so novel that it had been hard to think of a word to label it. Finding such a name wasn’t easy. Shore, 47, is what is known in the arcane world of corporate branding as a namer. Now he met the three entrepreneurs at their office in Menlo Park. That was enough to get started.