background preloader

School

Facebook Twitter

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων - didaske. Εργασίες Πληροφορικής. Karakiza-tsampika. Γ’ Τάξη Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

karakiza-tsampika

Καθορισμός εξεταστέας–διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2010-2011 Προγραμματισμός Ύλης Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2008 Δομημένος Προγραμματισμός Σχετικά με το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δομημένος Προγραμματισμός», διευκρινίζεται ότι ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου, αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου (Προγραμματισμός Υπολογιστών των Αλ. Β) Με λογικό διάγραμμα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) του βιβλίου. γ) Με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal.

Πίνακας Εντολών Ψευδοκώδικα Test στο Δομημένο προγραμματισμό 1. Arkportal.ut. Graasp - A space for everything. How to Introduce RRI at school through project- and inquiry-based learning in STEM - RRI Tools. Involving students and teachers in reflecting on the role of research and innovation (R&I) fosters sustainable interactions between schools, researchers, industry, and civil society organisations.

How to Introduce RRI at school through project- and inquiry-based learning in STEM - RRI Tools

Εργαλεία Αξιολόγησης και Βράβευσης των μαθησιακών διεργασιών και επιτευγμάτων διερώτησης. Ark of Inquiry. Evaluation instruments The Ark of Inquiry project aims to build a scientifically literate and responsible society through inquiry-based science education and by providing learners with meaningful feedback to improve their inquiry proficiency.

Ark of Inquiry

The evaluation system assesses pupils’ progress in inquiry proficiency by measuring their inquiry skills on three levels of proficiency running from novice to basic to advanced inquiry skills. This toolbox contains tools and procedures to evaluate pupils’ inquiry proficiency and challenge their RRI competences. The toolbox puts an emphasis on formative assessment: reflect on what has been done in order to decide what needs to be done next. Engage in Greek. Science, technology, and mathematics resources for teachers - ECB. Go-Lab. Go-Lab. Untitled. LessonLAMS. EdWeb: A professional online community for educators. 20 Things I Learned About Browsers and the Web. IllustrationChristoph Niemann Writers/EditorsMin Li Chan, Fritz Holznagel, Michael Krantz Project CuratorMin Li Chan & The Google Chrome Team DesignFiPaul Truong DevelopmentFi Very Special Thanks To.

20 Things I Learned About Browsers and the Web

Safe Search Kids. The Safe Search Engine for Kids. Search. Thing 31: Digital Portfolios for Students. What is a portfolio?

Thing 31: Digital Portfolios for Students

“A student portfolio is a compilation of academic work and other forms of educational evidence assembled for the purpose of (1) evaluating coursework quality, learning progress, and academic achievement; (2) determining whether students have met learning standards or other academic requirements for courses, grade-level promotion, and graduation; (3) helping students reflect on their academic goals and progress as learners; and (4) creating a lasting archive of academic work products, accomplishments, and other documentation.” O δάσκαλος του σήμερα στο σχολείο του αύριο. Άννα ΠαππάΔασκάλα-Συγγραφέας Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι Η μακρόχρονη προσπάθειά μου, που διαρκεί είκοσι και πλέον χρόνια, στοχεύει στο να συνδέσω την επιστημονική γνώση με την εκπαιδευτική πρακτική.

O δάσκαλος του σήμερα στο σχολείο του αύριο

Μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες, την παιδαγωγική φιλοσοφία και τις επιστημονικές θεωρίες για τη μάθηση, ανάπτυξη και διδασκαλία, διαμόρφωσα την προσωπική μου πρακτική, όπως κάθε δραστήριος εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει τη δική του και με βάση αυτή αντιλαμβάνομαι και αντιμετωπίζω τη διδακτική πραγματικότητα.

Ως προσωπική θεωρία λοιπόν υπόκειται σε ανοιχτή κριτική, σχολιασμό και αξιολόγηση. Στο σχολείο που εργάζομαι οι συνάδελφοι μου φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα έχοντας ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή μάθησης. Υπάρχουν πολλές διαδρομές, τόσες όσες είναι και οι δάσκαλοι. Σε μια τάξη συνυπάρχουν παιδιά: • Που παρουσιάζουν υστέρηση, παρουσιάζουν αργή πορεία στην κατάκτηση της γνώσης, κυρίως αργούν να διαβάσουν, να γράψουν. • Άλλα παιδιά είναι τα χαρισματικά ή ταλαντούχα παιδιά.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου » Β2-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δείτε ποια προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε κατά την επιμόρφωση σας.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου » Β2-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ Γενικού μέρους (Μάρτιος 2013). Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη. Στη βιβλιοθήκη αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να «καταθέτουν» υλικό (σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό) χαρακτηρίζοντάς το με κατάλληλα μεταδεδομένα (πχ Δημιουργός/ Συγγραφέας, δικαιώματα, Λογισμικό που αξιοποιεί, Γλώσσα κ.α.) και να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης.

Η δομή/ οργάνωση της βιβλιοθήκης βασίζεται στην παρακάτω ακολουθία/ «δέντρο» ταξινόμησης: Κλάδος εκπαιδευτικών (πχ. ΑΡΧΙΚΗ - Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο Κύριος των Υπολογιστών. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Ο ηλεκτρονικός φάκελος/χαρτοφυλάκιο του μαθητή (e-Portfolio) μπορεί να οριστεί ως μια συλλογή από ψηφιακά αντικείμενα που μπορεί να περιλαμβάνει: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, λύσεις ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν μια σειρά από παιδαγωγικές διαδικασίες και σκοπούς αξιολόγησης (Abrami and Barrett, 2005).

Η τεχνολογία στην εκπαίδευση

Λήμμα: port•fo•lio> Ιταλικά: portafoglio> Λατινικά: portare: ([«μεταφέρω»]> ΠΙΕ ρίζα *per– [«οδηγώ», «διαπερνώ»] > η ΠΙΕ ρίζα *prtu– [«μετάβαση», «πέρασμα»] )+ foglio: ([«φύλλο φυτού», «φύλλο»: εντύπου, υλικού]> ΠΙΕ ρίζα: bʰel [«ανθίζω»]> Λατινικά: Folium, flōs> Ελληνικά: φύλλον [phullon])] Το e-Portfolio του μαθητή αποτελεί σημαντικό εργαλείο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Είναι ένα προϊόν που δημιουργείται από τους εκπαιδευόμενους και αποτελεί μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν την εμπειρία, τα επιτεύγματα και τη μάθηση. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι των e-Portfolio (Regis, 2003): Πιστοποίηση Μαθητών σε Ικανότητες ΤΠΕ. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση. Edutorials.gr - Θέματα πληροφορικής και εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση Β' Επιπέδου - 31) Σενάρια - AppInventor. Μάθηση 2.0. 8 Awesome Educational Infographics for Teachers.