background preloader

Förmågor

Facebook Twitter

Hur kan man synliggöra förmågorna? | TheBig6 | #visombärenförmåga. Ja, den frågan möter jag ofta. Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal. Jag har arbetat med att synliggöra förmågorna i skolan på ett medvetet sätt i ett år nu. Kanske många lärare vill ”få med allt”? Kompletta LPPer och matriser? Eller så känner man sig låst i ett system som inte tillåter ett annat perspektiv?

Eller så vet man helt enkelt inte hur man ska förklara förmågorna så att eleverna förstår? Den här sammanställningen ”The Big 5″ har fått oss att tala om förmågorna i skolan, oavsett pedagogisk roll. För ganska exakt ett år sedan fick jag en idé som jag testade på mina egna barn. Det här var på höstlovet 2012. Att synliggöra veckans förmåga handlar om att ge eleverna ett språk – ett gemensamt språk. Redan andra veckan kände jag att det var något som saknades i sammanställningen ”The Big 5″. Jag vill att alla elever ska känna sig delaktiga i skolan och känna att de har möjlighet att göra sitt bästa. /Lotta. Allvarligt talat om skolans uppdrag – exemplet; Skriv inte om sommarlovet. Skriv inte om sommarlovet! Skriv om det som rör skolan! Låt inte eleverna skriva om sommarlovet.

Det är alldeles för känsligt. Det är också något som hör privatlivet till. Det är en fråga som skapar problem. Skriv inte om sommarlovet. Verka för läroplanen! I läroplanen läser jag om den demokratiska skolan, det är den vi ska verka för, det kan vi göra här och nu, i klassrummet. Koppla på kursplanerna i allt vi gör i skolan! I kursplanerna står vad vi kan göra inom ramen för detta här och nu. Om vi ska skriva om våra sommarlov kan vi relatera dessa berättelser till kursplanernas innehåll. Knyt allt till kursplanerna och läroplanen! Skriv om hur du har använt din engelska denna sommar? Osv… Men skriv INTE om mitt sommarlov!

Men skriv inte om vad du gjort på sommarlovet. Åtskillnad mellan hem och skola, en gränsmarkering! En författare – jag tror Tomas Tranströmer – skrev om hur han inget hellre önskade sig att skolan och hemmet inte flöt in i varandra – utan att de höll sina gränser. Filmer. Lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den... Lottahelsing: Här trappas det inte ner,... Förmågorna | TheBig6 | #visombärenförmåga. Vi som bär en förmåga. Dokumentationsverktyg - The big 5. Big five. Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential? Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor. Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper.

På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor. Sakkunskaper tenderar att bli inaktuella med tiden och då måste eleven fortsätta utvecklas och lära sig. Det ena behöver inte heller utesluta det andra och vår tanke är att medvetet utveckla förmågor och tydliggöra dessa för eleverna samtidigt som vi planerar och genomför arbetet så att eleverna lär sig mängder av sakkunskaper.

Fem viktiga förmågor, bild från opedagogen.se ”The big five” med förklaring av vad respektive förmåga omfattar. Trevlig helg! Bedömning för lärande | TheBig6 | #visombärenförmåga. The Big five lathund reviderad.