background preloader

Ebou

Facebook Twitter

Educa 2.0

E-learning. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Blog de xavier rosell. Blog de xavier rosell. Intranet de Servei Educatiu del Baix Ebre. Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament - Ensenyament implanta el programa eduCAT 2.0 al cicle superior de primària i a tot l'ESO. Departament d'Ensenyament. Mapa d'aprenentarge sobre educat 2.0.