background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Skrivprocess. Fult språk. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk. Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med.

De elever som varit frånvarande när kapitlet lästes, och för vilka sammanfattningen är extra viktig, tröttnar på att lyssna efter en stund. Nästa gång ja. Måla rita skriva.

Språklära

Att stava. Läsa och skriva. Skrivprocessen3. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Skrivprocessen5. Skrivprocessen1. Skrivprocessen bedömning. Svenska. Intervjua kändisar | Cecilias bikt. ”Jag ska göra mina första ”skarpa” intervjuer den närmsta veckan och går runt med lite nervös-fladder nu. Blir du fortfarande nervös när du ska göra intervjuer? / Sandra” Svar: Ja, jag har gjort över 100 intervjuer men blir fortfarande alltid väldigt nervös innan. Här är några knep eller vad man ska säga, som jag brukar använda mig av: * Är det ”vanliga” personer jag ska intervjua som inte är vana vid att bli plåtade och intervjuade så tänker jag mig in i deras situation.

. * Oavsett om jag ska intervjuas eller själv intervjua så försöker jag ”landa i rummet” . * Här är ju alla olika men jag skriver alltid på datorn om det är en längre intervju (inte vimmelintervjuer!) * När jag gör frågorna försöker jag sätta upp dem i ett ”flow”. så att jag börjar med de snälla ”kallpratsfrågorna” för att sen komma in på tyngre grejer och försöker göra det så kronologiskt som möjligt. . * Klä dig så du känner dig bekväm och cool.

. * Våga vara personlig! 3 kommentarer | Kommentera. En intervju - med strukturerade förberedelser. Att prata med bokens karaktärer.