background preloader

Prévention et solutions / Voorkomen en oplossen

Facebook Twitter

Die burn-out heb jij zelf georganiseerd! - Verander Je Leven. Your Mind & Body Are Not Separate. This Chart Explains It All. Burn Out - European Institute for Intervention and Research on Burn Out - EIIRBO. Anger vs Angry | International House of Reiki. Of the teachings in Usui san's precepts, one has been more challenging for me, and that is the precept on anger. Looking back at my growing years, I can see the streak of temper that has surfaced now and then since childhood. What would cause an explosion of that temper, for me, would be some experience where I was judging someone or some situation as being unfair, irrational, or stupid.

I guess one can say that it has been a part of "my personality". The targets of these temper explosions could be anyone, but often it was always the dear ones, the ones that really mattered in my life. In contemplative moments, through the years, on the one hand, I'd feel guilty or ashamed for these transgressions, and on the other hand, I'd try to justify the same as something necessary to "correct them" for their own good! Enter Reiki in 2001 into my life. Through the journey till today (2014), the temper explosions have softened. It was clear to me that I didn't entirely grasp this whole anger thing. Online_training. Voor mensen die al lange tijd met stressklachten rondlopen en die hun leven willen veranderen.

In 5 maanden rust in je leven, zodat je weer kunt genieten van het leven. Breek uit de stressspiraal die je gevangen houdt. Herken je een of meerdere van onderstaande situaties? Je bent er helemaal klaar mee! Maar gelukkig… Je kunt uit deze situatie komen, zodat je rust krijgt en weer gelukkig wordt. Ik heb jarenlang gezocht naar een oplossing. Totdat ik analytische psychologie studeerde en het kwartje viel. Nu weet ik hoe ik mijn eigen leven vorm kan geven zoals ik dat wilt.

Wil jij dat ook? Doe dan mee aan de online training die je leert hoe je je leven weer in eigen hand neemt. “Gelukkig en Zelfbewust Leven en Werken Zonder Stress” Een programma van 5 maanden die je online, dus thuis in je eigen omgeving, en in ruime tijd met lotgenoten kunt volgen. Wat levert mee doen je op? Je bouwt stap voor stap een stevige basis op, waar je veel profijt van hebt in je verdere leven, want: P.s. Transform Your Life With the Power of Ritual.

How often do you brush your teeth? It sounds like a silly question, and your answer is, of course: every day. You don’t even think about it; it just happens like clockwork. As a result you have a prettier smile, less tooth decay and gum disease, and far fewer dental bills. In other words, this simple daily ritual is perpetually transformative. As adults in an over-stimulated and stressful world, it’s difficult to create habits like this. We feel powerless to control what’s going on in our heads, much less stay focused and disciplined enough to make big life changes. The best way to quiet the mind and unlock your inner power is to start small when creating new daily rituals. You can connect with and reclaim your power starting right now, and if you stick with it, you can transform your life. Set the Intention Close your eyes, take a few deep breaths, and ask your deeper self, “What would I most like to shift or manifest in my life right now?”

Start With a Small Victory Use a Power Symbol. La méthode Vittoz contre le stress. Un médecin pas comme les autres En 1863, Roger Vittoz nait en Suisse et grandit dans une famille aisée et cultivée. Il fait ses études de médecine, obtient son diplôme, mais la scarlatine qu’il contracte à la même époque va le laisser exsangue. Incapable de se concentrer, épuisé, Roger Vittoz cherche comment retrouver toutes ses facultés et surtout, comment exercer à nouveau son métier sans redouter une défaillance. Pas à pas, il met au point une méthode et parvient à se soigner. Lorsqu’il constate les effets bénéfiques de la technique qu'il a mise au point, Vittoz l’applique ensuite à ses patients et le succès est immédiat.

Vittoz réussit à soigner des malades dits incurables, on se presse chez lui, le train qui mène à son village est rempli de patients qui viennent le consulter. Jusqu’à sa mort, Roger Vittoz soigne, soulage et guérit à l’aide de sa méthode. Vittoz et Freud, deux méthodes opposées Pour Vittoz il faut revenir à ici et maintenant. Utilisez vos 5 sens C’est moi qui décide ! 3 must do’s bij burn-out | Van burnout naar werkgeluk, schittering en bevlogenheid. Burn-out kent tientallen behandelmethoden. Ik sta vaak versteld waar mijn klanten allemaal geweest zijn voordat ze bij mij terechtkomen om te herstellen van burn-out. De fysiotherapeut, de haptonoom, de sportschool, de masseur, de huisarts, de bedrijfsarts, de cardioloog, de neuroloog, de psycholoog, de psychotherapeut, de psychiater, de kliniek voor onbegrepen ziekten zijn maar een paar van de deskundigen die mensen met burn-out in hun zoektocht te zien krijgen.

Laatst sprak ik iemand met een burn-out die zich tot een professional organizer wendde om haar leven en huishouden op orde te krijgen. Vaak gaan mensen van de ene hulpverlener naar de andere, zonder het gevoel te hebben echt geholpen te zijn. Ik heb lang nagedacht over dit fenomeen. Veel hulpverlening gericht op burn-out is eenzijdig. Ik pleit voor juiste, transparante informatie over burn-out. Nu wil ik kort stilstaan bij 3 stappen die nodig zijn om te herstellen van burn-out.

Luisteren Leren Groeien. La Belgique s'ouvre à la Pleine conscience ("Mindfulness") "Un état de conscience résultant du fait de porter intentionnellement son attention au moment présent, sans juger, sur l’expérience qui se déploie moment après moment". C’est ainsi que Jon Kabat-Zinn, docteur en biologie moléculaire de l’université du Massachusetts définit la "Mindfulness", un état de "Pleine conscience", d'attention à l'instant présent, que l'on peut atteindre grâce à la technique qu’il a créée dans les années 70.

À la base, il s’est inspiré des techniques de méditation bouddhistes, après les avoir débarrassées du decorum oriental et des références spirituelles. Avec pour résultat une méthode de méditation simple, sans références culturelles ni acrobaties physiques (position du lotus), qui s'apprend aisément et procure des effets réels sur le bien-être, la performance ou l'amélioration de la santé. A condition de pratiquer un certain temps et avec régularité. Aussi pour les personnes en bonne santé Percée dans les entreprises Conférences sold-out Patrick Bartholomé. The 10 Commandments of True Happiness. 1. Listen to Your Body’s Wisdom Our body expresses itself through signals of comfort and discomfort. When choosing a certain behavior, ask your body, “How do you feel about this?” If your body sends a signal of physical or emotional distress, watch out. If your body sends a signal of comfort and eagerness, proceed. 2. The present is the only moment you have. 3. . … to meditate, to quiet the internal dialogue. 4.

You alone are the judge of your worth, and your goal is to discover infinite worth in yourself, no matter what anyone else thinks. 5. . … or opposition to any person or circumstance, realize that you are only struggling with yourself. 6. The people you react to most strongly, whether with love or hate, are projections of your inner world. 7. You will feel much lighter. 8. Either through food, drink, or toxic emotions. 9. Fear is the product of memory, which dwells in the past. 10. Nature walks linked to significantly lower depression and stress. Science confirms what many already believed: taking walks in nature lowers your stress and depression rates.

You’ve probably heard it several times in your life: take a deep breath, go take a walk and calm down. But according to a new study, that’s not just small talk; walks, especially nature walks can do wonders for your mental health. Even people who suffered from a significant traumatic event reported improved mental health after a walk in nature. “We hear people say they feel better after a walk or going outside but there haven’t been many studies of this large size to support the conclusion that these behaviors actually improve your mental health and well-being,” says senior author Sara Warber, M.D., associate professor of family medicine at the U-M Medical School and member of the Institute for Healthcare Policy and Innovation.

Indeed, many of us suspected this – it’s high time a large scale study actually took a look at this. By Mihai Andrei. Wie fietst naar het werk is gelukkiger. Dat een actieve pendelmethode beter is voor de fysieke gezondheid, is al omstandig gedocumenteerd. Maar uit nieuw onderzoek van de University of East Anglia en het Centre for Diet and Activity Research (CEDAR) blijkt dat het ook de mentale gezondheid en het concentratievermogen ten goede komt. De wetenschappers doorzochten psychologische data van zo'n achttienduizend Britse pendelaars, onder meer over hun gevoel van eigenwaarde en geluk, slapeloze nachten en hun bestandheid tegen stress. Het onderzoek vergeleek niet gewoon gebruikers van verschillende transportmethoden, maar ging na hoe de keuze van een nieuwe methode invloed had op de mentale gezondheid van een gebruiker.

Daarbij werd rekening gehouden met veranderende factoren in bijvoorbeeld inkomen, gezinssituatie of carrière. Openbaar vervoer Opvallend is dat ook gebruikers van het openbaar vervoer zich gelukkiger voelen. "Dat is een verrassende ontdekking", zegt Martin. Zelfselectie. Deepak Chopra - Four Questions to Stop Asking Yourself. Hope for High-Tech Mothers by Naomi Wolf. NEW YORK – Have two highly skilled women – with four babies and toddlers between them – finally found a way to achieve an ideal work-family balance?

It looks as if PowerToFly, a new startup launched to place women around the world in tech jobs with flexible hours and the ability to work remotely, has done just that. The founders have deep roots in news media, social media, and technology: Katharine Zaleski is former Executive Director of the digital Washington Post and the first news editor of the Huffington Post; Milena Berry is former Chief Technology Officer of Avaaz.org, the global donations platform. Both women experienced firsthand how even distinguished careers did not save them – and thousands of their high-achieving peers – from feeling derailed, without adequate options for work-family balance. Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more The expectation is archaic. Anti burn-out tips van Arko van Brakel | Burn-out als 'ultieme kans' Burn-out als 'ultieme kans' Twaalf jaar geleden kreeg spreker, inspirator en ondernemer Arko van Brakel een burn-out. Wie anders kan jou voorzien van anti burn-out tips? Wanneer heb je een burn-out gehad en hoe merkte je dat? "Het was in het voorjaar van 2000, toen ik 31 jaar oud was. Aan wat voor begeleiding had jij behoefte tijdens je burnout? "Ik heb tijdens mijn burnout natuurlijk medische begeleiding gehad via mijn toenmalige huisarts, maar echt verschil maakte een persoonlijkheidstest, waardoor ik inzicht kreeg in mijn talenten en in mijn natuurlijke rol binnen een team.

Heb je zelf werknemers en zo ja: Op wat voor een manier probeer je bij hen een burn-out te voorkomen? "Op dit moment heb ik geen echte verantwoordelijkheid voor medewerkers. Heb je nog een tip voor andere ondernemers wbt werknemers met een burn-out? "Mijn belangrijkste tip voor mensen met een burnout: zie het als een kans om het eens heel anders aan te pakken. BurnOutCoaching. Burnout-syndroom. Les souffrances ... dans l'activité professionnelle. Comfortable with Uncertainty: 108 Teachings on Cultivating Fearlessness and Compassion (Shambhala Library) (9781590306260): Pema Chodron: Books. Risques psychosociaux: 2 lois et 1 arrêté royal. Il y a une vie après le burn-out. Traitement du Burn-out | Why Self-Care is not Enough | Mindfulnext. I’ve been a strong advocate of self-care over the years, and now that the trend is slowly catching up (even) in the nonprofit sector, I’d like to say why self-care is simply not enough.

First a disclaimer: self-care matters. Any nurturing activity – from mindfulness to yoga, from hiking to baking, from writing to sleeping – plays a role in keeping us healthy physically, emotionally, mentally, spiritually, relationally. That’s really common sense, and I’m not going to argue against it. But if we are immersed in a toxic work environment, personal self-care practices – even when connected to a community of like-minded souls – run the risk of becoming a coping strategy that does not address the root cause of the problem. Let’s look at this more in detail.

Individual and Organisational Responsibility I hope social scientists won’t mind if I bring staff care to a political level, and make it into an issue of structure (organisations) and agency (employees). Here is where I strongly disagree. Burnout is an organisational issue | Mindfulnext. Burnout tends to hit idealists. People like you, who want have a meaningful job, while making some kind of contribution to this messed-up planet. Staff within NGOs, UN agencies, small community-based organisations, are at risk of burnout.

Here’s a thought: ‘The most effective way to prevent and treat burnout is through sound organizational processes rather than individual treatment plans. I couldn’t have said it better myself. Burnout gets lots of press, but too often it’s seen as a ‘stress issue’. The Davos Open Forum dedicated time to discuss the devastating effects of burnout on employees, and offering ideas for personal and organisational solutions – a very simple one is to develop ‘the ability to pay attention to oneself’. You don’t need a team of psychologists to prevent burnout. Photo credit: Gary Zukav - How to Fall in Love with the Whole World. How to Release the Past and Return to Love. We have all experienced loss, heartache, and sorrow.

Nobody wants to go through emotional pain, but it is an inevitable human experience. As the Buddha taught, we are each given ten thousand joys and ten thousand sorrows. The challenge lies in not getting mired in either the joy or the pain, keeping our hearts open and soft instead of closed and constricted. If we hold on to the hurts and wounds of the past, we start to accumulate emotional baggage—the dead weight of old experiences. Freeing yourself from this emotional baggage is crucial because dwelling on the past prevents you from participating in the present, which is the only place in which you can experience love, happiness, fulfillment, and miracles. Many people are hesitant to approach their inner pain and afraid to open old wounds. Take your time with each step, and don’t move on until you feel satisfied that the current step is working for you. Step 1: Recall an Emotion Step 2: Feel Your Body Step 3: Label Your Emotion. Martha Beck's Problem-Solving Strategies - Decision-Making Advice.

How to Deal with Guilt – What You Can Learn from Guilt. Web. La prévention des risques professionnels des cadres. Web. Post-traumatic growth, burnout and mindfulness | Mindfulnext. How trauma and difficulties can sometimes be the springboard to greater well-being I see it as part of my job to encourage the possibility of transformation that can arise from suffering, rather than pathologising life’s adversities. Though I originally trained as a clinical psychologist, the more I work with staff, volunteers and activists, the more I consider myself as a humanitarian psychologist, moving away from pathology towards resilience.

Humanitarian work is indeed full of pitfalls and frustrations; plus it does not necessarily offer much stability. That’s why building internal resources to deal with the proverbial shit that hits the fan is crucial. This has little to do with positive thinking, to which admittedly I am rather allergic. Then what helps? But how to think different as an aid worker? This is where the concept of post-traumatic growth can play a role in our life. So how do we allow ourselves to be touched but not crashed by the difficulties of being a humanitarian? Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs. Risques psychosociaux au travail. Post-traumatic growth, burnout and mindfulness | Mindfulnext.

Clinique du stress - CHU Brugmann. Meditation Techniques Demonstrated by Deepak Chopra. De-Stress Your Mind and Body … in 10 Days. Leer Positief Denken.