background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

The Illustrated Professor. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.

The Illustrated Professor

Metaphors We Live By, George Lakoff and Mark Johnson In the past twenty years or so of teaching introductory courses in writing and in literature, I commonly encounter students who dislike reading, but I am most dismayed when they blame texts for their own difficulties. They say that a reading assignment is boring or hard to understand. They indicate that the novel, story, poem, or play is acting in a way they don’t like. Some talk about texts as if they were human, and then blame them for acting badly. In response to these frequent encounters, and on the advice of a wise colleague, I reached out to Louise Rosenblatt’s Literature as Exploration. I then decided that Rosenblatt’s ideas would be even more useful to my students if I could represent them visually.

Reading Portraits I even thought I would make a study of their drawings and develop some scholarly conclusions. Den knäppa lektionen - med knappar. Öppna frågor. Frågebatteri. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. BFL frågebatteri. Språkutvecklande arbetssätt. Läs- och skrivdagen. Då har jag varit och föreläst för lärarfortbildningarna i Stockholm på Läs- och skrivdagen.

Läs- och skrivdagen

Första gången med mikrofon och på en liten scen. Skrämmande men roligt! Här på länken kommer man till Slideshare om man är intresserad av min Power Point. Den som gäller för lärarfortbildningarna är Stötta, modellera och utmana. Ämnesområden - Institutet för svenska som andraspråk ISA, Göteborgs universitet. Genrepedagogik i teori och praktik. SVA-lärarna utbildas i genrepedagogik. Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål. Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål

Språkutvecklande arbete. Filmer om Genrepedagogik och språkutveckling. Cirkelmodellen. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. Magister Björn — Fria fantasier, stödjande strukturer - och ett... En berättelsestruktur växer fram. Under vårterminen när jag satte mig ner och skulle formulera omdömen för mina elever var det helt plötsligt väldigt tydligt att alla mina elever hade en gemensam nämnare, de behövde alla utveckla sina berättande texter så texterna "har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling" (Lgr 11).

En berättelsestruktur växer fram

En del av det centrala innehållet för att arbeta med just detta är "Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning" men jag valde att återknyta till de genrepedagogiska begrepp vi redan arbetat med inom den narrativa (berättande) genren under året. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Arbetar du på en skola med flerspråkiga elever?

Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här!

Behöver du och dina kollegor mer kunskap och tips och idéer om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska? Eller hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande med alla elever i alla ämnen? Hur man som lärare kan stötta elevernas litteracitet inom olika ämnen? Starta en studiecirkel med kollegorna med hjälp av vårt material! Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Genrepedagogik i Rinkeby.

Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen.

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Kopplingsschema. Komponenter. Klassrummet Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Komponenter

Klicka här för att komma till Klassrummet Kontakta mig Lena Rydorff, marknadsförarelena.rydorff@sanomautbildning.se08-587 642 05. Cirkelmodellen spar tid! Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen.

Cirkelmodellen spar tid!

Stärk språket - stärk lärandet. Låt språket bära. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Förstelärare. Känner mig så lyckligt lottad! Fick äran att tillbringa en förmiddag hos förskoleklassen.

Eftersom det är ganska många 6-åringar, ca 42 stycken, beslöt jag tillsammans med de tre förskolepedagogerna att vi skulle dela klassen i tre grupper. Vi beräknade att ungefär 40 minuter per grupp skulle bli lagom. En speciell dag var det i fredags då vi skulle starta upp arbetet kring den nya högläsningsboken Lyckostjärnan.

Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften.

Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här!