background preloader

Appar

Facebook Twitter

NEW and UPDATED Periodic table of iPad apps for Primary aged pupils for iOS 11. Apptips för att öva tidsord och berätta saga | Skolpeppen. För att få elever att utveckla sin förmåga att berätta sagor på ett lustfyllt sätt är appen Story wheel ett bra tips. Appen slumpar fram olika bilder efter givna teman, rymden, prinsar och prinsessor och pirater. Eleverna kan prata in till varje framslumpad bild och till sist har de en hel saga som kan sparas. Appen kan användas för en elev eller två elever som turas om. I appen så slumpas bilderna fram som i en spelmaskin. Detta är mycket uppskattat hos eleverna. För att utveckla detta kan man även låta eleverna öva på att använda andra tidsord än ”sen”. Innan eleverna sätter igång med sitt berättande är det viktigt att de tillsammans resonerar kring huvudpersonen i deras saga, vad ska hen heta? När eleverna har berättat in hela sagan i storywheel kan de spara ner hela storyn och maila den till sin lärare.

Some Very Good iPad Science Apps for Elementary Teachers. Tülays IKT-sida: Bästa webbsidorna för att göra collage. PicMonkey Bästa bildredigeringssajten, mycket enkelt att använda. Det behövs inget konto. Det finns som en app också. Fotojet Mycket lätt att använda, det behövs inget konto. Photocat Det finns som en iPhone-app också. Fotor Det finns som en app också. Photovisi Gå in på sidan Photovisi och ladda upp dina bilder. Andra förslag. 700 iPad Lessons Pinned HERE!!! | It-teknik i s. 7 Must-Know Apps for Common Core Skills. Mobile Learning | July 2013 Digital Edition 7 Must-Know Apps for Common Core Skills According to Elizabeth Calhoon, an academic technology specialist at the Santa Clara (CA) County Office of Education, the best way to use apps for Common Core curriculum is not to look for apps aligned to specific standards but to find ones that encompass the "ideas of collaboration and creation [which] are far more pervasive in Common Core" than in the current paradigm.

The following is a selection of apps for ELA and math, curated with help from Calhoon, that do just that. 1. Virtual Manipulatives allows instructors to create lessons around drag-and-drop "fraction bars" that can aid in lessons comparing fractions, decimals, and percentages. 2. 3. 4. 5. 6. 7. About the Author. App-tips för nybörjarengelska · Anna_Kaya. iPad-appar i skolans värld: Game press. GenderTimer. I läroplanens första kapitel om skolans värdegrund kan vi läsa att: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I många fall upplever jag själv att det är lätt att missa att detta inte bara är värden som behöver gestaltas i mångfaldsplaner, antimobbingarbete eller etiska diskussioner utan faktiskt också i hur elever tar utrymme i klassrummet.

Redan när jag läste till lärare fick jag ofta höra att killar alltid upplevde att de fick mycket mindre tid i klassrummet än de faktiskt tog. Ibland har jag försökt mig på att föra statistik, men det har sällan lett till något annat än krumelurer på ett papper. Tjänsten GenderTimer hjälper till att hålla koll på vem som faktiskt upptar tiden i klassrummet. Det är snabbt och enkelt att komma igång. Gå till och registrera konto, eller logga in med Facebook. iPad-appar i skolans värld: Aktiv röst. iPad-appar i skolans värld: Photoshake. Apptips | busigabarnen. iPad-appar i skolans värld: LittleBIG history.