background preloader

Monilukutaito

Facebook Twitter

Linkkivinkit ÄIKKÄÄN. Mommy Nearest - 6 Best Children's Libraries in the United States. Some may say books are a dying art (we're looking at you, Kindle lovers) but to us bookworms, libraries are still one of our favorite places in the world.

Mommy Nearest - 6 Best Children's Libraries in the United States

Nothing beats the old books, the rows of unread stories and the cozy corners in which to curl up in with a good read. Every family probably has a local library they frequent, but there are a few special ones around the county that stack up beyond the rest. These libraries cater to kids in big ways! Here is our list of the best children's libraries in the United States. 1. Good Online Bookmarking Tools for Students. Photos du journal - Penguin Random House. School Library Journal. Teacher Librarian. 37 Ways to Help Kids Learn to Love Reading.

Posted 03/26/2015 9:46AM | Last Commented 07/05/2015 8:43AM “A reader lives a thousand lives before he dies, said Jojen.

37 Ways to Help Kids Learn to Love Reading

The man who never reads lives only one.” ― George R.R. Martin, A Dance with Dragons These are powerful words, and they speak to the power of reading to open doors to empathy, adventure, and learning. NYC LB Talk 2015. Lukujuttu. Hyvä koulukirjasto. LUKU-SUOMI. Luku-Suomi (Läs och skriv) oli Opetushallituksen kärkihanke vuosina 2001-2004.

LUKU-SUOMI

Hankkeen tavoitteena oli peruskoululaisten ja lukiolaisten luku- ja kirjoitustaidon parantaminen ja kirjallisuuden tuntemuksen lisääminen. Äidinkielen opettajain ja Luokanopettajain liittojen yhteistyön painopistealue on äidinkielen taitojen kehityksen tukeminen. Hankkeen yhteydessä tuotettuja julkaisuja Luku-Suomessa taottua(pdf) Hankkeen loppuraportti.

Toim. Hyvan_lukijan_resepti.pdf. Uusia ajatuksia Suomeen: tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin teesit. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Suomen tietokirjailijat ry järjestivät vuonna 2014 tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin tilaa ja tulevaisuutta käsitelleitä tilaisuuksia.

Uusia ajatuksia Suomeen: tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin teesit

Keskusteluihin osallistui kustannusalan ja tiedemaailman ammattilaisia ja tietokirjailijoita. Tilaisuuksien viestit on koottu yhteen teeseiksi, tavoitteiksi, joiden toteutuminen on edellytys tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin sekä suomalaisen osaavan yhteiskunnan menestykselle. Kuvanlukutaito. Lukutaidosta puhutaan nykyisin monissa eri yhteyksissä.

Kuvanlukutaito

Perinteisen kirjoituksen lukutaidon lisäksi puhutaan mm. visuaalisesta lukutaidosta, medialukutaidosta ja kuvanlukutaidosta, jopa pelinlukutaidosta. Visuaalisen kulttuurin tutkija Janne Seppäsen (2001) mukaan käsitettä lukutaito käytetään niin monenlaisissa yhteyksissä, että siitä on tullut vertauskuva jonkin taidon hallinnalle. Kuvanlukutaidon sijaan voitaisiin yhtä hyvin puhua kuvan havainnoinnista, kokemisesta ja tulkinnasta. Seppänen esittää kuitenkin, että kuvanlukutaito-käsitteen etuna on, että se viittaa kuvien tulkinnan olevan oppimista vaativa taito. Lukutaito jo kolmevuotiaana – yhä useampi lapsi oppii lukemaan ennen kouluikää. Vielä 15 vuotta sitten murto-osa lapsista osasi lukea ja kirjoittaa ennen kouluikää.

Lukutaito jo kolmevuotiaana – yhä useampi lapsi oppii lukemaan ennen kouluikää

Parin vuosikymmenen aikana alle kouluikäisten lasten lukemisesta on tullut paljon yleisempää. – Meillä kaikki kolme lasta oppivat lukemaan 3–5-vuotiaina ihan itsekseen. Toki heille oli luettu paljon. Jokaisen kohdalla kuitenkin huomasimme vähän kuin vahingossa, että lukutaito on saavutettu, sanoo heinolalainen Minna Repo. Lasten lukemista tutkineet Jyväskylän yliopiston professori Marja-Kristiina Lerkkanen ja Itä-Suomen yliopiston alkukasvatuksesta vastaava yliopistonlehtori Martti Siekkinen kertovat, että lukutaito opitaan yhä nuorempana. – Varhaisten lukijoiden osuus on nykyisin noin kolmasosa lapsista, Siekkinen toteaa. 25 Ways Schools Can Promote Literacy And Independent Reading. Read All About It! Our 50 All-Time Favorite Chi... Tutkimus: Hyvä kirjallisuus kehittää kykyä ymmärtää muita ihmisiä. Hyvä romaani kehittää lukijansa aivoja aivan toisella tavoin kuin silkaksi viihteeksi luettu kirjallisuus, kertoo tuore yhdysvaltalainen tutkimus.

Tutkimus: Hyvä kirjallisuus kehittää kykyä ymmärtää muita ihmisiä

Sen mukaan korkeakirjallisuus antaa lukijalleen taitoja ymmärtää kanssaihmisten ajatuksia, tunteita ja käytöksen syitä. Newyorkilaisen New School of Social Research -yliopiston väitöstutkimuksessa verrataan kahdenlaista kirjallisuutta. Väitöskirjan tekijä David Kidd kutsuu toista jännää-mutta-kaavamaista-kirjallisuudeksi, ja toista sellaiseksi, jossa vastuu jää lukijoille ja joka siksi herättää heissä laajan kirjon tunteita.

Vaikka jotkut koehenkilöistä sanoivat, etteivät pidä korkeakirjallisuudesta, se ei heikentänyt heidän tuloksiaan tunteiden tunnistamisessa. Tällaisen kirjallisuuden maailmoja kansoittavat hahmot, joilla on tekemisilleen selittämättömiä motiiveja. Kidd ja hänen ohjaajansa sosiaalipsykologi Emanuele Castano tulivat kokeissaan siihen tulokseen, että moniselitteiset tekstit antavat eväitä myös todelliseen elämään. _opas. Hyvan_lukijan_resepti.pdf. Lasten tilastollinen vuosikirja. Lauantaivieras: Lukuintoa monin tavoin. Hs. Ensiksi kannattaa kertoa hyvät uutiset.

hs

Joka kolmas suomalainen tarttuu tänäänkin kirjaan ja viettää sen parissa keskimäärin puoli tuntia. Käynti kirjastossa kuuluu monella jopa viikoittaiseen ohjelmaan. Lukutaito on Suomessa maailman huippua, ja suomalaiset käyttävät taitoaan ahkerasti. Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta. 7. lokakuuta 2014 | Outi Kallionpää Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa.

Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta

Uusiin opetussuunnitelmiin tuleva monilukutaito voi tarjota väylän näiden uusien kirjoitustaitojen opiskeluun, mikäli aktiiviseen osallistumiseen ja luovaan sisällöntuotantoon ohjaavat uudet kirjoitustaidot nostetaan tasaveroisesti uusien lukutaitojen rinnalle. Uudistuksella on kuitenkin jo kiire, sillä oppilaat elävät vapaa-ajalla pitkälti jo uusien kirjoitustaitovaatimusten keskellä. Kun puhutaan kirjoittamisen opetuksesta, törmätään väistämättä englanninkieliseen literacy-termiin, joka tarkoittaa sekä lukutaitoa että kirjoitustaitoa. Literacy käännetään suomeksi yleensä joko tekstitaidoiksi tai pelkästään lukutaidoksi, jolloin se saattaa sivuuttaa kokonaan käsitteen toisen puolen, eli kirjoittamisen. Minna Harmanen - Monilukutaidon perusteet -seminaari, tiivistelmä ActLib - lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen. Tällä sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa.

ActLib - lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen

Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja: kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden opetukseen tarkoitettuja materiaaleja ja tehtäviä. Kirja-arkkuja on laadittu syksystä 2013 lähtien Toiminnallinen kirja-arkku -hankkeessa (Active Library). Kirja-arkkuja on rakennettu eri teemoihin, kuten kansantarinoihin, faabeleihin, sananlaskuihin ja ruokakulttuuriin. Koneen Säätiö merja.a.kauppinen@jyu.fiMerja Kauppinen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos ****************** pia.barlund[at]jkl.fiPia Bärlund, Jyväskylän kaupunki, perusopetuspalvelut.