background preloader

Tutoria

Facebook Twitter

90 curts imprescindibles per treballar les emocions i els valors a l'aula I natibergada.cat. Pharrell Williams - Happy. PdC. Cinc curtmetratges amb els quals treballar valors a l'aula. Alike Dirigit per Daniel Martínez Lara i Rafa Cano Méndez, aquest treball va guanyar un premi Goya el 2016 al millor curtmetratge d’animació.

Cinc curtmetratges amb els quals treballar valors a l'aula

Des de llavors, pot veure’s de manera lliure a Internet, als canals de Vimeo i Youtube, on acumula més de 5 milions de reproduccions. Una popularitat que és del tot merescuda: aquesta petita joia de l’animació desprèn genialitat i bellesa. Conjumina diversos ingredients que la converteixen en una obra brillant: destresa en la seva execució, sensibilitat en la presentació dels personatges i lucidesa en la seva mirada crítica al sistema educatiu. L’actualitat educativa està marcada per un debat continu sobre el concepte d’innovació. El cassó de Lorenzo Ser diferent no té per què significar quelcom de negatiu. La història es construeix a partir d’una metàfora: el petit protagonista, Lorenzo, té una peculiaritat, sempre carrega amb un cassó que un dia li va caure del cel sense motiu aparent. Espace El viatge de Said. Els xirucaires es reivindiquen. How school structures harm teacher-pupil relationships.

Bridget Hamre looks at our current education system in bewilderment: we have a system, she says, that works against the very thing that is most important for learning.

How school structures harm teacher-pupil relationships

“Almost all teachers enter the profession because they want to develop positive relationships with students,” explains the associate director for the Center for Advanced Study of Teaching and Learning at the University of Virginia’s Curry School of Education. “But once they begin teaching, most of the focus is on academic outcomes. “As a society, we have a lot of work to do to recognise that relationships are: 1) foundational to all outcomes – children won’t make academic outcomes if they aren’t positively engaged; and 2) [something we need to care about as] an outcome for their own purpose.”

Hamre has spent much of her career examining student-teacher relationships. The research base that relationships are important is now unequivocal, she believes. Can you relate? Banking on improvements Fiona Hughes is a freelance writer. Tècniques d'estudi. Com podem educar les emocions a l'escola? I natibergada.cat. Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola.

Com podem educar les emocions a l'escola? I natibergada.cat

L’educació emocional afecta el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics. Per aconseguir que un nen creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Generar un clima emocional positiu també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i les hem de tenir en compte. Com a mestre/a és important que ensenyis als teus alumnes a gestionar les pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima … La relació amb els altres és essencial i cal que ajudem els nostres alumnes a forjar-se una intel·ligència emocional. Què són les emocions? Quines són les emocions bàsiques? L'apport de la psychologie en éducation : 20 principes inspirants.

La American Psychological Association (APA) a publié un rapport dans le cadre de la Coalition for Psychology in Schools and Education s’intitulant Top 20 Principles from Psychologie for PreK-13 Teaching and Learning.

L'apport de la psychologie en éducation : 20 principes inspirants

Les enseignants et le personnel de soutien gravitant autour des élèves pourront s’inspirer des 20 principes présentés dans ce document. Répartis en 5 rubriques, ces principes relevant de la psychologie et du développement répondent à des questionnements fréquents des enseignants. Dans le rapport, chacun des principes est décrit et sa pertinence en salle de classe est discutée.

Les données scientifiques desquelles ils s’inspirent sont également fournies. En voici la liste : Comment les élèves pensent-ils et apprennent-ils? Qu’est-ce qui motive les élèves? Quels sont les contextes qui favorisent l’apprentissage? Quel aménagement de classe est le plus propice? Top twenty principles. 10 Consejos para enseñar con éxito las normas de clase. Educar en la gestio positiva dels conflictes. Fichas de Poker / Poker Chips. Habilitats socioemocionals - nalart. Article sobre les habilitats socioemocionals a l'aula (2013) Activitats digitals per al desenvolupament de les competències socioemocionals i en valors.

Habilitats socioemocionals - nalart

Jornades d'Educació emocional (2013) Núria Alart Resum de l'articleL’entrenament i la pràctica en habilitats socioemocionals i en valors és indispensable per al desenvolupament de la convivència, la cohesió i la inclusió de tots els membres de la comunitat educativa, ja sigui en activitats específiques de la programació d’aula, amb un temps i espai propi, o bé,com un element transversal a treballar en els diferents continguts. Aquesta comunicació presenta una proposta d’activitats que tenen per objectiu, el desenvolupament de les competències socioemocionals i els valors morals dels adolescents. Les competències socioemocionals a treballar són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular de manera apropiada els fenòmens socioemocionals i els valors morals.

Modelatge.