background preloader

Vegetarian

Facebook Twitter

Tickling Palates. 30 வகை கோதுமை ரெசிபி - அவள் விகடன் - 2013-08-27. 30 வகை கோதுமை ரெசிபி 30 வகை கோதுமை ரெசிபி அரிசியின் விலை ஆகாயத்தைக் கிழித்துக்கொண்டு செல்வதால் ஏற்படும் கவலை...

30 வகை கோதுமை ரெசிபி - அவள் விகடன் - 2013-08-27

சுகர் பிராப்ளம் மக்களிடையே மிகவும் அதிகரித்து வரும் நிலை... இவற்றின் காரணமாக, அரிசி சாதம் சாப்பிடுவதைக் குறைத்துக் கொண்டு, மாற்றாக கோதுமையைப் பயன்படுத்துவது சமீப காலங்களில் அதிமாகியுள்ளது. இந்த டிரெண்டுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் '30 வகை கோதுமை ரெசிபி’களை வழங்குகிறார், ஓய்வுபெற்ற தலைமை ஆசிரியரும், சமையல் கலையில் அனுபவம் மிக்கவருமான கல்பகம் லஷ்மணன். The five best vegetarian recipes from Observer Food Monthly. Recipes have always been the heart and soul of OFM.

The five best vegetarian recipes from Observer Food Monthly

Asparagus recipes

Aubergine recipes. Tofu recipes. Ginger beer-battered stuffed tofu with Asian mushy peas recipe. You can either steam or fry the tofu.

Ginger beer-battered stuffed tofu with Asian mushy peas recipe

Serves 4 For the ginger beer batter:220g plain flour, plus extra for dusting2 teaspoons salt2 teaspoons baking powderpinch of cayenne pepper or paprika450ml ginger beer or lager2 teaspoons ground ginger or 4cm fresh ginger, peeled and finely gratedvegetable or corn oil, for frying For the tofu:2 tablespoons grapeseed or peanut oil2 garlic cloves, finely chopped2cm fresh ginger, peeled and finely grated200g shiitakes, stalks removed and finely diced1 green chilli, deseeded and finely diced1 spring onion, finely sliced1 tablespoon mirin (Japanese sweet rice wine)2 tablespoons soy sauce2 tablespoons chopped coriander, mint or basil2 blocks of firm tofu50g flourvegetable oil, for fryingsalt and pepper1 lemon, cut into 4 wedges Make the ginger beer batter.

Mix the flour, salt, baking powder and cayenne or paprika together. Make the stuffing; heat the oil in a frying pan and sauté the garlic, ginger, shiitakes, chilli and spring onion to soften. Jhunka Recipe - How To Make Jhunka. Achingya Thoren Kerala Style Green Bean Curry) Recipe - Indian.Food.com - 358585. Beans Thoran (Stir Fry with Coconut) Thoran or Thokaran is a typical Kerala recipe which is made of vegetables and coconut.

Beans Thoran (Stir Fry with Coconut)

It is very nourishing and tasty. It is used as a side dish for rice. Beans Mezhkupuratti (Sauteed Beans) September 30th, 2009 If you to want to avoid coconut, then you can make Beans Mezhkkupuratti instead of Thoran.

Beans Mezhkupuratti (Sauteed Beans)

Sauteed beans can be prepared very quickly without any hassles. Beans Mezhkkupuratti Ingredients. Green Beans Thoran Green Beans With Coconut) Recipe - Indian.Food.com - 106226. RASI'S VEG BITES: STRINGLESS BEANS USILI. Even Its the classic dish in south india, This is the first time i am preparing usili with stringless beans instead of using our green beans.

RASI'S VEG BITES: STRINGLESS BEANS USILI

But it tastes good while eating with buttermilk gravy and it will give more taste with the combination of sambar rice. Stuffed Buckwheat Pancakes ( Know Your Flours ) recipe. Moong and Buckwheat Khichdi recipe. Ponganalu (Gunta Pongadalu) Raayalaseema, Konaseema and Telengaana, these are the three regions in Andhra Pradesh, my home state.

Ponganalu (Gunta Pongadalu)

Each region has its own way of cooking things and special recipes. In case of breakfast/brunch worth getting up early for, ‘Konaseema’ is famous for their ‘Pesarattu-upma‘ combination (beautifully put together by Sailu). I’m not that familiar with ‘Telengaana’ cuisine and ‘Raayalaseema’, where I’m from, has few special breakfast dishes unique to our region. One is “buggani” - prepared with puffed rice(murmura), I blogged already, and the other is “ponganalu” - rice lentil batter is seasoned with shallots, green chillies etc., then cooked in round impressions in an iron skillet until golden.

Black Bean & Corn Fajitas. Black Bean Fiesta Veggie Burgers! Slaw on top. This Black Bean Fiesta Burger has a savory spicy black bean patty topped with zippy Cilantro Jicama Fiesta Slaw - a few swipes of my "special spicy sauce" on the whole wheat toasted buns - and some tomato, onion and avocado.

Black Bean Fiesta Veggie Burgers! Slaw on top.

Slice. Serve. Smile to find yourself in veggie burger bliss. Sweet potato fries optional. Ever since I had my quickie interview with Bobby Flay I've got veggie burger recipes on my mind. A good veggie burger is a powerful thing. Black Bean Burgers. This black bean burger recipe has been a favorite of mine for many years.

Black Bean Burgers

I'm not a big fan of most veggie burgers but this one is so good you don't miss the meat at all. It has such a wonderful flavor & texture plus it is super easy to make. Zucchini, Black Bean and Rice Skillet. CREAMY QUINOA PRIMAVERA. Blast from the past…with a new twist « You remember this dish… from every church pot luck, community cookbook, and Gramma’s table.

Blast from the past…with a new twist «

Yes, THAT broccoli-rice casserole. Bubbly, cheesy, rich, and so very good. Old-fashioned comfort food, personified. Since I love using quinoa in everything calling for rice (less starchy, more protein) I thought I’d give it a try in this one. And it worked just as well. Quinoa-Black Bean Burger. In a skillet, sauté the onion and carrot in the olive oil over medium heat until softened, about 8 minutes. Then remove from heat. In a small bowl, mix the ketchup, paprika, ground cumin, cinnamon, sea salt and cayenne together. Set aside. Pour the black beans, onions and carrots into a large bowl.

Using two forks or a pastry blender, smash the black beans to break them up as much as possible. Cheesy Quinoa Cake recipe. I have been having a Wonder Years marathon. Its pretty awesome. Did you know netflix now has all the seasons on instant? Did you know that Winnie Cooper grew up to be some brilliant math person who tweets palindromes? Did you know that Travis from Clueless (Breckin Myer) pretty much plays the same exact character on the early episodes of The Wonder Years also? Its weird. Anyway, on the blog we have been posting a lot of Thanksgiving and party food recipes to gear up for December.

Cheesy Quinoa Cakes with a Roasted Garlic and Lemon Aioli Makes 10 to 12 Ingredients:2 cups cooked quinoa2/3 cup grated fontina cheese3 tablespoons all purpose flour2 green onions, thinly sliced1 egg, lightly beaten2 teaspoons freshly ground black pepper2 ½ tablespoons extra virgin olive oilsalt to tasteaioli:½ cup light mayonnaise1 head of garlic, roasted1 lemon, zested and juiced¼ teaspoon cayenne peppersalt and pepper to taste. Quinoa Breakfast Bites. Bust out your cape because these little Quinoa Omelette Bites are a super breakfast packed with super foods. That's right, these Quinoa Omelette Bites are protein-filled goodness to start your morning. And trust me, I need all the help I can get. To me quinoa is the most underrated super food.

It's a grain high in protein, fiber, and packed with vitamins. Easy Sweet Potato Veggie Burgers! With Avocado. Crave a veggie burger. One with Panko-crusted edges - infused with tender sweet potato and creamy, rustic white beans. Tall stacked on a toasted grain bun - crisp romaine leaves sprawling out the sides. Lime green avocado. Yummy O Yummy: Kallappam. Ingredients (Makes 25 nos) 1. Idli rice or any raw rice – 2 cups (Soak it in water for at least 6 – 7 hrs) 2.

Cooked rice – 1 cup 3. Thick coconut Milk – 1/2 cup or grated coconut – 3/4 cup(I used canned(chaokoh) coconut milk) 4. Vegan Brunch Recipes for the Weekend. "Doing brunch" is the latest weekend trend, so why not start 2013 off right by inviting your friends to a nice leisurely vegan brunch this Sunday? Here are some easy, ethical, healthy and tasty recipes you can try. Baked Oatmeal Squares 2 cups old-fashioned oats 1/4–1/2 cup organic brown sugar (depending on how sweet you like your oatmeal) 2 tsp ground cinnamon 2 tsp baking powder 1 tsp salt 1/2 cup dried cranberries 1 cup non-dairy milk 1/2 block silken tofu 1/2 cup applesauce 1 tsp vanilla extract. Pure Vegetarian By Lakshmi.