background preloader

Master Pedagogiek

Facebook Twitter

De mens leeft vooral in illusies - NRC Reader. De mensheid dankt haar succes aan zijn vermogen tot samenwerking. En dat danken we weer aan het vermogen in gezamenlijke ideeën te geloven. Maar als jager/verzamelaar waren we waarschijnlijk gelukkiger dan nu, vermoedt de kritische historicus Yuval Harari. De eerste 3 artikelen zijn gratis. Na dit artikel nog 2 te gaan. Word nu lid van NRC Reader en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen Krijg onbeperkte toegang Yuval Noah Harari (1976) werd geboren in Haifa en is opgeleid als middeleeuws historicus. De mensheid heeft het in de afgelopen 100.000 jaar prima gedaan.

Bij Harari krijgt de lezer geen verhaal van genoeglijke vooruitgang voorgeschoteld, eerder een ijskoude analyse waarin ernstig wordt getwijfeld aan de vooruitgang. De uitvinding van het schrift was misschien handig, schrijft Harari bijvoorbeeld, maar leidde toch vooral tot hokjesdenken. Ooit begon Harari als mediëvist aan de beroemde Hebrew University in Jeruzalem. Er staan óók vrolijke zaken in zijn boek. Myrd - Blijf Nog Even. Zoek, maak en deel leermateriaal. Alles » Alles » Zoek. Www.abcmante.nl/Handleiding strategisch debatteren - ABC Mante 2006.pdf. Het is gedaan met de generalisten | Bas Bouwman's Blog. De charme van inkoper zijn in een ziekenhuis is dat je van alles en nog wat mag inkopen: Van toiletpapier tot een MRI. Steeds meer interne klanten, gedwongen door bezuinigingen, gaan aan de slag met inkoop.

Er is geen huisje meer heilig. Tot hier gaat het goed voor de inkoper die zich generalist noemt. Echter, die zelfde interne klant wil alleen met een specialist samenwerken die van de hoed en de rand weet. Aangezien een ziekenhuis inkoper niet over actuele kennis beschikt van circa 90 productgroepen wordt steeds vaker een beroep gedaan op (externe) inkoopspecialisten die alles weten van een productgroep. Blijft er dan niets meer over voor de inkoper ‘oude stijl’? In het veld van de inkoop van medische goederen en diensten is sprake van een aanzienlijk aantal productgroepen die allemaal de nodige kennis vragen van enerzijds de producten en hun toepassing en anderzijds de leveranciers en technologische innovaties.

“Hiërarchie verdwijnt en specialisme wordt leidend” - Blogs - Myler community. Landelijk project 'achter de voordeur/ multi probleemgezinnen - Google zoeken. Landelijk Congres Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen. Landelijk congres Achter de Voordeur Multi-Probleemgezinnen - Voor de Jeugd. Nexis® International: Document. Van generalist naar specialist - Google zoeken. AGCO Automotive Repair Service - Baton Rouge, LA - In-House Specialist. At one time most automotive shops were general repair shops. This meant they would repair almost anything on the vehicle. Over the years certain shops began to specialize. For instance, automatic transmission or air conditioner specialty shops. Specialization offered many advantages. It is much easier for a technician to stay current in a single field and specialist gain experience very quickly. A vehicle towed to a transmission shop may have to be moved if the problem expands beyond their specialty.

Within our shop, each technician is a specialist in their respective field. Is it Better to Be a Creative Generalist or a Specialist? Sharebar Image © Dave Gray, reproduced by kind permission If creativity is your livelihood, is it a good idea to pursue multiple interests and develop a range of skills, or should you focus on one or two key talents and become the best around in your specialism? I’m asking the question because two of my favourite blogs take completely opposite positions on this issue. In the red corner, Steve Hardy devotes his entire blog to the concept of the Creative Generalist, and recently wrote an excellent post about What Specifically Do Generalists Do?.

The idea enrages me so much that every time it pops up I feel the need to reach for a hammer, like I’m playing a blogging version of whack-a-mole. At the risk of getting whacked by Scamp’s hammer (and of mixing metaphors) I’m going to look at both sides of the question and see if I can referee the fight. The Case for Creative Generalism Photo by tjscenes In his blog post What Specifically Do Generalists Do? The poet W.B. The Case for Specialism. Doe het nou niet! (16) De specialistische generalist of …. Veel kandidaten doen van alles om het cv beter aan te laten sluiten op het functieprofiel. Toont het bedrijf net zoveel betrokkenheid bij het opsommen van de taken en vaardigheden?

Is het opgemaakte profiel 100% representatief voor wie er gezocht wordt? Gezonde achterdocht kan geen kwaad. In veel functies zitten taken die zowel specifiek als algemeen zijn. Heeft het zin een cv hier naar toe te schrijven? Vaak niet. Wat zeker geen zin heeft, is beschrijven dat je zowel een specialist als een generalist bent. De vraag is wat het toevoegt? Bij een specialist denken we vaak aan een medisch beroep. Dit in tegenstelling tot een generalist. Over de Auteur Recruiter/Headhunter Management, Finance & Payroll, Nobelist, Spreker & Consultant Strategisch Recruitment, Blogger. Wat zijn jouw competenties? | Jobbird.com.

Er zijn veel competenties. Teveel om allemaal op te noemen. Bij veel overheidsinstellingen zoals de Politie en de Belastingdienst wordt daarom een praktische hoofdindeling gebruikt. Daarin worden de volgende competenties onderscheiden: 1. Plannen en organiseren Leidinggeven Visie Resultaatgerichtheid 2. Verpleegkundig specialist is aanwinst.

Eerste ervaringen in kinderkliniek Zwolle: betere zorg en minder kosten In de Amalia Kinderkliniek in Zwolle worden sinds 2007 verpleegkundig specialisten opgeleid en ingezet in de algemene kindergeneeskundige praktijk. Een nuttige zet, zo blijkt. De Amalia Kinderkliniek in Zwolle is een grote tweedelijns kindergeneeskundige praktijk in een topklinisch ziekenhuis, met derdelijnsfuncties op het gebied van onder andere neonatologie, kinderlongziekten en maagdarmleverziekten bij kinderen. Tot 2005 bood de afdeling opleiding aan zeven aiossen uit twee verschillende universitaire opleidingsklinieken. Daarnaast waren er vijf aniossen werkzaam. Tezamen waren zij verantwoordelijk voor het afdelingswerk en de voordiensten.

Opleiding De kliniek heeft er toen voor gekozen om de hiaten niet op te vullen door het inzetten van meer aniossen, maar door het opleiden van verpleegkundig specialisten. Supervisie Elk kind wordt ook door de kinderarts gezien Voordelen Financiering Eerste ervaringen Samenvatting 1. Biografie H.J. Schoo. H.J. Schoo Hendrik Jan Schoo, onderwijzer, journalist, bladenmaker, hoofdredacteur, uitgever, columnist, was een raadselachtige man. Hij had veel vrienden en was trouw aan die vriendschappen, maar onderhield de contacten met hen voornamelijk gescheiden. Hij kon buiten zinnen raken van woede, maar ook galant en teder zijn; hij was een intellectueel en een bouwvakker. En gevoelig: Schoo was makkelijk tot tranen geroerd. Door Liesbeth Wytzes Schoo was een ouderwetse man die hechtte aan trouw en moraal, maar ook overspelig. Hij trok de leidersrol makkelijk naar zich toe, en kon tegelijk moeilijk nee zeggen.

Drank en vrouwen Schoo werd op 10 november 1945 geboren als tweede kind in een gezin van uiteindelijk vijf kinderen. Zijn moeder Marianna Alida Fransz (1917-1995) werkte na de scheiding in de verpleging. Wandelingen Gelovig waren ze niet. Schoo omschreef dat niksisme in een column in 2003 als ‘gestaald ongeloof’ en ‘glasharde illusieloosheid’. Dat was Hendrik Jan ook niet. In Memoriam Doeschka | De Republiek. Doeschka Meijsing hield van het stellen van Pertinente Vragen.

Het was haar geliefde gezelschapspel. Ze speelde het met sardonisch genoegen. Halve antwoorden werden niet geaccepteerd. Van wie hou je het meest, van je vader of je moeder? Dat antwoord lag op het eerste gezicht niet zo voor de hand. Toen Doeschka in 1975 haar essay ‘De zusjes van Shakespeare’ schreef voor De revisor was dat meteen een beginselverklaring over haar eigen toekomstige schrijverschap.

Doeschka Meijsing als redactrice van Vrij Nederlands Boekenbijlage, 1978 Het lyrische beginsel van de roman betekende dat de bron van het schrijven zich alleen maar in de individuele roerselen van de schrijver kon bevinden. Wat haar dwars zat stond steeds in een gespannen verhouding tot wat eigenlijk de bedoeling was: een trouwe, harmonische, paradijselijke toestand. De ontrouw van ‘de moeder’ leert Doeschka Meijsing langzaam iets, ook al blijft het altijd schrijnen, tot en met in Over de liefde , de ontrouwroman bij uitstek.

SPH. Hermanns is belangrijk pleitbezorger van Wraparound Care, een model in de jeugdzorg waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. De jeugdzorg wordt volgens Jo Hermanns teveel gestuurd door professionals die weten wat goed is voor cliënten. De denkwijze is dat professionals analyseren wat er misgaat in het leven van hun cliënten, een plan maken om dat aan te pakken en te veranderen. Dat hoeft op zich niet slecht te zijn vindt Hermanns, maar zo’n benaderingswijze kent volgens hem twee problemen. ‘Het leidt allereerst niet tot oplossingen waar mensen iets aan hebben. De inzichten van professionals voegen niets toe aan wat mensen al weten. Niet adequaat opgelost Niet zo verwonderlijk, zo betoogt Hermanns, dat in zo’n jeugdzorgsysteem dat we in Nederland kennen, waarin de regie ligt bij de professional, opvoedingsproblemen niet adequaat worden opgelost.

Wraparound Care-model. Het duivelse dilemma: generalistisch of specialistisch? Motivatie | leerstijlen en vakdidactiek | trends | mediawijsheid | Mens & Maatschappij | donderdag 1 maart 2012, 09:57 Een brood: in een ver verleden werd het nog gemaakt door één persoon. Daarna gingen we ons specialiseren. De een verbouwde het graan, de ander fabriceerde de oven en weer een ander bakte het brood. En we specialiseerden ons verder. Aan ons hedendaags dagelijks brood werken inmiddels vele specialisten, in binnen- en buitenland. De een sleutelt in een laboratorium aan gistsoorten, de ander ontwerpt thermostaten voor in de ovens, weer een ander koopt graan in in een ver buitenland.

Vraagje: als de samenleving om steeds gespecialiseerder specialisten vraagt, waarom bieden we onze kinderen op school dan nog altijd een programma dat opleidt tot matige generalisten? Terug naar het specialiseren. Sommige scholen kiezen voorzichtig voor de mogelijkheid je als leerling te specialiseren. Masteronderwijs Hogeschool Utrecht scoort goed - Hogeschool Utrecht. Het masteronderwijs van de HU eindigt in de Keuzegids Masters 2012 in de top drie van beste hogescholen. De gids vergelijkt opleidingen van universiteiten en hogescholen in Nederland die deze studies aanbieden.

Studenten en experts zijn positief over het masteronderwijs van Hogeschool Utrecht (HU). Opvallend goed scorende opleidingen zijn onze masters Pedagogiek, Advanced Nursing Practice en in het Special Educational Needs (SEN). Studenten oordelen vooral positief over deze opleidingen vanwege de aanwezigheid van een goed docententeam en een goede verdeling van de studielast. Het College van Bestuur toont zich tevreden met de uitkomst. “Masteropleidingen zijn vanuit onze koers op leven lang leren belangrijk. Ook hier blijkt weer dat de studenten de kennis en inzet van onze docenten en docententeams bijzonder waarderen.”

De HU verzorgt ruim 30 masteropleidingen. Generalistisch werken rondom jeugd en gezin. Generalist versus specialist. Zakelijk Netwerken - Profileren als specialist of generalist. Generalisten en specialisten: tegenpolen of partners | Lumax Producties | Verbindend samenwerken. Veel HR-generalisten zijn ermee bezig: Business Partner worden, vriendje van het (hoogste) management. Maar ondertussen is de HR-afdeling meer en meer verdeeld geraakt tussen de generalisten enerzijds en de (diverse) specialisten anderzijds. Terwijl het HR-vak samenwerking, (professionele) ontwikkeling en verbinding moet uitstralen, heeft de interne werkelijkheid soms meer van doen met tegenwerking, demotivatie en hokjesgeest. De HR-professionals planten een bom onder recruitment of onder het HR-vak in het algemeen en poetsen daarna hun P&O-bril schoon.

De gevleugelde uitspraak luidt: waar twee vechten, hebben er twee schuld. Laten we daarom de twee posities, generalist en specialist eens nader bekijken om de oorzaak van de wederzijdse wrevel te achterhalen en hiervoor een oplossing te zoeken. Brede kennis van het HR-vak Om een HR-generalist te zijn heb je een brede belangstelling en nieuwsgierigheid nodig. Gespecialiseerde kennis van een HR-domein Ivoren toren en oppervlakkige arrogantie.

Persoonlijkheidsmodellen. Het is goed om af en toe kritisch naar jezelf te kijken. Niet kritisch in de zin van afkeurend, maar met het doel om een goed oordeel te vellen. Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Past het werk dat je doet wel bij je, of zou ander werk beter aansluiten bij je talenten? Wat zijn je talenten eigenlijk, en waar liggen je zwakke punten? Persoonlijkheidsmodellen kunnen je een helpende hand bieden bij een kritische zelfreflectie en zelfonderzoek . Ze geven je aan welke vragen je moet stellen om jezelf beter te leren kennen. Enkele veelgebruikte persoonlijkheidsmodellen voor de werksituatie: Het enneagram : een model dat teruggaat op een van de eerste persoonlijkheidsmodellen, uit de oosterse oudheid. Anke Nel van Vorstenbosch, trainer bij een groot ziekenhuis : "Ik heb eens het teamrollenmodel van Belbin gebruikt bij een team dat niet goed functioneerde.

Wat is een persoonlijkheidsmodel? Door persoonlijkheidsmodellen te gebruiken, ontwikkel je mensenkennis . Andere voorbeelden Zelfmanagement. Generalist. Een generalist is iemand die weinig weet van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist, die veel weet van weinig. Een generalist is breed en oppervlakkig opgeleid. Hij heeft in zijn opleiding vakken uit verschillende disciplines gevolgd, bijvoorbeeld bedrijfskunde, economie, recht, personeel en arbeid, marketing, psychologie enzovoorts. Hij is in staat een probleem vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken te benaderen. Hij kan goed met mensen omgaan. Het begrip generalist is aan inflatie onderhevig. Let wel dat het generalisme ook in je nadeel kan werken bij sollicitaties. Natuurlijk zijn er veel lonkende functies op hoog niveau die een generalistische inslag vragen.

Carrièretip: zorg dat er altijd een paar dingen zijn waarvan je kunt zeggen: daar ben ik écht goed in. Een generalist begint relatief snel in een algemene, brede functie. Dan is het misschien tijd om een richting te kiezen. Misschien solliciteer je op de verkeerde banen. Voorbeelden van generalistische beroepen zijn: De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist? | Archief | Website van TPO | Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.

De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist? | Archief | Website van TPO | Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning. Generalist specialist basisvoorziening. Www.agora.nl/Portals/31/thema/van-betekenis/2011-Hetlaatstewoord-Interview-SuzannavdHunnen.pdf. Space Oddity. Marx - Filosofie. Wat is het verband tussen kunst en opvoeden? | Pedagogiek in Praktijk.